Fortes Fortuna Adiuvat - ‘’Śmiałym szczęście sprzyja’’

Tak powiedział Terencjusz, znany pisarz rzymski. Słowa te dają nam wiele do myślenia, ale czy wszyscy się z nimi zgadzamy?
Według mnie zawarta w nich jest głęboka prawda. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że ludziom śmiałym udaje się w życiu.

Przykładem tutaj może być Knox Overstreet z książki “Stowarzyszenie Umarłych Poetów” NH Kleinbaum, który walczył o względy Chris.
Knox nie znał jej a jednak dążył do swego celu, którym było odwzajemnienie uczucia jakim darzył Chris. Pokazuje nam to, że był on bardzo śmiały, nie wiedział przecież Czy Chris pokocha go. Narażał się na upokorzenia, ból i odrzucenie a mimo to zaryzykował. Taki czyn wymaga niemałej odwagi. Jaki było zakończenie? Knox i Chris zostali parą, wbrew jej początkowej niechęci. Knox osiągnął swe jedyne szczęście - miłość.

Jako następny przykład posłuży mi postać Marcina Borowicza z “Syzyfowych Prac” Stefana Żeromskiego. Marcin żył w czasach zaboru rosyjskiego. Jego matka chcąc, by jej jedyny syn został ‘kimś’ w życiu wysłała go do szkoły. Tam jednak czekały go poważne problemy. W szkołach zakazano używać języka polskiego. Doprowadziło to do utracenia tożsamości narodowej młodych Polaków. Recytacja “Reduty Ordony” A. Mickiewicza przez Zygiera przełamała barierę między uczniami a narodem. Zaczęto czytać polską literaturę, oczywiście wbrew zaborcom uczącym w szkole. Przekazywano sobie wolną prawdę, że trzeba walczyć, by nie stracić honoru i poczucia własnej wartości, że wolna
ojczyzna jest najważniejsza... Do tego ‘ruchu’ przyłączył się także Marcin. Sprzeciwiał się rusyfikacji, najważniejsza była wolność własna i narodu.
Nie było to proste i wymagało wielkiej odwagi. Marcin mógł zostać wyrzucony ze szkoły i nie dokończyć swej edukacji przez co złamałby dane słowo matce, że skończy naukę i będzie dalej się kształcił. Pomimo zaborcom i rusyfikacji udało mu się osiągnąć wyznaczony cel i zostać patriotą.

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że śmiałość w życiu popłaca. Uważam, że moje argumenty są przekonujące. Myślę też, że każdy z nas powinien kierować się rozumem i sercem jeśli jego cel jest szczery i chce osiągnąć wewnętrzny spokój i zadowolenie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Terencjusz pisarz rzymski z II wieku przed naszą erą powiedział : ,,Fortes fortuna adiuvat, czyli Śmiałym szczęście sprzyja! Czy zgadzasz się tym stwierdzeniem? (rozprawka). Proszę pomóżcie!!! Chociaż ze 4 zdania

Terencjusz pisarz rzymski z II wieku przed naszą erą powiedział : ,,Fortes fortuna adiuvat, czyli Śmiałym szczęście sprzyja! Czy zgadzasz się tym stwierdzeniem? (rozprawka). Proszę pomóżcie!!! Chociaż ze 4 zdania...

Język polski

Terencjusz- pisarz rzymski z drugiego wieku p.n.e powiedział "Fortes Fortuna adiuvat, czyli śmiałym szczęście sprzyja" Czy zgadasz się z tym twierdzeniem (rozprawka)

Terencjusz- pisarz rzymski z drugiego wieku p.n.e powiedział "Fortes Fortuna adiuvat, czyli śmiałym szczęście sprzyja" Czy zgadasz się z tym twierdzeniem (rozprawka)...

Język polski

Fortes Fortuna Adiuvat

„Fortes Fortuna Adiuvat”. Tak powiedział Terencjusz, słynny pisarz rzymski. Słowa te dają nam wiele do myślenia, ale czy wszyscy się z nimi zgadzamy ?? Według mnie zawarta jest w nich głęboka prawda. Z pełnym przekonaniem, mogę stwier...

Język polski

Śmiałym szczęście sprzyja – Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

Fortes Fortuna Adiuvat, czyli ?Śmiałym szczęście sprzyja.? to słowa wypowiedziane przez Terencjusza, rzymskiego pisarza epoki starożytnej. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy są one prawdziwe. Nikt nie jest w stanie zadecydować o swoi...