Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Wielce szanowny Panie Rzeczniku. Piszę ten wniosek, prosząc o interwencję w mojej sprawie. Jestem znanym, poważąnym naukowcem. Dnia 15.08.2008r. wracałam z ważnej konferencji naukowej w Paryżu. Na lotnisku w Warszawie strażnicy zarekwirowali mi komputer typu laptop, uzasadniając, że jest to przedmiot wysokiej wartości, który powinien być szybciej zgłoszony do deklaracji celnej.
Moim zdaniem zostałam bardzo pokrzywdzona. Laptop był przedmiotem osobistym, jednocześnie służącym mi do spraw służbowych. W komputerze były zawarte informacje potrzebne do ważnych prac badawczych. W tym przypadku uważam, że została naruszona moja prywatność obywatelska. Prawo do prywatności nie jest z całą pewnością prawem bezwzględnym, nie podlegającym ograniczeniom. Z braku komputera nie ukończyłam w terminie swojej ważnej pracy i miałam z tego powodu nieprzyjemnośći.
Sprawa była rozpatrywana przez Urząd Celny w Warszawie. Odmówiłam zapłacenia cła, ponieważ ciągle uważam, że nie miałam obowiązku deklarowania przedmiotu osobistego użytku. Żądam odszkodowania w tej sprawie i szybkiego zwrotu laptopa.
Będę bardzo wdzięczna Panu Rzecznikowi o zapoznanie się z moją sprawą.


- Załączniki :

Dołączam do wniosku dokumenty uzasadniające wniosek. Bilet lotniczy oraz dokument informujący o odebraniu komputera.


Z wyrazami szacunku
(.....imię i nazwisko .....)

Dodaj swoją odpowiedź
Administracja

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich

Hominus causa omne ius constitutum sit – „wszelkie prawo powinno być stanowione ze względu na człowieka”. Można by domniemywać, że mając na względzie tę zasadę, kraje Skandynawskie, a dokładnie Szwecja jako pierwsza wprowadziła w r...

Prawo administracyjne

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich dla ochrony praw człowieka w Polsce

Aby określić zakres obowiązków i działania organu administracji jakim jest rzecznik Praw Obywatelskich chciałabym rozpocząć swoja pracę od zdefiniowania samego określenia :
prawa człowieka. Przy tworzeniu tej definicji pomocne będą...

Administracja

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich

W poszczególnych krajach Instytucja rzecznika praw obywatelskich nosi różne nazwy: ombudsman (kraje nordyckie), Rzecznik Sprawiedliwości (Portugalia), Obrońca ludowy (Austria i Hiszpania), Mediator (Francja), a nawet Komisarz Śledczy (Nowa Zel...

Wiedza o społeczeństwie

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Wielce szanowny Panie Rzeczniku. Piszę ten wniosek, prosząc o interwencję w mojej sprawie. Jestem znanym, poważąnym naukowcem. Dnia 15.08.2008r. wracałam z ważnej konferencji naukowej w Paryżu. Na lotnisku w Warszawie strażnicy zarekwirowal...

Prawo

Rzecznik praw obywatelskich jako strażnik praw i wolności obywatelskich.

Organy ochrony prawnej i kontroli:organy orzekające; organy zapewniającewykonywanie orzeczeń; organy kontroli przestrzegania prawa; organy pomocy i obsługi prawnej.

Do tej grupy organów państwa zalicza się prokuraturę, Rzecznika Pr...

Wiedza o społeczeństwie

Rzecznik praw obywatelskich

61. Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Obywatelskich jest samodzielnym organem konstytucyjnym strukturalnie i funkcjonalnie oddzielonym od organów administracyjnych i od sądownictwa. Jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Podstaw...