Daty - Od rozbicia dzielnicowe do Kazimierza Wielkiego

Daty
Od rozbicia dzielnicowe do Kazimierza Wielkiego

• 1138r. – rozbicie dzielnicowe
• 1211r. – założenie pierwszego miasta na prawie magdeburskim – Złotoryja na Śląsku
• 1138 – 1146r. – rządy Władysława II Wygnańca – pokonał braci, napotkał opór dużej grupy możnych i duchowych. Opozycja z potężnym wojewodą Piotrem Włostowicem, został odłożony klątwą przez biskupa po wypaleniu Piotrowi Włostowicowi oczu.
• 1146r. – Władysław II Wygnaniec musi uchodzić z kraju, sąd biskupi skazuje go na wygnanie, musi uciekać do Niemiec na dwór Konrada III.
• 1146 – 1173r. – Bolesław IV Kędzierzawy – zgładził spory wewnętrzne
• 1157r. – wojna polsko – niemiecka. Fryderyk I Barbarossa na jechał na Polskę w celu obrony praw wygnanego seniora Władysława II Wygnańca) oraz chciał podporządkować sobie Polskę i stworzyć
• 1157r. 30 sierpień – hołd w Krzyszkowie (k. Poznania), Bolesław IV Kędzierzawy zrzeka się panowania nad Pomorzem Zachodnim i oddaje w niewole najmłodszego syna na dwór niemiecki jako zakładnika.
• 1173 – 1177r. – Mieszko III Stary – mądry i silny władca, za jego panowania rozwija się gospodarka; zaczęto wybijać monety (Brakteaty), wzrost handlu, wprowadził bardzo surową politykę fiskalną, czemu sprzeciwiali się małopolscy możni
• 1177r. – bunt mieszkańców Krakowa, wygnali Mieszka II Starego, a jego syn Odon wystąpił przeciwka niemu w Wielkopolsce. Mieszko Stary ucieka na Ruś
• 1180 – 1194r. – Kazimierz Sprawiedliwy
• 1180r. – synod w Łęczycy – władzę zwierzchnią otrzymuje najmłodszy syn Bolesława Krzywoustego, czyli Kazimierz Sprawiedliwy. W zamian za zmianę statusu, nowy władca nadał przywileje osoba świeckim i duchowym. Nie wolno było zabierać majątków po zmarłych biskupów przez władcę feudalnego, a majątek przechodził w ręce następcy biskupa.
• 1181r. – Mieszko III Stary pokonał swojego syna Odona
• 1191r. – Mieszko III Stary zaatakował i zdobył Kraków, Kazimierz Sprawiedliwy odbił stolicę i wygnał Mieszka III Starego
• 1194 – 1227r. – Leszek Biały
• 1198r. – Mieszko III Stary występuje zbrojnie przeciwko Leszkowi Białemu
• 1202r. – Mieszko III Stary zaatakował Kraków i umarł. Upadek władzy senioratu.
• 1227r. – zjazd wszystkich Piastów w Gąsowie (k. Kruszwicy) zorganizowany przez Leszka Białego i Władysława Laskonogiego. Uczestnicy: Leszek Biały, Władysław Odonic, Władysław Laskonogi, Henryk Brodaty, Konrad Mazowiecki i Mieszko Plątonogi
• 1227r. – Leszek Biały ucieka, gdyż Władysław Laskonogi chciał się go pozbyć na Pomorze gdzie tam zostaje zamordowany przez Pomorzan.
• 1227 – 1238r. – Henryk Brodaty – wybrany przez mieszkańców Krakowa, następuje powolna odbudowa Polski
• 1238 – 1241r. – Henryk Pobożny
• 1241r. – najazd Turków na Europę
• 1241r. 9 kwiecień – bitwa pod Legnicą, Henryk Pobożny ginie, żona poznaje jego ciało prze 6 palców u lewej stopy, walczyło w niej wojska kilku książąt polskich, wspierane przez małe odziały cudzoziemców, władz mongolski – Pajdar.
• 1253r. – potwierdzenie podziału Wielkopolski, z. poznańska – Przemysł I, z. gnieźnieńsko –kaliska – Bolesław Pobożny
• 1253r. – kanonizacja biskupa Stanisława, relikwie w Krakowie (kult o cudownym zrośnięciu się poćwiartowanych członków)
• 1264r. – Bolesław Pobożny nadaje pierwszy przywilej dla Żydów
• 1279r. – 1288r. – Małopolska, Leszek Czarny doprowadził do scalenia kilku mniejszych dzielnic
• 1288r. – Henryk IV Probus
• 1290 – 1292r. – przemysł II, od Mszczuja II przejmuje Pomorze Gdańskie
• 1295r. – koronacja Przemysła II na króla Polski przez abp. Jakuba Świnkę w Gnieźnie
• 1296r. – 8 lutego zamordowanie przez margrabiów brandenburskich, przy współudziale rodów Zarębów i Nałęczów króla Polski Przemysła II w Rogoźnie. Zajęcie pogranicza wielkopolsko-pomorskiego przez Brandenburgię.
• 1292r. – Wacław II (r. Przemyślidów) poślubił Ryksę córkę Przemy
• 1293r. – przyłączenie Pomorza
