Socjologia wychowania

Pyt 1 Podaj rozumienie pojęcia kultury w ujęciu historycznym
Definicje kultury historyczny - kładą nacisk na czynnik tradycji jako mechanizmu przekazywania dziedzictwa kulturowego.Stefan Czarnowski stworzył definicję, znakomicie ilustrującą ten typ: "Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku niezliczonych pokoleń (...) Jest nią całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnych szeregowi grup i z racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie."Pyt 2 Podaj podstawowe elementy charakterystyki subkulturowej grupy społecznejPojęcie subkultury- ?subkultura to względnie stała grupa społeczna pozostająca na marginesie dominujących w danym systemie tendencji życia społecznego, wyrażająca swoją odrębność poprzez zanegowanielubpodważanieutrwalonych i powszechnie akceptowanych wzorów kultury.?
Każda subkultura młodzieżowa może być stworzona przez niewielką grupę osób, ale w jej skład może wchodzić
czasami kilkadziesiąt milionów osób. Przykładem tak rozbudowanej i licznej podkultury mogą być punki, rozsiane po całym nieomal globie ziemskim. Co nie zaprzecza istnieniu mniejszych grup punków w obrębie jednej subkultury.Aby jakąś zbiorowość można było nazwać grupą konieczne są do spełnienia następujące warunki: poczucie przynależności, czyli świadomość ?my? cechującego członków,zasada odrębności powodująca, że inni są określani w kategoriach ?oni? lub ?wy?, wspólne wartości i wypływające z nich normy,wewnętrzna organizacja grupy. Prezentacja subkultur: Dresiarze ? trudno nazwać ich subkulturą, aczkolwiek są najbardziej rozpowszechnioną grupą młodzieżową w Polsce. Jest to zazwyczaj młodzież wiejska lub pochodząca z ubogich dzielnic dużych miast. Nie mają żadnej ideologii. Większość z nich to pospolici chuligani. Niektórzy dresiarze nieudolnie podszywają się pod przedstawicieli innych podkultur. Wyróżnia ich wygląd ? różnego rodzaju dresy (najczęściej podróbki znanych firm), kolczyk w uchu lub w nosie ( nie więcej niż dwa), utlenione włosy ścięte na jeża (czasem dłuższa grzywka). Dresiarze stronią od alkoholu i papierosów. Nie biorą narkotyków (ze względu na sytuację materialną). Chętnie wdają się w bójki. Ich ulubiona broń to kije baseballowe.Grafficiarze ? dzielą się na dwie grupy: malujących z szablonów i tych, którzy robią to z tzw. wolnej ręki. Szablonowcy w większości popierają punków. Malarze ?z wolnej ręki? sympatyzują z kibicami piłkarskimi i skinheadami. Dlaczego tak jest ? nie wiadomo. Podział dotyczy nie tylko techniki malarskiej, ale także tematyki dzieł. Rysunki ?obcych? grafficiarzy, którzy wtargnęli na czyjeś terytorium, są błyskawicznie zamalowywane.Sprejowcy ? czasami powołują się na tradycje zakorzenione jeszcze od czasów starożytnego Rzymu, czy też pierwszych rysunków na skalnych ścianach sprzed 25 tysięcy lat. Są tacy, którzy napisy typu: ?Ruskie czołgi do Wołgi? uważają za artystyczny bunt pomieszany z polityką, humorem, a czasami i uzdolnieniami artystycznymi. Doświadczeni sprejowcy z zacięciem artysty-plastyka zostają ?graffiti?. Malują wielkie obrazy zwykle pod osłoną nocy na murach, na podmiejskich pociągach, płotach itp. Natchnienie czerpią z czołówek gier komputerowych lub programów graficznych. Sprzęt, który stosują?farby w rozpylaczu ? nie należy do najtańszych. Cena jednej puszki (200 ml) wynosi od 10 do 16 złotych. Przy oszczędnym użytkowaniu wystarcza do pomalowania około 2 metrów kwadratowych. W ciągu jednej nocy zgrana grupa ?artystów? potrafi na przykład pomalować trzy wagony kolejki podmiejskiej ? każdy długości 15 metrów i wysokości 2,5 metra. Swoje prace, jak na artystów przystało, sygnują zawsze pseudonimami.Szalikowcy ? radykalne grupy kibiców piłkarskich, których najłatwiej poznać po szalikach, czapkach i podkoszulkach z nazwami ulubionych klubów. Doskonale zorganizowani podczas wszelkich imprez sportowych, często noszą przy sobie różne niebezpieczne