Siły zbieżne

Siłami zbieżnymi nazywamy siły, których kierunki przecinają się.
F1, F2 - siły zbieżne
p1, p2 - kierunki sił
O - punkt przecięcia kierunków sił.

Siły zbieżne mogą mieć taki sam punkt przyłośenia, lub różne punkty przyłożenia, jak na rysunku powyżej.

Składanie sił zbieżnych o wspólnym punkcie przyłożenia - metoda równoległoboku sił

Na ciało działają siły F1 i F2. Aby znaleźć siłę wypadkową Fw, budujemy równoległobok sił.
F1, F2 - siły składowe
Fw - siła wypadkowa
a, b - proste równoległe do sił składowych
O - punkt przyłożenia sił składowych i wypadkowej
- kąt między siłami składowymi

Aby zbudować równoległobok sił, należy z końca każdej siły składowej poprowadzić prostą równoległą do drugiej siły składowej. Przekątna równoległoboku łącząca punkt ich przecięcia z punktem przyłożenia sił jest siłą wypadkową.

Wartość tej siły zależy od:
- wartości sił składowych
- kąta zawartego między nimi ().

Siła wypadkowa ma największą wartość, gdy = 0o. Wynosi wtedy Fw = F1 + F2 (zobacz: składanie sił położonych na jednej prostej).

Wartość siły wypadkowej jest najmniejsza, kiedy = 180o. W takim przypadku Fw = |F1 - F2|.

Siłę wypadkową można także wyliczyć wzorem:

Składanie sił zbieżnych o wspólnym punkcie przyłożenia - metoda wieloboku sił
Metodę wieloboku sił stosujemy, kiedy na ciało działają więcej niż dwie siły, jak na rysunku poniżej.
F1, F2, F3, F4, F5 - siły składowe
Fw - siła wypadkowa
O - punkt przyłożenia sił składowych i wypadkowej

Kopiujemy siłę F2 zaczynając od końca siły F1 (wektor musi być równy i równoległy!). To samo robimy z siłą F3, zaczynając od końca narysowanej siły F2. Powtarzamy to dla wszyskich sił. Następnie koniec ostatniej łączymy z ich punktem przyłożenia (O). Odcinek ten to siła wypadkowa.

Składanie sił zbieżnych o różnych punktach przyłożenia.
F1, F2 - siły składowe
Fw - siła wypadkowa
O - punkt przyłożenia sił składowych
po przesunięciu i siły wypadkowej

Aby znaleźć wypadkową sił zbieżnych o różnych punktach przyłożenia, należy najpierw przedłużyć ich kierunki do punktu przecięcia (O). Następnie stosujemy metodę równoległoboku sił. Powstały odcinek jest siłą wypadkową.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Siły zbieżne

Siłami zbieżnymi nazywamy siły, których kierunki przecinają się.
F1, F2 - siły zbieżne
p1, p2 - kierunki sił
O - punkt przecięcia kierunków sił.

Siły zbieżne mogą mieć taki sam punkt przyłośenia, lub...

Historia

Globalizm -praca kursowa

Praca kursowa
?GLOBALIZACJA : ZA CZY PRZECIW ?

Źródło A:

a/.Wyjaśnij w czym autor upatruje szansę dla krajów biednych?
Prof. Leszek Balcerowicz widzi szansę dla krajów biednych w globalizacji, w ich otwarciu się n...

Politologia

Międzynarodowe stosunki polityczne - Włodzimierz Malendowski - streszczenie książki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przedmowa:
Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej, członkiem NATO stała się w 1999 roku. W 1998 wzrost autorytetu i aktywności Polski poprzez przewodniczenie prz...

Historia

Geneza, potencjal i plany I Wojny Światowej

GENEZA, POTENCJAŁ I PLANY WOJENNE MOCARSTW PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ


,,Chcesz pokoju szykuj się do wojny’’
Vegetius

Wojna to straszliwe, a jednocześnie wielkie w swej wymowie słowo by jednak wojna ta naprawdę b...

Metodyka

Metodyka podstaw rekreacji bowya

4. Metodyka rekreacji. Środki i zasady dydaktyczne Formy rekreacji Poprzez pojęcie formy rekreacji należy rozumieć sposoby organizacji i prowadzenia procesu działalności rekreacyjnej. Formy aktywności stosowane w rekreacji ruchowej są bardzo...

Historia

Ocena klęski wrześniowej 1939r.

OCENA KLĘSKI WRZESNIOWEJ 1939PLAN AGRESJI

“FALL WEISS”Słowa wypowiedziane przez Hitlera na odprawie z dowódcami Wehrmachtu 23 maja 1939r.,że ”Gdańsk nie jest obiektem , o który toczy się spraw...