• 1300r. – Wacław II koronował się w Gnieźnie na króla Polski
• 1305r. – bunt przeciwko rządom Wacława II, spowodowany złożeniem przez króla hołdu lennego cesarzowi Rzeszy. Powstanie to poparło starania o tron Władysława Łokietka
• 1306r. 4 sierpnia – Wacław III Węgierski zostaje zamordowany w Ołomuńcu – koniec dynastii Przemyślidów
• 1306r. – przejęcie władzy przez Władysława Łokietka, zajmuje Śląsk, Pomorze Gdańskie
• 1308r. – Krzyżacy zaatakowali polską załogę na Morzu Bałtyckim i opanowali cały Gdańsk, a w ciągu roku opanowali całe Pomorze Gdańskie
• 1318r. – zjazd duchowieństwa i możnych w Sulejowie – prośba o przekazanie korony
• 1320r. 20 stycznia – koronacja Władysława Łokietka na króla Polski w katerze krakowskiej, przez wysłannika papieskiego abp. Janisława.
• 1320r. – symboliczne zakończenie rozbicia dzielnicowego
• 1320r. – prośba do papieża Jana XXIII o sąd papieski w sprawie wojny polsko – niemieckiej
• 1329r. – 1332r. – wojna polsko – niemiecka
• 1331r.27 wrzesień – bitwa pod Płowcami ( Kujawy). Pomiędzy wojskami Władysława Łokietka, a oddziałami krzyżackimi. Decyzja o wycofaniu wojsk do własnego państwa oznaczała zarazem przerwanie całej kampanii na ziemiach polskich. Obie strony po bitwie starały się propagandowo sprzedać swoje sukcesy. Bitwa, choć nierozstrzygnięta, wzmocniła morale wojsk polskich.
• 1332r. – zabranie Kujaw przez krzyżaków
• 1332r. – rozejm z Krzyżakami
• 1333r. – śmierć Władysława Łokietka w wieku 73 lat
• 1333r. – 1370r. – Kazimierz Wielkie obejmuje władzę w wieku 23 lat
• 1333r. 25 kwietnia – koronacja w Krakowie Kazimierza Wielkiego na króla Polski
• 1335r. Sierpień – zjazd w Trenczynie, będący wstępem do pokoju między Polską a Janem Luksemburskim. Posłowie Czech i Węgier, omawiali, jak ma wyglądać zrzeknięcie się praw do korony Polskiej przez Jana Luksemburskiego.
• 1335r. – Kazimierz Wielki doprowadził do mediacji polsko – krzyżackiej. Królowie Czech i Węgier wystąpili w roli rozjemców.
• 1335r. 19 listopada – na I zjeździe w Wyszehradzie Kazimierz III Wielki zrzekł się Śląska i dodatkowo zapłacił 20 tys. kop groszy praskich (połowa skarbca królewskiego) królowi Czech Janowi Luksemburskiemu. Zgodnie z umową władca Czech zrzekł się praw do tytułu Króla Korony Polskiej
• 1339r. – II zjazd w Wyszehradzie, w tzw. akcie krakowskim potwierdził zrzeczenie się na rzecz Czech praw do większości Śląska
• 1339r. – II sąd papieski w sporze polsko – krzyżackim w Warszawie ( na ziemiach neutralnych). W skład wchodzili tylko przedstawiciele papiescy, obradowali 7 miesięcy. Orzekli, że krzyżacy mają oddać całą zagarnięta ziemię i zapłacić karę za wojnę i poryć kosztu sądu papieskiego.
• 1339r. – sojusz z Węgrami, układ o sukcesji. Na mocy jego po bezpotomnej śmieci polskiego władzy tron miał objąć jego siostrzenic, syn Karola Roberta – Ludwik ęgierski
• 1340 – 1366r. – kilka wypraw wojennych na Ruś Halicko – Włodzimierską, gdzie wówczas sprawował władzę Piast z Mazowsza – Bolesław Jerzy Trojdenowicz ( Jerzy III)
• 1340r. – Jerzy III umiera, Kazimierz Wielki udaję się na Ruś, zawładnął tymi terenami, lecz bojarzy nie chcieli uznać króla, pozostawił swojego namiestnika – Dymitr Detko
• 1343r. – pokój w Kaliszu, Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską, a krzyżacy ziemię chełmińską i Pomorze Gdańskie. Kazimierz Wielki tytułował się jako „pan i dziedzic Pomorza”, oddał Pomorze, jako „ wieczystą jałmużnę”, dzięki czemu następni władcy Polscy mogli starać się o odzyskanie Pomorza.
• 1364r. 12 maja – założenie Akademii Karkowskiej, statut zatwierdził papież Urban V. Akademia była drugim uniwersytetem, po uniwersytecie praskim, który powstał w tej części Europy. Wzorowany był na Uniwersytecie Bolońskim. 1 katedra - sztuk wyzwolonych, 2 katedry - medycyny i 8 katedr prawa , w tym 5 prawa rzymskiego.
• 1366r. – rok sukcesów, udaje się podporządkować sobie Ruś
• 1370r. – śmierć Kazimierza Wielkiego