narzędzia.Raperzy ? podobnie jak punki nie akceptują rzeczywistości w jakiej muszą żyć. O ile jednak ci pierwsi odgrywają rolę obrażonych na wszystko i wszystkich, raperzy są bardziej praktyczni. Zbuntowani przeciwko mieszczańskim konwenansom, próbują nagiąć je do własnych potrzeb. A to w ich wydaniu oznacza wykorzystywanie na wszelkie sposoby ?bogatych frajerów?. Największe skupiska raperów działają w blokowych, peryferyjnych dzielnicach wielkich miast, tzw. ?sypialniach?. Najłatwiej ich poznać po prowokujących strojach i wulgarnym słownictwie. Ich naczelnym hasłemjestniesforność i indywidualizm.Heavymetalowcy ? z długimi, sięgającymi niekiedy do pasa włosami, podobni do hippisów. Noszą obcisłe, czarne dżinsy i adidasy, a do tego motocyklowe skórzane kurtki koniecznie z wizerunkami swoich ulubionych zespołów. Częstym motywem ich strojów jest trupia czaszka, przejawiająca się w każdej formie: rysunek, brelok lub znaczek. Łączą ich upodobania muzyczne. Nie mają żadnej ?ideologii?, jeśli rozrabiają (a dzieje się to coraz częściej), to zwykle bez żadnego powodu, po prostu tak dla hecy. Zbierają się na koncertach rockowych, podczas których piją alkohol i tańczą. Niektórzy z nich lubią prowokować bójki.
Skinheadzi ? nazwa pochodzi z języka angielskiego i oznacza ostrzyżone, łyse głowy. Skupiają w sobie najgorsze cechy: wulgaryzm, szowinizm i agresję. Grupy skinów rządzą się własnymi, okrutnymi prawami. Nie ma ?dobrych? skinów ? kto jest zbyt miękki lub łagodny, musi odejść. Subkultura ta nie wytworzyła żadnej własnej ideologii i nieudolnie podszywa się pod już znane nurty jak faszyzm i nacjonalizm, aby w ten sposób uzasadnić swoją agresję. Zresztą większość policjantów twierdzi, że skini biją dla samego bicia........ i to jest cała ich filozofia. Ich wygląd już z założenia ma budzić strach ? dobrze zbudowani chłopcy o wysportowanej sylwetce, włosy ogolone (niekiedy krótki jeżyk) tak, aby nie przeszkadzały w walce. Czapki z dużym daszkiem (koloru zielonego lub niebieskiego), zwykle kurtki dżinsowe bez żadnych napisów, pas wojskowy lub inny szeroki bez ćwieków, spodnie wąskie typu ?rurki?, zawinięte 2-3 centymetry nad butami. Obuwie wysokie, typu wojskowego wiązane na sznurowadła, podkoszulka oraz elastyczne szelki. Spotyka się także skinów
w butach ?maters? ? są to półbuty na grubej, ciężkiej podeszwie. Nieodłącznym atrybutem ich ubioru są kurtki flayersy (używane m.in. przez amerykańskich lotników w czasie operacji ?Pustynna Burza?) ? czarne, bordo lub zielone. Najistotniejszym ich elementem jest mała kieszonka na lewym ramieniu i obowiązkowo ? pomarańczowa podszewka. Przeciętny skin nie toleruje nikogo, kto różni się od ?normalnego? społeczeństwa ? głównie przedstawicieli innych subkulturmłodzieżowych.Cechujeichantyklerykalizm i bezkompromisowy rasizm.
Pyt 3 Podaj cechy kultury masowej(kultura popularna, popkultura) to typ kultury symbolicznej oparty na trzecim układzie przekazu kultury, w którym treści docierają do rozproszonej publiczności dzięki środkom masowego przekazu. Cechą charakterystyczną kultury masowej jest standaryzacja treści przekazywanych przez mass media, których zrozumienie na ogół nie wymaga zbytniego wysiłku intelektualnego. Pojęcie to odbierane zazwyczaj negatywnie z czasem zostało zastąpione pojęciem kultury popularnej; konsumpcjonizm; łatwa w odbiorze; jest ogólnie dostępna; manipuluje. Początki kultury masowej wiążą się z rewolucją przemysłową, w wyniku której powstała prasa drukarska umożliwiająca masowy druk gazet. Drugim etapem rozwoju kultury masowej było pojawienie się radia i telewizji. Trzeci etap łączy się zaś z pojawieniem się komputerów osobistych i Internetu oraz telefonii komórkowej; piosenki; powieści; komiksy. Problemy kultury masowej Niski poziom treści kultury masowej wyjaśnia koncepcja wspólnego mianownika: aby treści kulturowe mogły być zrozumiałe dla wszystkich, muszą być one przedstawione w najprostszej