Stany skupienia substancji

Każde ciało zbudowane jest z substancji. Substancje znajdują się w określonym tzw. stanie skupienia. Jest to forma, w której występuje materia w aktualnym stanie. Oznacza to, że stan ten może się zmieniać. W przyrodzie występują trzy podstawowe stany skupienia.

Stan gazowy (lotny)


 W stanie tym ciało przyjmuje kształt pojemnika. Równie łatwo jak zmieniają kształt mogą również zmieniać objętość. Jeżeli zamykamy je w pojemniku to samorzutnie wypełniają  przestrzeń. Są ściśliwe i rozprężliwe. Źle przewodzą prąd i ciepło. Gazy naciskają na ciało, które znajduje się w nich. Kiedy obniżamy jego temperaturę cząsteczki poruszają się w nim wolniej. Podlegają skropleniu i resublimacji.

Ciecz


W stanie tym ciało łatwo zmienia kształt, ale trudno objętość. Nie są ściśliwe. Samorzutnie tworzą powierzchnie górną poziomą. Ulegają przelewaniu. Źle przewodzą ciepło, ale niektóre są elektrolitami. Cząsteczki mają swobodę w przemieszczaniu się w cieczy. Ulegają krzepnięciu, parowaniu i wrzeniu, czyli parowaniu w całej jej objętości.

Stan stały


Ciała stałe dzielimy na kruche (kreda, beton, szkło), kowalne (żelazo, podkowa, igła), sprężyste (sprężyna, guma, trampolina) i plastyczne (glina, plastelina, silikony). Trudno zmieniają kształt i objętość. Niektóre są izolatorami ciepła i prądu, inne przewodnikami ciepła i prądu. Ulegają one topnieniu i sublimacji. 

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Jakie są stany skupienia substancji i jakie te stany skupienia mają wartości? pROSZE O SZYBKĄ ODP.

Jakie są stany skupienia substancji i jakie te stany skupienia mają wartości? pROSZE O SZYBKĄ ODP....

Fizyka

stany skupienia substancji i zmiany stanów skupienia substancji 

stany skupienia substancji i zmiany stanów skupienia substancji ...

Przyroda

Uzupełnij tabele, w której scjarakteryzujesz trzy stany skupienia substancji Drobiowy model stanu skupienia Stan skupienia Opisz, jak zachowuje się ciało podczas ściskania Opisz kształt, jaki przyjmuje ciało

Uzupełnij tabele, w której scjarakteryzujesz trzy stany skupienia substancji Drobiowy model stanu skupienia Stan skupienia Opisz, jak zachowuje się ciało podczas ściskania Opisz kształt, jaki przyjmuje ciało...

Przyroda

Uzupełnij tabelę, w której scharakteryzujesz trzy stany skupienia substancji. Stan skupienia: Opisz, jak zachowuje się ciało Opisz kształt jaki podczas ściskani. przyjmuje ciało

Uzupełnij tabelę, w której scharakteryzujesz trzy stany skupienia substancji. Stan skupienia: Opisz, jak zachowuje się ciało Opisz kształt jaki podczas ściskani. pr...

Fizyka

wymień trzy stany skupienia  substancji i podaj po trzy przykłady dla każdego stanu skupienia. 

wymień trzy stany skupienia  substancji i podaj po trzy przykłady dla każdego stanu skupienia. ...

Biologia

1Czym różnią się trzy stany skupienia substancji? Podaj 3 przykłady substancji każdego stanu. 2.Wymień po dwa znaczenia organów rośliny-korzenia,łodygi,liści,kwiatów/  proszę o pomoc bardzo ważne! ;)

1Czym różnią się trzy stany skupienia substancji? Podaj 3 przykłady substancji każdego stanu. 2.Wymień po dwa znaczenia organów rośliny-korzenia,łodygi,liści,kwiatów/  proszę o pomoc bardzo ważne! ;)...