Świtezianka - charakterystyka

Świtezianka była szczupłą, wysoką nimfą wodną. Miała okrągłą twarz. Oczy świeciły blaskiem błękitu. Długie, ciemne rzęsy otaczały oczy. Usta były wielkości dwóch dużych róż. Mały, prosty, zgrabny nosek dodawał jej urody. Zęby błyszczały jak diamenty. Cera, blada jak światło księżyca, podkreślała niezwykłość tej postaci.
Ubrana była w ciemną jak noc sukienkę. Dekolt wykończony był pięknymi, kolorowymi muszlami. Rękawy kolorowymi kamieniami, a dół sukni falbanami. Stopy miała gołe. Na głowę włożyła sobie wianek.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Świtezianka - charakterystyka

Świtezianka była szczupłą, wysoką nimfą wodną. Miała okrągłą twarz. Oczy świeciły blaskiem błękitu. Długie, ciemne rzęsy otaczały oczy. Usta były wielkości dwóch dużych róż. Mały, prosty, zgrabny nosek dodawał jej urody. Z...

Biologia

Charakterystyka rzędów owadów.

Owady (Insecta): Podgromada: owady bezskrzydłe Apterygota:
1 Rząd: skoczogonki (Collembola) pchlica wodna, szczeciogonki (Thysanura) rybik cukrowy,
Podgromada: Pterygota owady uskrzydlone: Odonata ważki, Ephemeroptera jętki, Plecoptera...

Język polski

Romantyzm

R O M A N T Y Z M
1. Ramy czasowe
EUROPA
Początek: koniec XVIII w.
Koniec: 1848 r. - Wiosna Ludów
POLSKA
Początek: 1822 r. - wydanie przez Mickiewicza „Ballad i romansów”
Koniec: 1864 r.
2. PRZEJAWY ROMANTYZMU...

Język polski

Romantyzm - opracowanie epoki.

R O M A N T Y Z M

45. RAMY CZASOWE
EUROPA
Początek: koniec XVIII w.
Koniec: 1848 r. - Wiosna Ludów
POLSKA
Początek: 1822 r. - wydanie przez Mickiewicza „Ballad i romansów”
Koniec: 1864 r.
46. PRZEJAWY ROM...

Język polski

Romantyzm – synteza.

1. Ramy czasowe
EUROPA
Początek: koniec XVIII w.
Koniec: 1848 r. - Wiosna Ludów
POLSKA
Początek: 1822 r. - wydanie przez Mickiewicza “Ballad i romansów”
Koniec: 1864 r.
2. PRZEJAWY ROMANTYZMU W LITERATURZE OBCEJ ...

Muzyka

Romantyzm w muzyce

OGÓLNIE O ROMANTYŹMIE

Romantyzm w muzyce obejmuje razem z neoromantyzmem niemal cały XIX wiek. Charakteryzowała go wielość nurtów i indywidualizm postaw twórczych, dla których podstawę stylistyczną stanowił przejęty z okresu k...