Obyczaj szlachecki: zachowanie się przy stole "Pan Tadeusz".

Zachowanie się przy stole było bardzo ważnym elementem każdego posiłku. Podawano tradycyjne potrawy, mężczyźni pili wódkę. Mężczyźni usługiwali kobietom przy stole i zabawiali je rozmową, dlatego też wszyscy byli rozsadzeni według płci. Najwyższe miejsce za stołem brał Podkomorzy "z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy". Gościom przysługiwały miejsca wysokie, tuż obok Podkomorzego. Uważam, że jest to przydatny zwyczaj. Warto przygotowywać tradycyjne potrawy, aby nie ulegać obcym przepisom tylko promować własną kuchnię. Skoro współcześnie kobiety przyrządzają posiłki, to mężczyźni mogliby im usługiwać. Najwyższe miejsce za stołem brałaby głowa rodziny - czyli ojciec. Wspólne posiłki zacieśniają więzy rodzinne i dlatego uważam, że ten zwyczaj mógłby wejść we współczesne życie.

PS Jak zwykle nie jestem pewna przecinków. Dostałam 5.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Obyczaj szlachecki: zachowanie się przy stole "Pan Tadeusz".

Zachowanie się przy stole było bardzo ważnym elementem każdego posiłku. Podawano tradycyjne potrawy, mężczyźni pili wódkę. Mężczyźni usługiwali kobietom przy stole i zabawiali je rozmową, dlatego też wszyscy byli rozsadzeni według p...

Język polski

"Pan Tadeusz" opracowanie.

Dzieje zamku Horeszków.
Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań szlachty okolicznej, miejsce sejmików i narad szlachty, podczas których pito wino z wielkich kuflów. Tu zbierano się na łowy, na sejmy, imieniny pańskie. Tu, w zamku,...

Język polski

"Pan Tadeusz" streszczenie.

Dzieje zamku Horeszków.
Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań szlachty okolicznej, miejsce sejmików i narad szlachty, podczas których pito wino z wielkich kuflów. Tu zbierano się na łowy, na sejmy, imieniny pańskie. Tu, w zamku,...

Język polski

Tradycja i obyczaj w "Panu Tadeuszu".

Mickiewicz w swoim utworze skupił dużą uwagę na przywiązaniu do tradycji i obyczaju narodowego. Słowo tradycja oznacza przekazywanie z pokolenia na pokolenie obyczajów, przekonań, wierzeń, zasad, sposobów myślenia i postępowania. Natomia...

Język polski

Motyw szlachty - (załącznik)

Szlachta przez wiele wieków naszej historii była nie najliczniejszą, ale za to najważniejszą grupą społeczną, dbając o obronę granic, tworząc kulturę i tradycję narodową. Mimo to wielokrotnie była wówczas krytykowana i atakowana prze...