Charakterystyka - sposób pisania

BOHATER LITERACKI

1. Wstęp - podajemy autora i tytuł utworu (np. Harpagon to tytułowy bohater książki "Skąpiec" Moliera)
2. Rozwinięcie
a) wygląd zewnętrzny, który popieramy cytatem, np. Najlepiej ten opis potwierdzą słowa...
b) cechy charakteru, które KONIECZNIE muszą być poparte przykładami, np. Alina była szczera i prawdomówna. Najlepiej potwierdza to jej rozmowa z Kirkorem, w której kierowała się uczuciem i mówiła to, co podpowiadało jej serce.
c) dodatkowo, np. zainteresowania bohatera
3. Zakończenie - własna ocena postaci (postać negatywna/pozytywna, co o niej sądzę?)

BOHATER NIELITERACKI

I. z historii (osoby znanej)
1. Wstęp
- przedstawienie postaci - kim jest/był?
2. Rozwinięcie
- dokonania/osiągnięcia
-cechy charakteru
-usposobienie
-wygląd zewnętrzny (MNIEJ WAżNY)
3. Zakończenie
- własna ocena postaci (postać negatywna/pozytywna, co o niej sądzę?)

II.z życia 9osoby nieznanej, np. przyjaciółka
1. Wstęp - przedstawienie postaci - kim jest? (BEZ PODAWANIA NAZWISK!)
2. Rozwinięcie
-wygląd zewnętrzny
-zachowanie w różnych sytuacjach
- cechy charakteru
- zainteresowania (zwłaszcza te, które mamy wspólne wraz z tą osoba)
3. Zakończenie
-ujawnienie swojego stosunku do charakteryzowanej osoby

III. charakterystyka samego siebie AUTOCHARAKTERYSTYKA
1. Wstęp
-przedstawienie siebie - Kim jestem?
2. Rozwinięcie
-wygląd zewnętrzny
-zachowanie w różnych sytuacjach
-cechy charakteru
-zainteresowania
3. Zakończenie - Co myślę o sobie?, Jakim jestem człowiekiem?

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka - sposób pisania

BOHATER LITERACKI

1. Wstęp - podajemy autora i tytuł utworu (np. Harpagon to tytułowy bohater książki "Skąpiec" Moliera)
2. Rozwinięcie
a) wygląd zewnętrzny, który popieramy cytatem, np. Najlepiej ten opis potw...

Język polski

Charakterystyka epok historycznych.

ANTYK

Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa Z...

Dziennikarstwo

Charakterystyka porównawcza obu utworów, rożnice warszatowe. Szczygieł, Tochman

Wprowadzenie
Omawiając warsztat reportera warto zaznaczyć, że na tej płaszczyźnie przenika się wiele różnych czynników, takich na przykład jak styl jego życia czy też sposób jego pracy. Są to bezdyskusyjnie dwa nierozerwalne aspekt...

Biologia

Okres dziecięcy i jego charakterystyka

Okres dzieciństwa ( 3-11-12 lat ).

Okres ten trudno jest zamknąć w sztywnych granicach wieku. Początek ustala się z chwilą, gdy dziecko na tyle wydorośleje, że porusza się swobodnie (chodzi, biega) , dość łatwo porozumiewa si...

Język polski

Barok - charakterystyka epoki

LITERACKIE I IDEOWE WYZNACZNIKI EPOKI.
? N a z w a:
Nazwa “barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyństwo polegające...

Język polski

Epoki - przegląd i charakterystyka.

Średniowiecze to pierwsza polska epoka literacka (X-XV w.). Na zachodzie Europy trwa już od IV/V wieku. W 476 roku upadło cesarstwo zachodniorzymskie, Rzym natomiast został podbity przez plemiona germańskie. Stopniowo przejmowały one kulturę ...