Test z Mitów

Wersja A
Test sprawdzający


1. ,,Odpowiedział bogom podstępem za podstęp. Zabił wołu i podzielił go na dwie części. Osobno złożył mięso, które owinął skórą, oddzielnie zaś kości i nakrył je tłuszczem. Za czym poprosił Zeusa: ,, Którą część weźmiesz, odtąd będzie bogom poświęcona”. Podany fragment pochodzi z mitu o:
A. Syzyfie
B. Prometeuszu
C. Edypie
D. Orfeuszu
E. Jazonie

2. ,, Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego”.
Podany fragment pochodzi z:
A. opowieści o Kainie i Ablu
B. przypowieści o miłosiernym Samarytaninie
C. opowieści o Abrahamie i Izaaku
D. przypowieści o synu marnotrawnym
E. opowieści o Samsonie

3. Najdzielniejszy i najszlachetniejszy z bohaterów trojańskich, wielokrotnie wyróżnił się w obronie ojczyzny. O kim mowa w podanym fragmencie?
A. Parysie
B. Agamemnonie
C. Hektorze
D. Patroklesie
E. Achillesie

4. Które z wydarzeń poprzedza aresztowanie Antygony?
A. spotkanie Hajmona i Ismeny
B. spotkanie Hajmona i Antygony
C. spotkanie Kreona i Eurydyki
D. spotkanie strażnika i Tejrezjasza
E. spotkanie Ismeny i Antygony
5. Wskaż odpowiedź błędnie wyjaśniająca motywy postępowania Antygony.
A. przywiązanie do tradycji
B. posłuszeństwo prawom boskim
C. wierność uczuciom siostrzanym
D. pragnienie upokorzenia Kreona
E. lojalność rodzinna
6.,, Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie,
Jaki nam koniec gotują bogowie
Lepiej przyjąć wszystko, jak się zdarzy.”
Jaki kierunek filozoficzny odnajdujesz w podanym fragmencie?
A. hedonizm
B. stoicyzm
C. cynizm
D. epikureizm
E. sceptycyzm
7. Która z odpowiedzi błędnie wymienia wartości cenione przez Horacego?
A. panowanie nad namiętnościami
B. pragnienie zaszczytów
C. obojętność wobec odmian losu
D. czystość moralna
E. pamięć u potomnych

8. Wskaż odpowiedź poprawnie określającą temat ,, Iliady’’
A. gniew Achillesa
B. porwanie Heleny
C. przygody Odyseusza
D. wędrówka Eneasza
E. powrót Greków do Itaki
9. Która odpowiedź najtrafniej cechuje Achillesa?
A. okrucieństwo, duma, uroda
B. popędliwość, uroda, duma
C. odwaga, porywczość, wierność
D. okrucieństwo, wierność, duma
E. odwaga, porywczość, okrucieństwo
10. Wskaż odpowiedź wymieniającą poprawnie wyrazy, których źródłem jest mitologia.
A. przeznaczenie, duszek, nimfa
B. nimfa, chochlik, muza
C. muza, gracja, panna
D. nimfa, muza, gracja
E. gracja, panna, niewiasta
11. ,, Gatunek obejmujący utwory, w których bohater jest z góry skazany na przegraną , każde posunięcie
zbliża go do katastrofy”. Powyższa definicja dotyczy:
A. tragedii antycznej
B. eposu homeryckiego
C. opowieści biblijnej
D. mitu greckiego
E. powieści historycznej
12. Politeizm to:
A. kierunek filozoficzny starożytności
B. wielobóstwo, religia uznająca kult wieli bogów
C. umiejętność posługiwania się wieloma językami
D. malowidło złożone z 4 lub więcej części
E. jedynobóstwo, wiara w jednego boga
13. Topos to:
A. rodzaj przenośni
B. pieśń chóru w tragedii
C. stały motyw
D. gatunek literacki
E. zespół cech