formie, nie wyrafinowanej, przez co są tak dobierane aby mogły dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Jeżeli różnice kulturowe między nimi są zbyt duże, koncepcja wspólnego mianownika zakłada, że będą jeszcze bardziej upraszczane. Przykładem mogą być np. treści filmów produkowanych w Hollywood, które to filmy przygotowywane są z myślą nie tylko o widzach amerykańskich, ale także o widzach w krajach Trzeciego Świata.Komercjalizacja Pojęcie to odnosić się może jednak również do innych dziedzin ludzkiej aktywności. Na przykład komercjalizacja sztuki, gdzie jej dzieła stają się przedmiotem handlu, a sam proces twórczy podporządkowany jest osiągnięciu zysku, co wymaga dostosowania się do potrzeb odbiorcy (który staje się klientem), często kosztem artystycznej niezależności i jakości. Z tego powodu komercjalizacja postrzegana bywa jako zjawisko negatywne.
Pyt 4. Wymień i omów katalog cech nowoczesności według Parsonsa
Tacott Parsons- ?zmienne porządkujące?: Stopień artykulacji ? struktury społecznej ? rozproszenie- specyficzność?; Źródła statusu społecznego ?przypisanie- osiągnięcie?; Rekrutacja do ról i grup społecznych oraz doboru partnerów w stosunkach społecznych ?partykularyzm- uniwersalizm?;Podstawy tożsamości społecznej i percepcji jednostek w społeczeństwie ?kolektywizm- indywidualizm?;Role emocji w życiu społecznym ?afektywność- neutralność?Pyt 5 Przedstaw cechy późnej nowoczesności według A Giddensa, U. Becka i S. Lasha
Cztery cechy okresu póżnej nowoczesności: 1) nowa forma zaufania-skomplikowane, role personalizowane kompleksy urządzeń czy form organizacyjnych(?abstrakcyjne systemy?) które są domeną ekspertów a zarazem są niezbędne dla normalnego funkcjonowania, obdarzone są daną zaufania a priori. 2) nowe formy ryzyka- w kontakcie z otoczeniem cywilizacyjnym ?ryzyko wyprodukowane? zagrażające milionem ludzi (krach giełdowy, efekt cieplarniany) katastrofa mikleowa. 3) nieprzejrzystość, płynność i niepewność sytuacji społecznych wynikających z zawodności czynnika ludzkiego, przy bardzo złożonych zadaniach. 4)nieprzewidywalne i niepożądane efekty niepodejmowanych działań- nasilające się w warunkom skomplikowanym systemów krzyżujących i nakładających się czynników. Pyt 6 Wymień i omów typowe postawy współczesnego człowieka wobec nasilonego ryzyka w dobie późnej nowoczesności
1)praktyczna akceptacja ?mam dość swoich zmartwień?, 2) konsekwentny optymizm ? i zawsze znajdzie się jakieś wyjście?, 3) cyniczny pesymizm ? cieszymy się z życia skoro i tak umrzemy?, 4) radykalna walka ?wszyscy razem możemy się przez tym obronić?.
Pyt 7 Wymień i omów cechy składające się na syndrom ?osobowości nowoczesnej? według Alexa Inkelesa 1)potrzeba nowych doświadczeń, otwartość na innowacje i zmiany 2)świadomość wielości opinii i poglądów: gotowość wypowiadania i uzasadniania własnych opinii , a równoczesność, tolerancja dla opinii odmiennych 3) prospektywna orientacja wobec czasu, zogniskowania raczej na przeszłość niż przyszłość 4)antycypowanie i planowanie przyszłych działań( prorokowanie, przewidywanie trendów) 5)poczucie ?sprawiedliwości rozdzielczej? , regulowanej przede wszystkim zasadą merytokratyczną ( merit- zasługa) 6) przywiązywanie wagi do edukacji, treningu i samodoskonalenia się. 7)poszanowanie godności innych 8)poczucie mocy podmiotu tj przekonanie, że wyzwanie i problemy osobiste i społeczne można rozwiązać pod warunkiem podjęcia odpowiednich działań ( socjotechnika, inżynieria społeczna, polityka społeczna, podbój przyrody) 9)zaufanie do porządku społecznego ? wiara w prawidłowość, przewidywalność i kalkulowalność życia społecznego dzięki istnieniu stałych agregowanych zasad obrotu gospodarnego , polityki państwowej oraz reguł moralnych i obyczajowych kształtujących codziennie działania ludzi.
Pyt 8 Wyjaśnij pojęcie globalnej ekumeny i przedstaw scenariusze globalizacji kultury według U. Hannerza
