Charakterystyka Jacka Soplicy.

Jacek Soplica to jedna z głównych postaci epopei narodowej Adama Mickiewicza. Był synem Podczaszego Soplicy herbu Leliwa, starszym bratem Sędziego Soplicy, ojcem Tadeusza. Jako typowy bohater dynamiczny na kartach utworu przechodzi wewnętrzną metamorfozę i diametralnie zmienia swoje usposobienie.
W czasie młodości szlachcic ten posiadał długie, piękne wąsy i dlatego nadano mu przydomek „Wąsal”. Wszystkie panny z okolicznych posiadłości podkochiwały się w nim i darzyły platoniczną miłością. Nie każdemu podobały się: gwałtowność i awanturnictwo Jacka. Z powodu jego wybuchowości nazywany był paliwodą. Jedynym pozytywnym mianem stało się określenie: „junak”. Świadczyło ono bowiem o tym, że doskonale strzelał, po mistrzowsku władał szablą i świetnie jeździł konną. Sygnalizowało też, iż potrafił poświęcić się w imię szczytnych idei, z narażeniem życia bronić interesów ojczyzny. Cieszył się sławą i wielkim poważaniem wśród szlachty zaściankowej. „Wiele znaczył w województwie” i dlatego znano go też jako Wojewodę. Nawet potężny pan w powiecie - Stolnik Horeszko gościł Jacka i często zapraszał na uczty. Wykorzystał także, niestety, naiwność i zaślepienie zakochanego młodzieńca. Nie dopuścił jednak do małżeństwa Soplicy z Horeszkówną, podając Jackowi czarną polewkę. W ten sposób upokorzył dumnego szlachcica, wzbudził w nim najgorsze instynkty. Zawrzała w nim nienawiść i chęć zemsty. Poprzysiągł pomszczenie zniewagi i rozpoczął etap wielkich błędów i pochopnych decyzji. Żeni się z niekochaną kobietą, unieszczęśliwiając ją. Zaniedbuje swoje obowiązki, zapomina o gospodarstwie. Do tego zaczyna pić i popada w nałóg. Na swe nieszczęście, pojawia się w okolicy zamku Horeszków, gdy napadają nań Moskale. Zaślepiony gniewem, pod wpływem nieopanowanych emocji zabija Stolnika. Popełnia największy grzech i dlatego budzą się w nim wyrzuty sumienia. Odrzucony także przez szlachtę zaściankową, uznany za zdrajcę narodu wstępuje do zakonu i przyjmuje przydomek Robak
„że jako robak w prochu”.
„zły przykład dla Ojczyzny, zachętę do zdrady
Trzeba było odkupić dobrymi przykłady,
krwią, poświęceniem się...”
Wziął udział w wielu bitwach, walczył pod Austerlitz, Hoheulinem, Jeną, w wąwozie Somosierra, gdzie wykazał się wielką odwagą, męstwem, zasłynął jako heroiczny obrońca kraju i niezwyciężonej idei niepodległościowej.
Działał jako emisariusz, przenosił tajne informacje, rozkazy wielkich dowódców: Kościuszki, Kozichulskiego, Jasińskiego, a przede wszystkim Napoleona Bonaparte. Ścigany, więziony, torturowany podczas pobytu w areszcie nie zważał na niebezpieczeństwo utraty życia. Dzielnie prowadził agitację na rzecz rozpowszechniania myśli o wolności i niezależności Polski.
Po wielu latach powraca na Litwę, aby rozpropagować ideę powstania. Nierozpoznany, ukryty pod mnisim kapturem powoli odkupuje swoje winy. Momentem kulminacyjnym jest chwila, gdy ratuje życie ostatniemu z rodu Horeszków – Hrabiemu, a także Gerwazemu Rębajło. W ten sposób zmazuje z siebie piętno zabójcy. Jednak dopiero po śmierci zostaje zrehabilitowany. Przywraca mu się dobre imię szlachcica, zmywa skazę infamiji. Otrzymuje pośmiertnie krzyż zasługi ustanowiony w 1803 roku przez Napoleona, jako zaszczytna odznaka za bohaterstwo.
Moim zdaniem Jacek Soplica to typowy przykład bohatera dynamicznego. Postawić go można w szeregu z Chilonem Chilonidesem, Ebenezerem Scrooge’m, Chamisem, Marry Lennox, Collin’em Craven. Postaci te przechodzą pozytywną przemianę i stają się dobrymi, zasługującymi na szacunek ludźmi. To tak jak w życiu: trzeba uczyć się na błędach, wyciągać wnioski i zawsze walczyć o to, by mówiono o nas jak najlepiej.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Losy i charakterystyka Jacka Soplicy.

Główną postacią utworu jest Jacek Soplica, który całe swe życie poświęcił walce o wolność ojczyzny. W młodości był ulubieńcem okolicznej szlachty. Reprezentował ubogą szlachtę. Jacek łatwo zjednywał ludzi, bywał często na sejm...

Język polski

Charakterystyka Jacka Soplicy.

Charakterystyka Jacka Soplicy

Spośród wielu reprezentantów epopei A. Mickiewicza pt. ?Pan Tadeusz? niewątpliwie najpełniej ukazaną postacią jest Jacek Soplica. Z początku prowadzi on lekkomyślny i hulaszczy tryb życia, jednak pod...

Język polski

Charakterystyka Jacka Soplicy

Charakterystyka Jacka Soplicy.
Jacek Soplica jest jedną z głównych postaci epopei Adama Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz". Postać ta na początku prowadziła lekkomyślny, hulaszczy tryb życia, ale pod wpływem tragicznych zdarzeń zmienia się...

Język polski

charakterystyka Jacka Soplicy w relacji Gerwazego i samego Jacka.

charakterystyka Jacka Soplicy w relacji Gerwazego i samego Jacka....

Język polski

Charakterystyka Jacka Soplicy

Charakterystyka Jacka Soplicy.

Jacek Soplica to jedna z głównych postaci epopei Adama Mickiewicza ,,Pan Tadeusz’’. W młodości był przystojnym, ale niebogatym szlachcicem:
„...sam nic nie posiadał prócz kawałka roli,
...

Język polski

Charakterystyka Jacka Soplicy bohatera Pana Tadeusza z góry dzięki za odp charakterystyka ma być pisana a nie wklajana z innego źródła bo jeśli bendzie wklejona zgłosze spam:

Charakterystyka Jacka Soplicy bohatera Pana Tadeusza z góry dzięki za odp charakterystyka ma być pisana a nie wklajana z innego źródła bo jeśli bendzie wklejona zgłosze spam:...