Liczebnik

LICZEBNIK
a) dzieli się na:
- główny (np.: dwa, trzy, cztery)
- porządkowy (np.: drugi, trzeci, czwarty)
- zbiorowy (np.: dwoje, troje, czworo)
- ułamkowy (np.: pół, półtora)

b) liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, liczby, rodzaje

c) liczebniki główne, zbiorowe i ułamkowe odmieniają się przez przypadki, rodzaje oraz są określane, co do liczby

d) liczebniki zbiorowe łączą się z rzeczownikami będącymi nazwami:
- młodych istot
- które mają tylko liczbę mnogą
- odnoszącymi się do grup męsko - żeńskich

e) w zdaniu liczebniki pełnią funkcję przydawki

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Liczebnik 15 zapisz jako Liczebnik zbiorowy - Liczebnik główny - DAJE NAJJ. ʕ•ᴥ•ʕ•ᴥ•ʔ

Liczebnik 15 zapisz jako Liczebnik zbiorowy - Liczebnik główny - DAJE NAJJ. ʕ•ᴥ•ʕ•ᴥ•ʔ...

Język polski

Pięciu jaki to liczebnik? Sześciu jaki to liczebnik? Trójkami jaki to liczebnik? To może być albo porządkowy,główny lub zbiorowy.

Pięciu jaki to liczebnik? Sześciu jaki to liczebnik? Trójkami jaki to liczebnik? To może być albo porządkowy,główny lub zbiorowy....

Język polski

Uzupełnij wyrazami w odpowiedniej formie . Następnie określ jaki to liczebnik - porządkowy czy zbiorowy. Bolesław Chrobry to (jeden) król Polski.(liczebnik..............) Nasza Ewa zajęła (trzy) miejsce!(liczebnik ...............) Moja Mila opieku

Uzupełnij wyrazami w odpowiedniej formie . Następnie określ jaki to liczebnik - porządkowy czy zbiorowy. Bolesław Chrobry to (jeden) król Polski.(liczebnik..............) Nasza Ewa zajęła (trzy) miejsce!(liczebnik ...............) Mo...

Język polski

1. Co oznacza liczebnik? 2. Przykład zastosowania liczebnika? 3. Liczebnik odmienia się przez? 4. Jaką funkcję w zdaniach pełni liczebnik?

1. Co oznacza liczebnik? 2. Przykład zastosowania liczebnika? 3. Liczebnik odmienia się przez? 4. Jaką funkcję w zdaniach pełni liczebnik?...

Język polski

Uzupełnij zdania właściwymi liczebnikami. Chciałabym z tobą porozmawiać w (4) oczy - liczebnik główny. Ona ma chyba (6) zmysł- liczebnik porządkowy. Z (2) złego wolę jechać w korku samochodem, niż stać w zatłoczonym tramwaju- liczebnik zbiorowy

Uzupełnij zdania właściwymi liczebnikami. Chciałabym z tobą porozmawiać w (4) oczy - liczebnik główny. Ona ma chyba (6) zmysł- liczebnik porządkowy. Z (2) złego wolę jechać w korku samochodem, niż stać w zatłoczonym tramwaju- liczebn...

Język polski

ZAPISZ SŁOWNIE : LICZEBNIK GŁÓWNY - 99 LICZEBNIK PORZĄDKOWY - 50

ZAPISZ SŁOWNIE : LICZEBNIK GŁÓWNY - 99 LICZEBNIK PORZĄDKOWY - 50...