Plan opisu postaci literackiej

1. Wstęp (akapit)

Przedstawienie postaci:
a) Jakiej to powieści bohater
b) Wiek
c) W jakiej jest sytuacji rodzinnej...

2. Rozwinięcie (akapit)

Wygląd zewnętrzny:
a) wzrost
b) kolor oczu
c) włosy
d) sylwetka

Usposobienie:
Jaki jest, np. wesoła, mądra, itd

Cechy charakteru:
Np. uczciwa, ponieważ ....

Zainteresowanie, zdolność, itd

Opisy muszą być bogate w cytaty, porównania, epitety, a także w metafory.

3. Zakończenie (akapit)

Moja ocena bohatera, postaci ...
a) uzasadnić swoją decyzję
b) co najbardziej cenimy
c) Imponuje mi...; Uważam, że ...; Sądzę, iż ...

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jak się pisze plan opisu postaci literackiej

Jak się pisze plan opisu postaci literackiej...

Język polski

Plan opisu postaci literackiej

1. Wstęp (akapit)

Przedstawienie postaci:
a) Jakiej to powieści bohater
b) Wiek
c) W jakiej jest sytuacji rodzinnej...

2. Rozwinięcie (akapit)

Wygląd zewnętrzny:
a) wzrost
b) kolor oc...

Język polski

Literatura Fantasy.

Od razu zaznaczam, że nie była to praca pisana na prezentację maturalną tylko na zwykłą lekcje j. polskiego. Długość tekstu i plan nie jest dostosowany do potrzeb maturalnych. Ale treść zawsze przydać się może :)
Opierałem się g...

Język polski

Twórczość Juliusza Słowackiego.

Juliusz Słowacki to reprezentant drugiego młodszego pokolenia romantyzmu. W swych utworach odwoływał się też do powstania listopadowego. Przed powstaniem następuje jego debiut literacki. Utwory powstałe wtedy, to cykl powieści poetyckich, w...

Język polski

Motywy biblijne w literaturze, rodzaje nawiązań do Biblii.

TOPIKA BIBLIJNA
Topika chrześcijańska, znak zainteresowań twórców literackich i innych sztuk pięknych problematyką religijną, metafizyczną i egzystencjalną od średniowiecza do współczesności, przywoływanie symboli, obrazów i moty...

Język polski

Powtórka z epok – Młoda Polska (wersja poprawiona)

Niżej załączam to w dokumencie Word (lepsza jest ta w wordzie bo w niektórych pyt. są tabelki, a strona internetowa likwiduje te tabelki)

1. Wymień i wyjaśnij różne terminy nazywające okres w literaturze na przełomie XIX i XX wie...