14. Katharsis to:
A. proroctwo, objawienie, wizja przyszłości
B. oczyszczenie, rozładowanie uczuć pod wpływem sztuki
C. pogląd głoszący, że życiem ludzkim rządzi przeznaczenie
D. pieśń chóru w tragedii romantycznej
E. gatunek literacki popularny w starożytności
15. Która z podanych odpowiedzi określa ramy czasowe starożytności?
A. IX w. p. n. e. –476 r. n. e.
B. VII w. p. n. e. – XIII w.
C. Napisanie ,,Iliady”- I w. n. e.
D. VIII w. – XIII w.
E. IX w. p. n. e.- I w. n. e.
16. Wskaż najistotniejszy element pojęcia tragizmu w tragedii antycznej.
A. konieczność dokonania wyboru
B. niemożność dokonanie pomyślnego wyboru
C. daremność działań bohatera
D. nierozwiązywalny konflikt dwóch racji
E. obecność Fatum
17. ,, Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności”
jaką symbolikę odnajdujesz w podanym fragmencie?
A. ludową
B. baśniową
C. mitologiczną
D. orientalną
E. biblijną18. Które z przytoczeń zawiera odwołanie do Biblii?
A. ,, Koniu płomienny, koniu mój gniewny”
B. ,, Pozbawił mnie życia ten, który zgłębił labirynt”
C. ,, Co wezmę w palce obraca się w złoto”
D. ,, Sto lat nas karmi ten sam chleb siłą uczucia rozmnożony”
E. „ Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie nie jest mi obce”
19. ,, Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał Hydrze,
Ten młody znosi Centaury,
Piekłu ofiarę wydrze, do nieba pójdzie po laury.”
Podany fragment nawiązuje do mitologii przez:
A. myśl
B. postać
C. symbol
D. motyw
E. styl
20. ,, Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała,
że w posąg mieni nawet pożegnanie...”
Podane przytoczenie jest przykładem nawiązania do motywu:
A. biblijnego
B. horacjańskiego
C. prometejskiego
D. tyrtejskiego
E. homeryckiego
21. Wskaż cechę najtrafniej charakteryzującą postawę Hioba
A. cierpliwość
B. ufność
C. godność
D. sprawiedliwość
E. wierność
22. ,, Jako sokół wśród gór, najściglejszy z rzeszy skrzydlatej,
na gołębicę skalną strwożoną szybko uderza- ta chce się wymknąć
spodem , lecz one raz w raz na nią z bliska spada ze skwirem donośnym, bo
żądny jest chwycić ją w szpony: Tak jak Achilles biegł prosto w zajadłym pościgu, a Hektor chyżo wyrzucał kolana, uchodząc przed nim pod murem.” Istotną cechą podanego fragmentu jest
A. podniosłość stylu
B. oryginalność epitetów
C. indywidualizacja języka
D. długie zdanie
E. rozbudowane porównanie
23. ,, Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta
według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelakich zwierząt
pełzających po ziemi . I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz,
podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią, i nad
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” Cechą stylu podanego fragmentu są:
A. powtórzenia
B. zdania rozpoczynające przez spójniki
C. zdania o tej samej budowie, a innej treści
D. zdania pojedyncze
E. wszystkie wymienione

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Test z Mitów

Wersja A
Test sprawdzający


1. ,,Odpowiedział bogom podstępem za podstęp. Zabił wołu i podzielił go na dwie części. Osobno złożył mięso, które owinął skórą, oddzielnie zaś kości i nakrył je tłuszczem. Za czym p...

Język polski

Mam test potrzebuje się szybko nauczyć! Mitologia grecka. Znajomość mitów Frazeologizmy związane z mitologią Postacie Przerabialiśmy mity: Wojna trojańska Kim był Herakles - 12 prac Heraklesa Syzyf Prometeusz Dedal i Ikar Na jutro !!!

Mam test potrzebuje się szybko nauczyć! Mitologia grecka. Znajomość mitów Frazeologizmy związane z mitologią Postacie Przerabialiśmy mity: Wojna trojańska Kim był Herakles - 12 prac Heraklesa Syzyf Prometeusz Dedal i Ikar Na j...

Zarządzanie

Kultura organizacji

1. KULTURA ORGANIZACJI

W ciągu ostatnich piętnastu lat teoretycy organizacji wprowadzili pojęcie kultury organizacji, aby wyjaśnić znaczną część tego, co się dzieje w organizacjach. Dlaczego menadżerowie IBM noszą białe koszule...

Finanse publiczne

Przedsiębiorca, przedsiebiorstwo, przedsiębiorczośc

Spis Treści
1.Kim jest przedsiębiorca? 3
1.1 Podaj cechy osoby przedsiębiorczej 4
1.2 Czy każdy kto jest zarządca jest przedsiębiorcą? 4
1.3 Podsumowując 5
2.Czym jest przedsiębiorstwo 5
2.1. Cele przedsiębiorstwa ...

Język polski

Nad Niemnem

GENEZA: Autorka pisała w jednym z prywatnych listów: „Powieść będzie trzytomowa i jeżeli nie piękna, to przynajmniej pełna rzeczy nowych. Głównym źródłem jej wątku jest powstanie 1863 roku”. Wydanie książkowe powieści w 1888 r. ...