Liczebnik

LICZEBNIK
a) dzieli się na:
- główny (np.: dwa, trzy, cztery)
- porządkowy (np.: drugi, trzeci, czwarty)
- zbiorowy (np.: dwoje, troje, czworo)
- ułamkowy (np.: pół, półtora)

b) liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, liczby, rodzaje

c) liczebniki główne, zbiorowe i ułamkowe odmieniają się przez przypadki, rodzaje oraz są określane, co do liczby

d) liczebniki zbiorowe łączą się z rzeczownikami będącymi nazwami:
- młodych istot
- które mają tylko liczbę mnogą
- odnoszącymi się do grup męsko - żeńskich

e) w zdaniu liczebniki pełnią funkcję przydawki

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Odmień liczebniki i przypadki liczebnik głowny, liczebnik porządkowy, liczebnik zbiorowy, liczebnik ułamkowy i liczebnik nieokreślony. pomocy to na jutro daje naj zato :)

Odmień liczebniki i przypadki liczebnik głowny, liczebnik porządkowy, liczebnik zbiorowy, liczebnik ułamkowy i liczebnik nieokreślony. pomocy to na jutro daje naj zato :)...

Język polski

Określ typy tych liczebników czy to jest: liczebnik główne, liczebnik porządkowe, liczebnik ułamkowy, liczebnik zbiorowy, liczebnik nieokreślone wyrazy milionów tysiąc dwadzieścia pięć dam naj

Określ typy tych liczebników czy to jest: liczebnik główne, liczebnik porządkowe, liczebnik ułamkowy, liczebnik zbiorowy, liczebnik nieokreślone wyrazy milionów tysiąc dwadzieścia pięć dam naj...

Język polski

Proszę co to jest liczebnik główny co to jest liczebnik porządkowy co to jest liczebnik ułamkowy co to jest liczebnik zbiorowy co to jest liczebnik nieokreślony proszę niech ktoś pomoże

Proszę co to jest liczebnik główny co to jest liczebnik porządkowy co to jest liczebnik ułamkowy co to jest liczebnik zbiorowy co to jest liczebnik nieokreślony proszę niech ktoś pomoże...

Język polski

Dokończ zdanie - wybierz odp spośród podanych Liczebnik dwa i pół to .. A. liczebnik zbiorowy B.liczebnik ułamkowy C.liczebnik porządkowy D.liczebnik nieokreślony PROSZĘ O POMOC MUSI BYĆ NA PEWNO DOBRZE ! DAJE NAJ ! ;*

Dokończ zdanie - wybierz odp spośród podanych Liczebnik dwa i pół to .. A. liczebnik zbiorowy B.liczebnik ułamkowy C.liczebnik porządkowy D.liczebnik nieokreślony PROSZĘ O POMOC MUSI BYĆ NA PEWNO DOBRZE ! DAJE NAJ ! ;*...

Język polski

Liczebnik 15 zapisz jako Liczebnik zbiorowy - Liczebnik główny - DAJE NAJJ. ʕ•ᴥ•ʕ•ᴥ•ʔ

Liczebnik 15 zapisz jako Liczebnik zbiorowy - Liczebnik główny - DAJE NAJJ. ʕ•ᴥ•ʕ•ᴥ•ʔ...

Język polski

Pięciu jaki to liczebnik? Sześciu jaki to liczebnik? Trójkami jaki to liczebnik? To może być albo porządkowy,główny lub zbiorowy.

Pięciu jaki to liczebnik? Sześciu jaki to liczebnik? Trójkami jaki to liczebnik? To może być albo porządkowy,główny lub zbiorowy....