Plan opisu postaci literackiej

1. Wstęp (akapit)

Przedstawienie postaci:
a) Jakiej to powieści bohater
b) Wiek
c) W jakiej jest sytuacji rodzinnej...

2. Rozwinięcie (akapit)

Wygląd zewnętrzny:
a) wzrost
b) kolor oczu
c) włosy
d) sylwetka

Usposobienie:
Jaki jest, np. wesoła, mądra, itd

Cechy charakteru:
Np. uczciwa, ponieważ ....

Zainteresowanie, zdolność, itd

Opisy muszą być bogate w cytaty, porównania, epitety, a także w metafory.

3. Zakończenie (akapit)

Moja ocena bohatera, postaci ...
a) uzasadnić swoją decyzję
b) co najbardziej cenimy
c) Imponuje mi...; Uważam, że ...; Sądzę, iż ...

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jak się pisze plan opisu postaci literackiej

Jak się pisze plan opisu postaci literackiej...

Język polski

Literatura Fantasy.

Od razu zaznaczam, że nie była to praca pisana na prezentację maturalną tylko na zwykłą lekcje j. polskiego. Długość tekstu i plan nie jest dostosowany do potrzeb maturalnych. Ale treść zawsze przydać się może :)
Opierałem się g...

Język polski

Twórczość Juliusza Słowackiego.

Juliusz Słowacki to reprezentant drugiego młodszego pokolenia romantyzmu. W swych utworach odwoływał się też do powstania listopadowego. Przed powstaniem następuje jego debiut literacki. Utwory powstałe wtedy, to cykl powieści poetyckich, w...

Język polski

Motywy biblijne w literaturze, rodzaje nawiązań do Biblii.

TOPIKA BIBLIJNA
Topika chrześcijańska, znak zainteresowań twórców literackich i innych sztuk pięknych problematyką religijną, metafizyczną i egzystencjalną od średniowiecza do współczesności, przywoływanie symboli, obrazów i moty...

Język polski

Powtórka z epok – Młoda Polska (wersja poprawiona)

Niżej załączam to w dokumencie Word (lepsza jest ta w wordzie bo w niektórych pyt. są tabelki, a strona internetowa likwiduje te tabelki)

1. Wymień i wyjaśnij różne terminy nazywające okres w literaturze na przełomie XIX i XX wie...