Tkanka łączna

Tkankę chrzęstną budują komórki chrzęstne, które mieszczą się w jamkach. Pomiędzy nimi znajduje się duża ilość elastycznej i sprężystej substancji międzykomórkowych dzięki temu tkanka chrzęstna jest odporna na urazy. Występuje ona np. w przegrodzie nosowej.
Tkanka kostna składa się z substancji międzykomórkowej oraz włóknami białkowymi. Dzięki takiej budowie jest wytrzymała i odporna na urazy.
Tkanka tłuszczowa zbudowana jest z komórek, których prawie całe wnętrze wypełnia kropla tłuszczu. Jądro i cytoplazma są zepchnięte na obwód komórki. Rolą tej tkanki jest magazynowanie substancji odżywczych.
Krew jest tkanką łączną płynną. Specyficzna budowa pozwala jej pełnić funkcje takie jak: transport tlenu do komórek itp.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Tkanka łączna

Zbudowana jest z komórek z bardzo obfitej istocie międzykomórkowej. Istota międzykomórkowa składa się z istoty podstawowej, włókien. Wyróżniamy następujące rodzaje włókien: kolagenowe, siateczkowe oraz sprężyste. Istota podstawowa j...

Biologia

Tkanka nerwowa, tkanka łączna.

Tkanka nerwowa jest zbudowana z komórek wyspecjalizowanych w przewodzeniu impulsów elektrochemicznych. Komórki tej tkanki noszą nazwę neuronów.

Neuron zbudowany jest z:
- ciała komórki (perykarionu), w którego skład wchodzi j...

Biologia

Tkanka łączna.

1. Powstaje z mezenchymy.

2. Każdy typ tej tkanki zawiera trzy elementy budulcowe:
- substancję podstawową, która może być galaretowatym śluzem (np.. tkanka łączna właściwa) lub może tworzyć zmineralizowaną postać (np. tk...

Biologia

Tkanka łączna

Tkanka łączna - jedna z podstawowych tkanek zwierzęcych, jest charakterystyczna dla zwierząt przechodzących dwie fazy gastrulacji i powstaje z mezodermy. Komórki tkanki łącznej wytwarzają dużą ilość substancji międzykomórkowej, która...

Biologia

Tkanka łączna

Tkanka Łączna:
a) Właściwa
● Zarodkowa - najbardziej pierwotna formą tkanki łącznej, z tej
formy powstają z niej wszystkie inne typy tkanki łącznej;
komórki mają gwiaździsty kształt a w istocie
międzykomórkowej ...

Biologia

Tkanka nerwowa; Dendryty; Akson(neuryt); Synapsa; Osłonka mielinowa; Tkanka glejowa; Rodzaje neuronów; Tkanka łączna; Tkanka mięśniowa; Zadania krwi; OSOCZE

Tkanka nerwowa składa się z olbrzymiej ilości komórek nerwowych(ok. 100 miliardów) oraz z Tkanki glejowej. Podstawową jednostką anatomiczną i funkcjonalną tkanki nerwowej jest komórka nerwowa – neuron. Funkcje tkanki nerwowej – przewod...