Metody prezentacji zjawisk na mapie

Metody prezentacji zjawisk na mapie.

a) METODA SYGNATUROWA
Metoda sygnaturowa polega na oznaczaniu na mapie rzeczywistości przyrodniczej za pomocą znaków punktowych i liniowych. Sygnatury punktowe mogą mieć formę:
- figur geometrycznych, np. kwadratu , prostokąta , koła , trójkąta , rombu wewnątrz których mogą być wyrysowane mniejsze figury geometryczne lub inne znaki.
- obrazków nawiązujących do cech przedstawionych przedmiotów , np. szyb dla ropy naftowej, burak cukrowy czy palma kokosowa dla odpowiednich plantacji.
- liter umieszczonych w obszarze występowania zjawiska , które są zwykle skrótami nazwy lub terminu, np. b: bawełna, Pl: Polska, Cu: miedź
b) METODA KROPKOWA
Metoda kropkowa polega na pokryciu mapy znakami punktowymi, z których każdy przedstawia określona wartość liczbową, np. 1 znak-100 tys. mieszkańców. Mapy kropkowe często łączy się z metodą zasięgów oraz kartogramami lub kardiagramami.
c) METODA KARTOGRAMU
Metoda kartogramu polega na przedstawieniu intensywności jakiegoś zjawiska na określonej powierzchni. Powierzchnię pokrywa się odpowiednio dobranym deseniem lub barwą. Przykładem może być gęstość zaludnienia na jakimś obszarze.
d) METODA ZASIĘGÓW
Metoda zasięgów polega na oznaczaniu na mapie obszarów występowania określonego zjawiska przez zakreślenie konturu odpowiadającego granicom tego obszaru.
e) METODA IZARYTMICZNA
Metoda izarytmiczna polega na zastosowaniu izarytm, czyli linii jednakowych wartości liczbowych wskazujących natężenie jakiegoś zjawiska. Izobaty-ciśnienie, izotermy- temperatura, izohiksy- opady.
f) METODA KARTODIAGRAMU
Metodą kartodiagramu otrzymuje się formę pośrednią między mapą a wykresem. Na kartograficznym podkładzie rozmieszcza się zlokalizowane szczegółowo wykresy przedstawiające wielkość jakiegoś elementu rzeczywistości przyrodniczej na określonym obszarze.

Zachęcam do pobierania wersji .doc jest ona bardziej przejrzysta. Mile widziane komentarze. :)

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Metody prezentacji zjawisk na mapie

Metody prezentacji zjawisk na mapie.

a) METODA SYGNATUROWA

Metoda sygnaturowa polega na oznaczaniu na mapie rzeczywistości przyrodniczej za pomocą znaków punktowych i liniowych. Sygnatury punktowe mogą mieć formę:

- ...

Geografia

Do każdej metody prezentacji zjawisk na mapie dopisz zjawisko jakie może opisywać. a) metoda powierzchniowa ---> b) metoda kartogramu ----> c) metoda kartodiagramu -----> d) metoda sygnaturowa ----> e) metoda zasięgu -----> f) metoda izolinii ------>

Do każdej metody prezentacji zjawisk na mapie dopisz zjawisko jakie może opisywać. a) metoda powierzchniowa ---> b) metoda kartogramu ----> c) metoda kartodiagramu -----> d) metoda sygnaturowa ----> e) metoda zasięgu -----> f) metoda izolini...

Geografia

wyróżnij jakościowe i ilościowe metody prezentacji zjawisk na mapie

wyróżnij jakościowe i ilościowe metody prezentacji zjawisk na mapie...

Geografia

Wymień 4 metody prezentacji zjawisk kartograficznych na mapie POMÓŻCIE :(

Wymień 4 metody prezentacji zjawisk kartograficznych na mapie POMÓŻCIE :(...

Geologia

Graficzne metody prezentacji danych

METODY BADAWCZE ZJAWISK TURYSTYCZNYCH
1. ZNACZENIE SYSTEMU GRAFICZNEGO
Wzrost informacji we wszystkich dziedzinach, zmusza do poszukiwania metod zmierzających do logicznego ich upraszczania i wyboru formy ich prezentowania, która zapewni s...