Pojęcie ?globalnej ekumeny? w dziedzinie kultury jako analogia do ?systemu światowego? w dziedzinie ekonomi
Ekumena to obszar ciągłych interakcji kulturowych, wzajemnej penetracji wymiany kulturowych treści:
- kultury tradycyjne- to ekumeny zamknięte, zlokalizowane w wyraźnych ramach przestrzennych i czasowych. Są wytwarzane, manifestowane i reprodukowane w bezpośrednich interakcjach społecznych, przy współobecności swoich uczestników
- kultura nowoczesna- to ekumena otwarta, przekraczająca ramy przestrzenne i czasowe, głównie dzięki technikom komunikacji i transportu.
Scenariusze przebiegu globalizacji kulturowej:
?globalnej homogenizacji?- wystąpi całkowita dominacja kultury zachodniej ( zwłaszcza Ameryka) wszystkie społeczności Sara się mniej lub bardziej udaną repliką zachodniego stylu życia, aspiracji, wartości, norm, wzorów konsumpcyjnych, idei i przekonań.
?nasycenia kulturowego?- scenariusz wprowadzający korektę czasowa, tj. ujmujący proces globalizacji kultury w perspektywie ? dł. Historycznego trwania?, kraje peryferyjne powoli, z oporami w toku kilku generacji, zastępują lokalne idee kulturowe.. Sensy i wartości zuniformizowanymi treściami płynącymi z dominujących centrów.
?deformizacja kulturowa?- nastąpi uproszczenie zaburzenie, a nawet degradacja kultury zachodniej w toku jej adaptacji przez kraje peryferyczne w darzeniu z kulturą peryferii zaczyna działać selekcja eliminująca wyższe wartości i bardziej wyrafinowane treści. Następować będzie kompromisowe uzgadnianie treści płynących z zewnątrz z lokalnymi zwyczajami i tradycjami.
dojrzewającej ?amalgamacji kulturowej?- równorzędny dialog i wymiana między kulturami centrum i peryferii, co prowadzi do ogólnego wzbogacenia kultury. Zdarzenie kultury jest zjawiskiem korzystnym, symuluje kreatywność i oryginalność po obu stronach. Kultura centrum jest modyfikowana przez reinterpretacji dokonanej w społecznościach peryferyjnych- pewne utajone wartości kultur lokalnych symuluje i ożywia wpływ kultury centrum. Efektem jest ?kreolizacja? albo ?hybrydyzacja? kultury- występuje większość kultur, z których każda jest wewnętrznie złożona, pochodna licznych wpływów i kontraktów.
Pyt 9 Przedstaw niebezpieczeństwa globalizacji uniwersalnej dla pedagogiki i edukacji
Liberalizm- podmiotowa niezależność jednostki od wszelkich form budowania wspólnotowego oraz wszelkiej etyki i moralności o zasięgu społecznym. Według globalistów wolność jednostki jest możliwa, gdy w społeczeństwie przestaje istnieć lub stracą ważność społeczne struktury budowania (tj rodzina, naród, kościół i państwo) oraz uleganie zaników, społeczna ważność i wartości moralności i etyki.
Człowiek wolny to człowiek niezależny egzystencjalnie i aksjologicznie- hando kreator.
Pluralizm- hasło odnoszące się do działania człowieka, określa społecznie warunki aktywności właściwej jednostce twórczej. Warunki te stwarza społeczeństwo które nie wiąże jednostki obiektywną prawdą, uniwersalnym dobrem, ani idealnym pięknem.
Pluralizm jest podstawą twórczego i autonomicznego działania jednostki.
Tolerancja- imperatyw określający postawę jednostki wobec innych jednostek. Termin ?tolerancja? odnosi się do nie odróżnienia różnych jakościowo odmienności. Dla globalizmu uniwersalnego największe znaczenie ma tolerancja aksjologiczna, która gwarantuje bezkonfliktową koegzystencje jednostek w każdej zbiorowości.Pyt 10 Wymień i omów odmiany znaczeniowe pojęcia ?pokolenie? Odmiany znaczeniowe pojęcia ?pokolenie? 1) ujęcie biologiczne- pokolenie jako ogniwo ciągu genologicznego ?generacja?- od lac. Generale, czyli sprowadzenie na świat potomstwa, do przynależności pokolenia decyduje biologiczna zależność oraz miejsce zajmowane w schemacie pokrewieństwa; wiek nie odgrywa tutaj decydującej roli, gdyż nie ma dokładnej zależności między genealogią a chronologią ( np. wuj należy do starszej generacji niż siostrzeniec może się zdążyć, że jest od siostrzeńca młodszy) 2)ujęcie kulturowe- o pokoleniu mówi się wówczas gdy zachodzi jakiś analogiczny podział ról, np. nauczyciel lub uczeń 3)ujecie historyczne-pokolenie jest związane z określonymi datami procesu dziejowego; traktowany jest jako ? gr. Osób o wspólnych postawach wyznaczonych przez wspólne przeżycie wydarzenia historyczne?