Siły zbieżne

Siłami zbieżnymi nazywamy siły, których kierunki przecinają się.
F1, F2 - siły zbieżne
p1, p2 - kierunki sił
O - punkt przecięcia kierunków sił.

Siły zbieżne mogą mieć taki sam punkt przyłośenia, lub różne punkty przyłożenia, jak na rysunku powyżej.

Składanie sił zbieżnych o wspólnym punkcie przyłożenia - metoda równoległoboku sił

Na ciało działają siły F1 i F2. Aby znaleźć siłę wypadkową Fw, budujemy równoległobok sił.
F1, F2 - siły składowe
Fw - siła wypadkowa
a, b - proste równoległe do sił składowych
O - punkt przyłożenia sił składowych i wypadkowej
- kąt między siłami składowymi

Aby zbudować równoległobok sił, należy z końca każdej siły składowej poprowadzić prostą równoległą do drugiej siły składowej. Przekątna równoległoboku łącząca punkt ich przecięcia z punktem przyłożenia sił jest siłą wypadkową.

Wartość tej siły zależy od:
- wartości sił składowych
- kąta zawartego między nimi ().

Siła wypadkowa ma największą wartość, gdy = 0o. Wynosi wtedy Fw = F1 + F2 (zobacz: składanie sił położonych na jednej prostej).

Wartość siły wypadkowej jest najmniejsza, kiedy = 180o. W takim przypadku Fw = |F1 - F2|.

Siłę wypadkową można także wyliczyć wzorem:

Składanie sił zbieżnych o wspólnym punkcie przyłożenia - metoda wieloboku sił
Metodę wieloboku sił stosujemy, kiedy na ciało działają więcej niż dwie siły, jak na rysunku poniżej.
F1, F2, F3, F4, F5 - siły składowe
Fw - siła wypadkowa
O - punkt przyłożenia sił składowych i wypadkowej

Kopiujemy siłę F2 zaczynając od końca siły F1 (wektor musi być równy i równoległy!). To samo robimy z siłą F3, zaczynając od końca narysowanej siły F2. Powtarzamy to dla wszyskich sił. Następnie koniec ostatniej łączymy z ich punktem przyłożenia (O). Odcinek ten to siła wypadkowa.

Składanie sił zbieżnych o różnych punktach przyłożenia.
F1, F2 - siły składowe
Fw - siła wypadkowa
O - punkt przyłożenia sił składowych
po przesunięciu i siły wypadkowej

Aby znaleźć wypadkową sił zbieżnych o różnych punktach przyłożenia, należy najpierw przedłużyć ich kierunki do punktu przecięcia (O). Następnie stosujemy metodę równoległoboku sił. Powstały odcinek jest siłą wypadkową.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Wyjaśnij pojęcia : -Siła wypadkowa -Siły równoważące się -Siły zbieżne     Z góry dzięki

Wyjaśnij pojęcia : -Siła wypadkowa -Siły równoważące się -Siły zbieżne     Z góry dzięki...

Elektrotechnika

Na rysunku przedstawiono trzy siły zbieżne w początku O prostokątnego układu współrzędnych x,y. Wartości sił wynoszą = F1 = 600 N, F2= 400 N, F3=500N. Znależc rzuty tych sił na osie x i y. Jest to jedno z najprostszych zadań wiem, ale nie było mnie i t

Na rysunku przedstawiono trzy siły zbieżne w początku O prostokątnego układu współrzędnych x,y. Wartości sił wynoszą = F1 = 600 N, F2= 400 N, F3=500N. Znależc rzuty tych sił na osie x i y. Jest to jedno z najprostszych zadań wiem, a...

Fizyka

3 siły zbieżne w początku prostokątnego układu współrzędnych wartości tych sił wynoszą F1=600N F2=400N.F3=500N.Znaleść rzuty tych sił na osi,.

3 siły zbieżne w początku prostokątnego układu współrzędnych wartości tych sił wynoszą F1=600N F2=400N.F3=500N.Znaleść rzuty tych sił na osi,....

Fizyka

Są dwie siły zbieżne: F1=20 N oraz F2=30 N. Czy wypadkowa tych sił może wynosić: a)10 N b)30 N Odpowiedź uzasadnij Prosze o szybką i mądrą odpowiedź!!! Dam naj:)))

Są dwie siły zbieżne: F1=20 N oraz F2=30 N. Czy wypadkowa tych sił może wynosić: a)10 N b)30 N Odpowiedź uzasadnij Prosze o szybką i mądrą odpowiedź!!! Dam naj:)))...

Historia

Globalizm -praca kursowa

Praca kursowa
?GLOBALIZACJA : ZA CZY PRZECIW ?

Źródło A:

a/.Wyjaśnij w czym autor upatruje szansę dla krajów biednych?
Prof. Leszek Balcerowicz widzi szansę dla krajów biednych w globalizacji, w ich otwarciu się n...