Pomiar temperatury. Skale temperatury.

Pomiar temperatury


Mówimy: lód jest zimny, w pokoju jest ciepło, kaloryfer jest gorący. Słowa te określają stan nagrzania róznych ciał i oznaczają reakcje naszych zmysłów na te zjawiska.

W nauce ten stan nagrzania ciała nazywamy temperaturą ciała. Do mierzenia temperatury ciał używamy przyrządów zwanych termometrami.

Zmianom temperatury towarzyszą zjawiska mechaniczne, elektryczne i optyczne. Każde z nich może być wykorzystane do mierzenia temperatury.

Podczas ogrzewania wszystkie ciała fizyczne ogrzewają się. Zjawisko to jest wykorzystywane w termometrach cieczowych, bimetalowych i gazowych.

Podczas ogrzewania metale zmieniają swój opór elektryczny. To zjawisko wykorzystują termometry oporowe.

Termometry optyczne, tzw. pirometry wykorzystują zjawisko wysyłania przez metale promieniowania, którego intensywność zależy od ich temperatury.

Skale temperatury.


Aby dokładnie wyznaczyć wartość temperatury, posługujemy się skalami temperatury. Opierają się one na przypisaniu pewnym zjawiskom zachodzącym w przyrodzie w stałej temperaturze konkretnych wartości liczbowych. Zjawiska te to topnienie i krzepnięcie oraz wrzenie wody.

Istnieje kilka skal temperatury, jednak dwie najważniejsze to skala Celsjusza i skala Kelvina.

Celsjusz oznaczył temperaturę topnienia i krzepnięcia wody przez 0oC, a wrzenia przez 100oC.

Kelvin natomiast oznaczył te zjawiska odpowiednio przez 273K i 373K. (0K to temperatura tzw. zera absolutnego, w której zamiera ruch cząsteczek.)

Temperaturę w skali Celsjusza oznaczamy literą t, a w skali Kelvina literą T.

Do przeliczania temperatury z jednej skali na drugą służą wzory:

t = T + 273o
T = t - 273o

1 oC i 1 K to taka sama wartość.
Jeśli w skali Celsjusza temperatura zmieni się o t, to w skali Kelvina zmieni się o tę samą wartość.

t = T
1 oC = 1 K

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Pomiar temperatury. Skale temperatury.

Pomiar temperatury


Mówimy: lód jest zimny, w pokoju jest ciepło, kaloryfer jest gorący. Słowa te określają stan nagrzania róznych ciał i oznaczają reakcje naszych zmysłów na te zjawiska.

W nauce ten stan nagrzania ...

Fizyka

Termometry, ich rodzaje i zastosowania

Termometria - dział nauki o cieple dotyczący metod mierzenia temperatury.


Termometr - przyrząd pomiarowy służący do oznaczania temperatury w sposób pośredni, poprzez rejestrację wybranej, a zależnej od temperatury wielk...

Materiałoznawstwo

Badanie własności mechanicznych i plastycznych metali oraz wykonanie prób pomiaru twardości metodą Rockwella, Brinella i Vickersa.

Wszystkie tabele i rysunki zawarte są razem z treścia w załączniku.

Cel laboratorium

Celem laboratorium jest zapoznanie się ze statyczną próbą rozciągania (własnościami mechanicznymi i plastycznymi) i metodami pomiaru t...

Informatyka

Aparaty cyfrowe i fotografia cyfrowa

Streszczenie

W niniejszym projekcie są zawarte informacje o tematyce fotografii cyfrowej i aparatach cyfrowych. Postaram się wyjaśnić, czym jest fotografia cyfrowa, przedstawić jej zalety oraz możliwości aparatów cyfrowych i ich zn...

Fizyka

Teoria Wielkiego Wybuchu

I. Ewolucja Wszechświata

W pewnej chwili, około 15 miliardów lat temu, cała materia i energia, którą możemy dziś obserwować, skupiona w obiekcie o wymiarach znacznie mniejszych od ziarenka piasku, zaczęła się błyskawicznie rozs...

Zajęcia techniczne

Energia wiatrowa

Turbiny wiatrowe

Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest ekologicznie czysta, gdyż jej wytworzenie nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa, jeżeli pominiemy nakłady energetyczne związane z budową takiej elektrowni oraz wyprod...