- pokolenie historyczne- młodość w latach 1920-1945- pokolenie sceptyczne młodość w latach 1945-1955. Beat generation ? pokolenie które przeżyło wybuch bomby atomowej w Hiroszimie (pesymistyczna wizja czasów ludzkości w epoce atomu) 4)pokolenie jako kategoria osób w zbliżonym wieku- mieszczącym się w przedziale trzeciej części stulecia; pojęcie łączące się wyobrażeniem, że rówieśnicy są przeciętnie o 33lata starsi od rówieśników swoich dzieci- znaczenie mało sztuczne gdyż dzieci nie rodzą się w stałych przedziałach czasu. 5).ujęcie ahistoryczne- pokolenie jako kategoria osób znajdujących się w okresie fazie życiowej. Wiek jako kryterium przyporządkowywaniu ludziom pewnych ról społecznych , ale nie występuje związek z żadną konkretna datą.Pyt 11 Przedstaw socjologiczne rozumienie pokolenia oraz wymień i omów cechy pokolenia jako typ idealnego Pokolenie- to krąg społeczny, rozumiany jako kategoria rówieśnicza odpowiedzialna za przebieg procesu socjalizacji twórczej, w takiej której pojawia się grupa pokoleniowa. Krąg społeczny- krąg kulturowy- grupy kulturowe, bogata mozaika pokolenia. Pokolenie tworzy się z grup pokoleniowych. Ludzie urodzeni w przeciągu 15 lat nie musi wyznaczać jednakowych norm aksjonormatywnych, bo należy do innego kręgu kulturowego, mają oni inne zainteresowania ale mogą tworzyć pewne grupy. Pokolenie jest to:Pewna kategoria rówieśnicza. Wyodrębniona na podstawie faktu, że żyła ona w okresie młodości w czasie pewnych wyraźnie wyodrębniających się wydarzeń historycznych. Które to wydarzenia wyznaczają wspólnotę postaw. Które z kolei związane są ze wspólnymi wartościami. Młodość- to okres od 18 do 30 roku życia, który w sensie psychicznym jest czasem formowania się światopoglądu i określania się osobowości społecznych. Socjologiczne pojęcie ?pokolenia?- ?Dla socjologa zarówno w rozumieniu historycznym jak i kulturowym jest w pierwszym rzędzie kręgiem społecznym lub zespołem kręgów składających się z osób należących do pewnej kategorii rówieśniczej; krąg ten jest jednoczony przez wspólne zachowania, których treścią jest wymiana myśli, na jego podstawie mogą powstawać różnorakie grupy społeczne?Pyt 12 Jak rozumiane jest pojęcie bliskich generacji oraz na czym polega dyferencjacje poziome i pionowe pomiędzy bliskimi generacjamiBliskie generacje- to zbiorowości o cechach grup rówieśniczych, o maksymalnym przedziale wieku zamykającym się w granicach 5-8 lat. Są odpowiedzialne za zmniejszenie napięć w wymianie pokoleń poprzez wzajemną konfrontację systemów norm, wartości i wzorów zachowań. Konfrontacja zachowań między sąsiadującymi bliskimi generacjami i stanowi ważny element transmisji kulturowej.
- dyferencjacji pionowych- przejawiających się głównie poprzez nasilanie pomiędzy bliskimi generacjami
-dyferencjacji poziomych- charakteryzujących się występowaniem znacznej liczby grup pokoleniowych i subkultur w obrębie kręgów rówieśniczych połączone z przetransportowaniem poszczególnych ich atrybutów do powszechnie aprobowanych wzorów w ramach mody młodzieżowej.Pyt 13 Przedstaw i omów szeregi rangowe cech identyfikacyjnych odpowiedzialnych za styl życia bliskich generacji pokolenia końca XX wieku
Cechy identyfikacyjne bliskich generacji w Pokoleniu końca wieku
Cechy identyfikacyjne to cechy przyjmowane jako ?swoje? w odróżnieniu od ? obcych? cech innych kręgów i grup pokoleniowych są odpowiedzialne za:
- kształtowanie się poczucia więzi pokoleniowej
- za opinie, postawy i działania w takich sferach aktywności jednostki jak :
praca- (aktywność zawodowa) kariera:
Praca jest najważniejszą sferą aktywności. Podstawowa innowacja w systemie ekonomicznym, traktowaną w kategoriach wartości, stało się robienie kariery, możliwie jak najszybciej.
Wprowadzenia wzoru stałej pracy i poszukiwania przyszłego zatrudnienia już w trakcie studiów
czas wolny - zabawa- jest to sfera aktywności w której na początku lat 90.pojawiły się zwiastuny najistotniejszych zmian preferowanych wzorów zachowań. Kumulacja aktywności pod koniec tygodnia i przeniesienie aktywności poza środowisko zamieszkania. Dzięki quasi ?yuppies zaczęło się rozpowszechniać zainteresowanie ?egzotycznymi? formami spędzania czasu i oznaki ?psychicznego przywiązania? do pracy
uczestnictwo w kulturze- postępujący spadek zainteresowania aktywnym uczestnictwem, twórczością artystyczną, wzrost konsumpcji kultury masowej, spadek znaczenia kultury, muzyki rockowej dla kultury młodzieżowej (od boomu początku lat 80 do krachu połowy lat 90)
relacja między bliskimi generacjami- postawy wobec bliskich generacji- relacje w stosunku do sąsiadujących bliskich generacji na dalszym planie; silne tendencje izolacjonistyczne następnej bliskiej generacji ( utrudniona transmisja kultury w dół), kapitał kulturowy poprzedniej bliskiej generacji został zinternalizowany.
moda zapożyczenie cech mody społeczeństw kapitalistycznych; pojawienie się
polskiej odmiany quasi-yuppies ( młode wilczki) upodabnianie polskiej subkultury młodzieżowej do jej odpowiedników w krajach Europy zachodniej, asymilacji innowacji kultury alternatywnej ( np. grunge, brit pop, techno); rozpoczęcie upowszechniania wzorów negatywnych ( narkotyki, nielegalne zarabianie pieniędzy)
Pyt 14 Omów cztery typy napięć między pokoleniem młodzieży i pokoleniem dorosłych
Napięcia między pokoleniowe
Główną sceną napięć między pokoleniem młodzieży i pokoleniem dorosłych są dwie sfery socjalizacyjne: rodzina i system edukacyjny
Od jawnej kondensacji- poprzez kwestionowania, eksperymentowanie i bunt niezbędne w procesie kształtowania się tożsamości społecznej jednostki- do ?pokojowego współistnienia? (znaczna unifikacja systemów aksjologiczno- normatywnych)
Cztery typy napięć między pokoleniem młodzieży i pokoleniem dorosłych
1. Antagonizacja- konflikt
-brak wymiany informacji
- ograniczanie do minimum częstotliwości i intensywności stosunków i interakcji społecznych
-skupianie się na wprowadzaniu systemu roszczeń, często wzmacnianego sanksjami
-słabsze oddziaływanie socjalizacyjne, silniejsza kontrola
2. Koegzystencja- paralelizm ( równowaga) aktywności społecznej obu pokoleń w życiu codziennym
-ograniczona wymiana informacji
-minimalizacja częstotliwości stosunków społecznych
-ograniczanie transmisji kulturowej
-osłabione oddziaływanie socjalizacyjne, słabsza kontrola, koncentracja aktywności jednostki w grupach społecznych definiujących lub wzmacniających poczucie tożsamości społecznej pokoleń
3. Kooperacja-maksymalizowanie ?zysku? przy unikaniu konfliktu
-segmentacja przepływu informacji
-różnicowana częstotliwość i intensywności stosunków i interakcji społecznych
- ?kontrolowana? transmisja kultury, ze specyficznym autocenzurowaniem
-oddziaływanie kontrolne silniejsze niż socjalizacje, dominacja mechaników manipulacji
4. Asymilacja- dominacja pokolenia starszego nad młodszym
-wzmożony przepływ informacjimaksymalizacja częstotliwości i intensywności stosunków i interakcji społecznych
-silna transmisja kultury
-silne oddziaływanie kontrolne i socjalizacyjne