Sąsiedzi Polski

• 1150r. – Albrecht Niedźwiedź zdobył Brenne (Brandenburgie)
• 1157r. - Albrecht Niedźwiedź podbił ziemie lubuską, Pomorze Zachodnie i część Wielkopolski. tworzył Marchię Brandenburską z ziem Marchii Północnej i podbitych ziem słowiańskich.
• 1308r. – realne zagrożenie dla Gdańska i Pomorza Gdańskiego, Albrecht Niedźwiedź starał się zdobyć najważniejsze grody: Santok i Drezdeńsko
• 1201r. – założenie Rygi
• 1202r. – założenie zakonu kawalerów Mieszkowych w Rydze
• 1190r. – założenie Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Jerozolimskiego. Cel: opieka miejsc świętych oraz pielgrzymów
• 1198r. – 1211r. – osiedlili się na Węgrzech, chcieli je skolonizować i schrystianizować
• 1226r. – umowa wielkiego księcia Konrada Mazowieckiego z Hermanem von Salza, osadził ich na ziemi chełmińskiej. Cel: schrystianizowanie Prus, zabezpieczanie Mazowsza przed Prusami.
• 1237r. – zakon Krzyżacki połączył się z zakonem kawalerów mieczowych
• 1230 – 1283r. – krzyżacy systematycznie podbijali Prusy, na zajmowanych ziemiach budowali zamki, miasta oraz wsie, sprowadzali osadników.
• 1309r. – zakon krzyżacki przeniósł swoją siedzibę z Wenecji do Malborka
• 1198r. – Czechy zostały zjednoczone i stały się dziedzicznym księstwem
• 1253 – 1278r. – Czechy Przemysł Ottokar II – umocnił władzę, wykorzystują okres bezkrólewia w Niemczech , zginął w bitwie pod Dürnkrut, władzę przejął małoletni syn Wacław II
• 1222r. – Węgry Andrzej II z Arpadów – złota bulla – przywilej zwalniający rycerstwo i możnych z podatków i gwarantując im nietykalność osobistą, prawo do wyboru urzędników ziemskich oraz kontrole rządów przez sejm zwoływany raz w roku. Obiecał nie rozdawać lenn i urzędów cudzoziemców.
• 1223r. – Klęska książąt ruskich bitwie z Mongołami nad rzeką Kałką
• 1227r. – Czyngis – chan umiera, podzielił państwo na cztery części.
• 1237r. – 1240r. – Batu – chan pokonał Ruś, niszcząc m.in. Kijow i zmusił książąt ruskich do posłuszeństwa
• 1241r. – równoczesny najazd na Polske i Węgry
• 1241r. 9 kwietnia – bitwa pod Legnicą – pod władzą wrocławskiego księcia Henryka Pobożnego walczył w niej wojska kilku książąt polskich, wspierane przez małe odziały cudzoziemców, władz mongolski – Pajdar, Węgry – Batu – chan

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Daty - Od rozbicia dzielnicowe do Kazimierza Wielkiego

Daty
Od rozbicia dzielnicowe do Kazimierza Wielkiego

• 1138r. – rozbicie dzielnicowe
• 1211r. – założenie pierwszego miasta na prawie magdeburskim – Złotoryja na Śląsku
• 1138 – 1146r. – rządy Władysława...

Historia

Królowie Polscy od piastów do wolnej elekcji

Każdy kto interesuje się historią swojego kraju, chciałby wiedzieć, kto był pierwszym władcą, jak się nazywał, jak wyglądał, co robił? Historycy szukają odpowiedzi na te pytania. Ale nie jest to łatwe. Skąd wziąć takie wiadomości?...

Historia

Piastowie na tronie Polski

Piastowie, dynastia panująca w Polsce od czasów legendarnych do 1370 roku. Pierwszy polski kronikarz, Gall Anonim, wymienia protoplaste rodu – Piasta jako chłopa polskiego, natomiast jako pierwszego ksęcia piastowskiego – Ziemowita (Siemowit...

Historia

Piastowie

1. POJĘCIA
Czarna śmierć ? dżuma 1348-1350 choroba, która przedostała się od Włoch i rozprzestrzeniła się na całą Europę Wsch. Dziesiątkując ludność
Przymus drożny - nakaz poruszania się określonymi szlakami handlowymi dl...