Reformy Solona

594 r. p.n.e. – archont Solon przeprowadził w Atenach reformy. Unieważnił długi, dłużników sprzedanych do niewoli kazał wykupić za państwowe pieniądze. Prawa i obowiązki obywateli uzależnił od posiadanego majątku.

Podzielił Ateńczyków na 4 klasy majątkowe:
1. Pięćsetmiarowcy – przynajmniej 500 miar zboża dochodu
2. Hippeis (jeźdźcy) – przynajmniej 300 miar zboża
3. Zeugitai (mający zaprzęg wołów) – 200 do 300 miar zboża
4. Teci (robotnicy najemni) – klasa najuboższa

Tylko przedstawiciele najbogatszej klasy mieli dostęp do najwyższego urzędu w państwie – urzędu ARCHONTA. Sprawowanie wszystkich urzędów było bezpłatne i wiązało się z ponoszeniem kosztów. Zamykało to drogę do nich ludziom biednym i zmniejszało ryzyko korupcji (za to szerzyła się ona w Sparcie wśród Eforów)

Obywatele trzech wyższych klas musieli podczas wojny służyć w:
1. Jeździe
2. Ciężkozbrojnej piechocie (hoplici)

Najubożsi, których nie stać było na kosztowne uzbrojenie, służyli w armii jako lekkozbrojni.
TIMOKRACJA – ustrój wprowadzony przez Solona (rządy oszacowanych)

ZGROMADZENIE LUDOWE (ekklesia)
1. Wszyscy, nawet najubożsi, mieli prawo brać w nim udział
2. Podczas walk politycznych każdy musiał opowiedzieć się po jednej ze stron
3. Wybierało urzędników
4. Przyjmowało coroczne sprawozdania urzędników
5. Decydowało o wojnie i pokoju
6. Decydowało o zawieranych sojuszach
7. Wybierało sędziów ludowych (poprzez losowanie)
8. Dyskutuje nad projektami Rady Czterystu, przyjmuje je lub odrzuca
9. Nie mogło formułować własnego projektu

SĄD LUDOWY
1. Sędzią mógł zostać każdy po ukończeniu 30. roku życia
2. Sąd rozpatrywał apelację obywateli od wyroków wydanych przez urzędników

AEROPAG
1. Centralny organ władzy w państwie
2. Zasiadali w nim wyłącznie byli archonci
3. Stał na straży praw i ustroju
4. Sprawował nadzór nad administracją publiczną
5. Mógł unieważnić uchwałę zgromadzenia sprzeczną z prawem
6. Sądził o zabójstwo z premedytacją

RADA CZTERYSTU (po stu Ateńczyków z każdej klasy)
1. Przygotowywała projekty uchwał dla zgromadzenia narodowego

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Reformy Solona

Przemiany ustrojowe w Grecji
Reformy Solona
Reformy społeczne
Najważniejszym punktem w reformach społecznych Salona było to, że chciał wyrównać poziom majątkowy ludności, w taki sposób by ani za dużo nie wziąć jednym, ani z...

Historia

Proces budowy demokracji w Atenach (Prawa Drakona, Reformy Solona, Klejstenesa, Peryklesa, tyrania w Atenach)

Ateny - Proces budowy demokracji


Kraj. Początki dziejów Aten
-Terytorium rozcięte przez łańcuchy górskie i wzgórza na cztery spore krainy.
-Wzgórza Laurion (płd. skraj Attyki) miały spore pokłady galeny (srebr...

Historia

Reformy Solona

W 594rpne Solon otrzymał specjalne uprawnienia dzięki którym mógł przeprowadzić ważne dla Aten reformy Solon chciał zachować równowagę pomiędzy oczekiwaniami zamożnych którzy chcieli utrzymać swoją pozycję materialną a żądaniami ...

Historia

Reformy Solona

NIE UŻYWAĆ W VII L.O. W KATOWICACH.

Walki wewnętrzne w Atenach w VII w.Bezwzględna polityka arystokracji ateńskiej doprowadziła do zaostrzenia stosunków wewnętrznych w Atenach. Rosło wzburzenie wród eksploatowanyc...

Historia

Reformy Solona

594 r. p.n.e. – archont Solon przeprowadził w Atenach reformy. Unieważnił długi, dłużników sprzedanych do niewoli kazał wykupić za państwowe pieniądze. Prawa i obowiązki obywateli uzależnił od posiadanego majątku.

Podzieli...

Historia

Starożytna GrecjaDZIEJE STAROŻYTNEJ GRECJI, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Początki cywilizacji greckiej datują się od przełomu II i III tysiąclecie p.n.e. Związane są z powstaniem najstarszej na tym terenie kultury - kultury minojskiej - od leg...