Pyt 15 Scharakteryzuj pokolenie Y oraz podaj terminy równoznaczne POKOLENIE Y:Urodzeni w 1982- 2002; Net Generation ? sieciowe;Millennials ? dorasta na przełomie wieków; Digital Generation ? era cyfrowa ; Screenagers; Sercem. ? Środowiskiem ? naturalnym? są dla nich światowe zasoby Internetu, wszelkie zastosowania informatyki, media audiowizualne, z którym obcują za pośrednictwem ekranów telewizyjnych, komputerowych, kinowych.Częste zmiany to ich styl życia, oczekują, że rzeczy toczyć się będą szybko i równocześnie, potrafią w tym samym czasie wykonywać różne czynności, np. surfować w Internecie, słuchać muzyki i odrabiać lekcje; wysokiego poziomu interaktywności oczekują również w szkole. Wysoko rozwinięta technika indywidualizuje ich postawy, co sprawia, że oczekują i domagają się usług i produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.To dzieci wolnego rynku, swoboda wyboru w różnych aspektach życia jest dla nich naturalna i oczywista wraz z generacją Y obniża się dolny próg, gdyż ich obycie z komunikowaniem w mediach jest bardzo duże (bardziej dla nich liczy się pomysł niż produkt) Opanowanie technik interaktywnych sprawia, że przedstawiciele Generacji Y chcą być aktywni i konstruktywni są optymistycznie nastawieni do przyszłości i wierzę, że będą towarzyszyć nowe społeczeństwo informatyczne.Chcą się angażować, podejmować zobowiązania, będą w życiu i pracy poszukiwać porządku i harmonii. Będą cenić życie rodzinne, tradycyjne wartości i reguły życia społecznegoPyt 16 Omów cechy tradycyjnej rodziny oraz cechy jej nietradycyjnych alternatyw Tradycyjna- prawnie zawarte małżeństwo, posiadanie dzieci, dwoje rodziców, trwałość, mężczyzna utrzymuje rodzinę (posiada autorytet), wyłączność seksualna, heteroseksualność, gospodarstwo dwóch dorosłych osób.Nietradycyjna- niezamężna kohabitacja, nigdy niezamężne osoby żyjące samotnie; dobrowolna bezdzietność, samotne rodzicielstwo ( bez małżeństwa w ogóle, poprzedzone małżeństwem); rozwód powtórny związek, binuklearne rodziny rekonstruowane; praca zawodowa obojga małżonków, małżeństwo otwarte, małżeństwo rozdzielone z powodu pracy pozamałżeńskie związki, w tym małżeństwa otwarte i modele wahadłowe, homoseksualność.Alternatywne formy dla małżeństwa i rodziny: monoparentalność czyli samotny rodzic ( matka lub tylko ojciec); życiowa samotność np. z wyboru; homoseksualizmPyt 17 Wyjaśnij pojęcie kohabitacja oraz omów typy kohabitacjiKohabitacja jest inna formą niż tradycyjne zawarte małżeństwo, poparte dokumentem np. konkordatem. Kohabitacja stanowi związek pomiędzy kobietą a mężczyzną bez ślubu. Pojęcie to niema brzmienia romantycznego. Kohabitacja zastąpiła konkubinat nazywany również życiem na kocią łapę, bez papierka lub na kartę rowerową. Dotyczy ludzi w różnym wieku i cyklu życia. Określenie kohabitacji przyszło do nas z krajów zachodnich, tam obejmuje wszystkich mieszkających razem niezależnie od stanu cywilnego, nie tylko kobietę i mężczyznę w nieformalnym związku.Typy kohabitacji: małżeństwo sumienia ( dotyczy grupy intelektualistów), małżeństwo sztokholmskie ( dotyczy ludzi biednych)Kategorie kohabitacji: młodzieńcza pierwsza kohabitacja; kohabitacja przedmałżeńska, kohabitacja pomałżeńska; ponowna kohabitacja.Formy kohabitacji: tymczasowa; długoterminowa. Jest uznawana jako mniej lub bardziej trwała alternatywna dla tradycyjnego małżeństwa, stanowi czynnik spadku ilości zawieranych formalnie małżeństwFazy: okresowa faza przedmałżeńska; alternatywna dla małżeństwa i dla życia w stanie wolnymPyt 18 Wyjaśnij pojęcie LAT i przedstaw jakościowe różnice między związkiem LAT a małżeństwemLAT czyli Living Apart Together ? jest to szczególny typ związku kohabitacyjnego zakłada życie razem a mieszkać oddzielnie np. z powodu pracy lub wolnego wyboru.
Jakościowe różnice- jakość życia małżeńskiego zależy od przebiegu relacji między partnerami na płaszczyźnie seksualnej, psychicznej, ekonomicznej, społecznej i duchowej, związek typu LAT rządzi się swoimi prawami. Liberalizm, pluralizm (autonomia), swoboda seksualna, najczęściej brak dzieci, zanik norm aksjonormatywnych, brak więzi emocjonalnych, ekonomiczności- łatwiej się rozstać, mniejsze zaangażowanie w role, mniejsza odpowiedzialność za postępowanie, konsumpcja, mniejsze inwestycje, brak podziały pracy, racjonalizm, indywidualizacja. Czyli wszystko to co raczej nie ma racji bytu w małżeństwie tradycyjnym opartym przede wszystkim na fundamencie zamierzonej trwałości.

