Metody prezentacji zjawisk na mapie

Metody prezentacji zjawisk na mapie.

a) METODA SYGNATUROWA
Metoda sygnaturowa polega na oznaczaniu na mapie rzeczywistości przyrodniczej za pomocą znaków punktowych i liniowych. Sygnatury punktowe mogą mieć formę:
- figur geometrycznych, np. kwadratu , prostokąta , koła , trójkąta , rombu wewnątrz których mogą być wyrysowane mniejsze figury geometryczne lub inne znaki.
- obrazków nawiązujących do cech przedstawionych przedmiotów , np. szyb dla ropy naftowej, burak cukrowy czy palma kokosowa dla odpowiednich plantacji.
- liter umieszczonych w obszarze występowania zjawiska , które są zwykle skrótami nazwy lub terminu, np. b: bawełna, Pl: Polska, Cu: miedź
b) METODA KROPKOWA
Metoda kropkowa polega na pokryciu mapy znakami punktowymi, z których każdy przedstawia określona wartość liczbową, np. 1 znak-100 tys. mieszkańców. Mapy kropkowe często łączy się z metodą zasięgów oraz kartogramami lub kardiagramami.
c) METODA KARTOGRAMU
Metoda kartogramu polega na przedstawieniu intensywności jakiegoś zjawiska na określonej powierzchni. Powierzchnię pokrywa się odpowiednio dobranym deseniem lub barwą. Przykładem może być gęstość zaludnienia na jakimś obszarze.
d) METODA ZASIĘGÓW
Metoda zasięgów polega na oznaczaniu na mapie obszarów występowania określonego zjawiska przez zakreślenie konturu odpowiadającego granicom tego obszaru.
e) METODA IZARYTMICZNA
Metoda izarytmiczna polega na zastosowaniu izarytm, czyli linii jednakowych wartości liczbowych wskazujących natężenie jakiegoś zjawiska. Izobaty-ciśnienie, izotermy- temperatura, izohiksy- opady.
f) METODA KARTODIAGRAMU
Metodą kartodiagramu otrzymuje się formę pośrednią między mapą a wykresem. Na kartograficznym podkładzie rozmieszcza się zlokalizowane szczegółowo wykresy przedstawiające wielkość jakiegoś elementu rzeczywistości przyrodniczej na określonym obszarze.

Zachęcam do pobierania wersji .doc jest ona bardziej przejrzysta. Mile widziane komentarze. :)

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Metody prezentacji zjawisk na mapie

Metody prezentacji zjawisk na mapie.

a) METODA SYGNATUROWA

Metoda sygnaturowa polega na oznaczaniu na mapie rzeczywistości przyrodniczej za pomocą znaków punktowych i liniowych. Sygnatury punktowe mogą mieć formę:

- ...

Geografia

Rozpoznaj na podstawie poniższych opisów metody prezentacji zjawisk na mapach, a następnie podaj ich nazwy A) Metoda ta ukazuje natężenie określonego zjawiska w granicach danego obszaru za pomocą barw o ustalonej skali. B) Za pomocą tej metody można

Rozpoznaj na podstawie poniższych opisów metody prezentacji zjawisk na mapach, a następnie podaj ich nazwy A) Metoda ta ukazuje natężenie określonego zjawiska w granicach danego obszaru za pomocą barw o ustalonej skali. B) Za pomocą te...

Geologia

Graficzne metody prezentacji danych

METODY BADAWCZE ZJAWISK TURYSTYCZNYCH
1. ZNACZENIE SYSTEMU GRAFICZNEGO
Wzrost informacji we wszystkich dziedzinach, zmusza do poszukiwania metod zmierzających do logicznego ich upraszczania i wyboru formy ich prezentowania, która zapewni s...

Geografia

Planeta nowa 1 zadanie 1 strona 19 Rozpoznaj na podstawie poniższych opisów metody prezentacji zjawisk na mapach, a następnie podaj ich nazwy. A) metoda ta ukazuje natężenieookreślonego zjawiska w granicach danego obszaru za pomocą barw o ustalonej skal

Planeta nowa 1 zadanie 1 strona 19 Rozpoznaj na podstawie poniższych opisów metody prezentacji zjawisk na mapach, a następnie podaj ich nazwy. A) metoda ta ukazuje natężenieookreślonego zjawiska w granicach danego obszaru za pomocą barw o u...

Geografia

Metody prezentacji zjawisk i danych na mapie

METODY JAKOŚCIOWE polegają na umiejscowieniu danego zjawiska na mapie. Służą temu między innymi:
SYMBOLE:
- figury geometryczne
- litery
- obrazki
ZASIĘG:
- linie ciągłe i przerywane
- barwne plamy lub zakreskowa...