Dzieje Marcina Borowicza.

Marcin Borowicz był synem zubożałego szlachcica. Jego rodzice pragnęli by ich dziecko zdobyło wiedzę, a w szczególności poznało język rosyjski, który był językiem urzędowym na terenie tego zaboru.
Już jako ośmiolatek został odwieziony z rodzinnych Gawronek do Owczar, gdzie rozpoczął swoją edukację. Wiejska szkoła w Owczrach kształciła przede wszystkim dzieci z biednych rodzin. Klasa była nie ogrzewana, a książki mieli tylko nieliczni szczęśliwcy. Sam nauczyciel był słabo opłacany.
Dni spędzone w szkole były przepełnione nudą. Dopiero wizyta inspektora Jaczmieniewa wniosła trochę urozmaicenia. Nerwowa atmosfera związana z inspekcją udzieliła się również Borowiczowi, nie zdającemu sobie nawet sprawy z tej sytuacji.

Po zdobyciu podstawowej wiedzy, wyjechał wraz z matką do Klerykowa, gdzie miały się odbyć egzaminy do klasy wstępnej gimnazjum. Pani Borowiczowa wysłała syna na korepetycje do profesora Majewskiego, nauczyciela rosyjskiego. Dzięki temu szczęśliwie zdał egzamin i zamieszkał na stancji u pani Przpiórkowskiej.

Na początku było mu bardzo ciężko. Tęsknił za rodzinnym domem.
Nostalgię za rodzinnym domem zagłuszał pilną nauką i dążeniem do osiągnięcia jak najlepszych wyników, które mogłyby napawać dumą jego rodziców.

Dzięki temu, że nie sprawiał kłopotów, mógł wyjechać na dwa dni do domu na Zielone Świątki.

Niedługo Borowiczowa zmarła. "Marcinek początkowo nie odczuwał tej straty. Na pogrzebie zmuszał się do płaczu .
Opuścił się w nauce i wdał się w nieodpowiednie towarzystwo. Wilczek, jego nowy kolega, namawiał go do opuszczania lekcji chóru i mszy św. "Do stałych zwyczajów Wilczka należało uciekanie z kościoła w niedzielę i dni galowe".

Chłopiec ukończył klasę drugą, a dopiero w drugim półroczu trzeciej klasy poczynił postępy w nauce. Były one spowodowane wieloma okolicznościami. Najważniejszą z nich była groźba wyrzucenia go ze szkoły za strzelanie z broni .

Po ukończeniu egzaminów i przejściu do klasy piątej spędzał wakacje w rodzinnych Gawronkach. Uznany przez ojca i innych za prawie już dorosłego, otrzymał pierwszą broń - dubeltówkę. Jego przyjaciel, Noga, zabierał go na polowania. Opowiadał mu często o moskalach, uciskanej Polsce jak również cytował fragmenty "Reduty Ordona". Rozmowy te nie wywarły na Marcinku żadnego wrażenia. Treść ich zrozumiał dopiero, gdy do jego klasy dołączył Zygier.

Powrót do szkoły wiązał się z wieloma zmianami, głównie w kadrze nauczycielskiej. "Nowy zarząd wprowadził nowe obrzędy szkolne". Należały do nich częste wizytacje, zakaz mówienia po polsku, zarówno w szkole jak i poza nią oraz czytania literatury polskiej. Od tej pory "pobyt w szkole był dla wszystkich mieszkających na stancjach pobytem w więzieniu". Gimnazjum podlegało mocnej rusyfikacji. Uczniowie, a wśród nich i bohater, stracili kontakt z ojczystą mową.

Zaczęło intensywnie działać koło miłośników literatury rosyjskiej, do którego należał i on. Przesycony tą ideologią wybrał się do rosyjskiego teatru. Był jednym z nielicznych Polaków i dlatego został zauważony przez zarząd szkoły. Dzięki temu nawiązał zażyły kontakt z inspektorem Zabielskim. Ta znajomość przydała mu się, gdy bezinteresownie wstawił się za Radkiem.