Dodaj swoją odpowiedź
Socjologia

Socjologia wychowania

ETAPY ROZWOJU SOCJOLOGII JAKO NAUKI

Początki socjologii wychowania to 1837 rok. Rozwijała się na dwóch etapach: I – etap naukowy, II – etap praktyczny. Etap praktyczny dzieli się na: Wiedzę ludową w skład której wchodzi Mądro...

Socjologia

Socjologia wychowania

Tematy:
1. Socjologiczna koncepcja osobowości
2. Grupa w procesach wychowania
- grupy przynależności
- grupy odniesienia
3. Rodzina w różnych kulturach i religiach
- rola rodziny w wychowaniu
- funkcja socjalizująca...

Pedagogika

Socjologia wychowania Floriana Znanieckiego

KOSZALIN KWIECIEŃ 2003 ROKU
WSTĘP
Znaniecki Florian Witold (1882-1958), filozof i socjolog. Jeden z głównych przedstawicieli tzw, socjologii humanistycznej. Urodził się 15 stycznia 1882 roku w Świątnikach w powiecie wrocławskim. W 1...

Pedagogika

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA FLORIANA ZNANIECKIEGO

WSTĘP
Znaniecki Florian Witold (1882-1958), filozof i socjolog. Jeden z głównych przedstawicieli tzw, socjologii humanistycznej. Urodził się 15 stycznia 1882 roku w Świątnikach w powiecie wrocławskim. W 1902 rozpoczął studia na UW, sk...

Socjologia

Socjologia wychowania

W działalności badawczej Znanieckiego szczególne miejsce zajmują socjologiczne badania wychowania jako procesu społecznego i jego szerokie społeczne uwarunkowania. Ale zanim szerzej omówię poglądy Znanieckiego na ten temat, które zostały ...

Pedagogika

Socjologia wychowania Floriana Znanieckiego - Recenzja

Socjologia wychowania, która powstała ponad osiemdziesiąt lat temu, była w polskiej literaturze pedagogicznej pierwszym systematycznym traktatem socjologicznym ujmującym wychowanie jako proces społeczny, wskazującym jego szerokie społeczne u...