Adam Mickiewicz "Świteź" - plan wydarzeń ballady

1. Strachy nad jeziorem Świteź.
2. Postanowienie wyjaśnienia tajemnicy jeziora.
3. Przygotowania do wyprawy.
4. Wypłynięcie na jezioro i wyłowienie dziewczyny.
5. Opowiadanie kobiety:
a) napad wojsk ruskich na Nowogródek
b) list Mendoga z prośbą o pomoc
c) trudna decyzja Tuhana
d) napad Rosjan na gród Tuhana
e) rozpacz kobiet
f) prośba do Boga
g) zalanie Świtezi i zamienienie kobiet w zioła - cary
h) śmierć żołnierzy po zerwaniu kwiatów.
3. Zniknięcie dziewczyny.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

plan wydarzeń ballady świteź Adam Mickiewicz

plan wydarzeń ballady świteź Adam Mickiewicz...

Język polski

Maretiał do sprawdzianu - romantyzm

ROMANTYZM:

Mesjanizm- pogląd przypisujący jednostkom lub narodom szczególne posłannictwo wobec ludzkości. Jest to wiara w to, że Chrystus nas wybawi.
Mistycyzm- to prąd religijno-filozoficzny uznający możliwość jednoczenia si...

Język polski

Opracowanie epoki romantyzmu

1825-Pismo Braillea, 1831-Rewolucja lipcowa we Francji. Wybuch powstania listopadowego w Warszawie.,1863-powstanie styczniowe;1823-pierwsza maszyna do pisania.Nazwa epoki wywodzi się od słowa “romanus”, czyli ma etymologiczny związek z rzymsk...