Rodzaje literackie

Liryka jako rodzaj wykształciła się w starożytnej Grecji. Jej dominacja przypada na 7 i 6 w.p.n.e. Całej literaturze patronuje Homer, natomiast najwybitniejszą poetką starożytną była Safona. Poezja wykonywana była z muzyką (grano na lirze).

Liryka to rodzaj literacki, który obejmuje utwory ukazujące wewnętrzne przeżycia i emocje. Wypowiada się w nich podmiot liryczny.

Odmiany Liryki:
a. bezpośrednia - podmiot pojawia się w 1 osobie
b. pośrednia - występuje bezosobowa refleksja
c. opisowa - zawiera opis zjawiska, krajobrazu...
d. inwokacyjna - wypowiedź ukierunkowana na adresata (ty)
e. liryka podmiotu zbiorowego (najczęściej w hymnach "my")

Do tego rodzaju należą utwory pisane wierszem.

Gatunki liryczne:
hymn, pieśń, psalm, tren, elegia, oda, sonet.

Pozostałe rodzaje literackie to epika i dramat.

Epika - rodzaj literacki, do którego należą wszystkie utwory pisane prozą (zapis ciągły), wypowiada się narrator, mogą wystąpić dialogi.

Gatunki epickie:
- baśń
- mit
- legenda
- powieść
- opowiadanie
- nowela
- pamiętniki
- przypowieść

Dramat - rodzaj literacki, do którego należą wszystkie utwory, które nadają się do bezpośredniego wystawienia na scenie (zapis tekstu z podziałem na rolę)

Gatunki dramatyczne:
- tragedia
- komedia

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Rodzaje literackie

Rodzaj literacki ? podstawowy w literaturoznawstwie polskim (także rosyjskim i niemieckim) sposób klasyfikacji dzieł literackich. Odbywa się ze względu na formę wypowiedzi, a jednocześnie budowę utworu. Współczesny podział na rodzaje lite...

Język polski

Rodzaje literackie

Rodzaje literackie
EPIKA LIRYKA DRAMAT
• świat przedstawiony epiki zawiera wszystkie zdarzenia i elementy rzeczywistości odnoszące się do bohaterów utworów, • świat przedstawiony wyłania się z monologu lirycznego, jest to świat...

Język polski

Przedstaw 3 rodzaje literackie i wymień gatunki (literackie) do nich przynależne

Przedstaw 3 rodzaje literackie i wymień gatunki (literackie) do nich przynależne...

Język polski

Wypisać rodzaje literackie i gatunki literackie. POMOCY Daje naj i 20pkt

Wypisać rodzaje literackie i gatunki literackie. POMOCY Daje naj i 20pkt...

Język polski

Gatunki i rodzaje literackie

GATUNKI LITERACKIE
- liryka
- epika
- dramat

RODZAJE LITERACKIE:

LIRYKA
- anakreontyk
- canzona
- duma
- dytyramb
- elegia
- epicedium
- epigramat
- epitafium
- e...

Język polski

Gatunki i rodzaje literackie - liryka, epika i dramat.

Epika


1. Definicja.
Epika - rodzaj literacki, w którym przedstawione są zdarzenia zmyślone lub prawdziwe. Opowiada je narrator opisujący postacie bohaterów. Zdarzenia składają się na fabułę utworu. Może ona zawiera...