Ogromnie kształcącą rolę w życiu chłopca odegrała poezja i literatura Mickiewicza. Po przeczytaniu "Dziadów" "nie był w stanie z nikim mówić. Uciekł do najbliższego lasu i błąkał się tam pożerany przez nieopisane wzruszenie". "Dusza jego pod wpływem tej lektury mocowała się z własnymi błędami, ulepszała w sobie i staliła się raz na zawsze w kształt niezmienny niby do białości rozpalone żelazo rzucone w zimną wodę".

Wywołany przez Bernarda duch niepokoju narodowego, spowodował zmianę sposobu myślenia gimnazjalistów. Potajemnie spotykali się, czytali zakazane książki i poznawali prawdziwą historię uciemiężonej ojczyzny.
Pewnego razu na "Górkę" chciał dostać się Majewski. Szukał on tajnego przejścia, jednak w ciemności było to bardzo trudne. Marcin, który spóźnił się na spotkanie, zobaczył profesora i wykorzystując sytuację "wyładował" całą swoją złość i żal do Polaka - sztucznego Rosjanina, obrzucając go błotem, ratując tym samym tajną organizację przed zdemaskowaniem.

Nadszedł czas matur. Marcin przygotowywał się do niej sam. Chodził do parku i tam studiował swoje notatki jednocześnie mogąc przyglądać się swojej miłości, "Birucie".

Po udanej maturze i pobycie w rozpadającym się gospodarstwie ojca, Marcin wrócił do Klerykowa by odszukać Annę Stogowską. Gdy jednak jej nie odnalazł, załamał się. Wtedy z pomocą przyszedł mu Andrzej Radek.

Całe życie Marcina Borowicza było nieustannym poszukiwaniem siebie i swojego miejsca na ziemi. Jego postać obrazuje nam "syzyfową" pracę władz carskich dążącą do zrusyfikowania ducha narodowego w młodzieży polskiej. Mimo, że początkowo bohater poddał się tym wpływom to ostatecznie pozostał wierny Polsce

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dokładnie opisane dzieje Marcina Borowicza.

Dzieje Marcina Borowicza

Marcina Borowicza poznajemy na początku książki jako ośmioletniego chłopca. Jego rodzice odwożą go 4. stycznia do Owczar, by tam przygotowywał się do nauki w gimnazjum. Chłopiec bardzo przeżył rozstanie....

Język polski

napisz w punktach dzieje Marcina Borowicza z lektury "Syzyfowe Prace" PROSZĘ O POMOC!

napisz w punktach dzieje Marcina Borowicza z lektury "Syzyfowe Prace" PROSZĘ O POMOC!...

Język polski

dzieje Marcina Borowicza z lektury ' syzyfowe prace'

dzieje Marcina Borowicza z lektury ' syzyfowe prace'...

Język polski

.Napisz dzieje Marcina Borowicza z "Syzyfowych prac". .Z góry dziękuję.; *.; ))

.Napisz dzieje Marcina Borowicza z "Syzyfowych prac". .Z góry dziękuję.; *.; ))...

Język polski

Przypomnij sobie dzieje Marcina Borowicza i napisz o " pierwszych razach" tego chłopca. pierwsze trudy nauki pierwsze egzaminy pierwsza stancja pierwsze sukcesy pierwsze porażki pierwsza rozpacz

Przypomnij sobie dzieje Marcina Borowicza i napisz o " pierwszych razach" tego chłopca. pierwsze trudy nauki pierwsze egzaminy pierwsza stancja pierwsze sukcesy pierwsze porażki pierwsza rozpacz...

Język polski

Napisz w formie opowiadania dzieje Marcina Borowicza lub Andrzeja Radka. Prose zeby mi ktos to napisal a nie przekleil ze sciagi , bryka itp. ;)

Napisz w formie opowiadania dzieje Marcina Borowicza lub Andrzeja Radka. Prose zeby mi ktos to napisal a nie przekleil ze sciagi , bryka itp. ;)...