Adam Mickiewicz "Świteź" - plan wydarzeń ballady

1. Strachy nad jeziorem Świteź.
2. Postanowienie wyjaśnienia tajemnicy jeziora.
3. Przygotowania do wyprawy.
4. Wypłynięcie na jezioro i wyłowienie dziewczyny.
5. Opowiadanie kobiety:
a) napad wojsk ruskich na Nowogródek
b) list Mendoga z prośbą o pomoc
c) trudna decyzja Tuhana
d) napad Rosjan na gród Tuhana
e) rozpacz kobiet
f) prośba do Boga
g) zalanie Świtezi i zamienienie kobiet w zioła - cary
h) śmierć żołnierzy po zerwaniu kwiatów.
3. Zniknięcie dziewczyny.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Adam Mickiewicz "Świteź" - plan wydarzeń ballady

1. Strachy nad jeziorem Świteź.
2. Postanowienie wyjaśnienia tajemnicy jeziora.
3. Przygotowania do wyprawy.
4. Wypłynięcie na jezioro i wyłowienie dziewczyny.
5. Opowiadanie kobiety:
a) napad wojsk ruskich na Nowogródek

Język polski

Maretiał do sprawdzianu - romantyzm

ROMANTYZM:

Mesjanizm- pogląd przypisujący jednostkom lub narodom szczególne posłannictwo wobec ludzkości. Jest to wiara w to, że Chrystus nas wybawi.
Mistycyzm- to prąd religijno-filozoficzny uznający możliwość jednoczenia si...

Język polski

Opracowanie epoki romantyzmu

1825-Pismo Braillea, 1831-Rewolucja lipcowa we Francji. Wybuch powstania listopadowego w Warszawie.,1863-powstanie styczniowe;1823-pierwsza maszyna do pisania.Nazwa epoki wywodzi się od słowa “romanus”, czyli ma etymologiczny związek z rzymsk...