Zagrożenia komputerowe

Zagrożenia będące wynikiem komputeryzacji można podzielić na kilka rodzajów:

1. fizyczne - wzrok, postawa,
2. psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistość oderwana od życia,
3. moralne - łatwy dostęp (niekontrolowany) do informacji (np. instrukcja budowy bomby, pornografia),
4. społeczne - zachowania nieetyczne, anonimowość, brak hamulców.

Ad 1) Fizyczne

Jak podają oficjalne statystyki amerykańskie, ok. 30% użytkowników komputerów cierpi na różnego rodzaju dolegliwości nabyte w związku z wykonywaną pracą. Najbardziej narażone części ciała na problemy zdrowotne to: nadwyrężanie mięśni nadgarstka, naprężony kark, bóle dolnych części kręgosłupa, oczy - niewłaściwe oświetlenie powoduje męczenie się wzroku, bóle głowy i ogólne zmęczenie organizmu. Wykrzywianie kręgosłupa nadwyręża naturalne wiązadła kręgów. Dzieci i młodzież będąc w okresie intensywnego rozwoju fizycznego są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo utraty zdrowia: wady wzroku, skrzywienia kręgosłupa. Może to mieć wpływ na dalsze życie młodego człowieka. Należy dbać o higienę pracy przy komputerze, zapewnić bezpieczne warunki pracy, właściwy sprzęt, oświetlenie, uczyć prawidłowej postawy podczas pracy na komputerze, uczyć relaksu i zmuszać do czynienia przerw rekreacyjnych podczas pracy.

Ad 2) Psychiczne

Uzależnienie od komputera

Niewielu ludzi zdaje sobie wciąż sprawę z tego, że komputer może uzależnić w taki sam sposób jak alkohol, praca czy narkotyki. Uzależnienie początkowo jest niezauważalne. Z czasem, kiedy się rozwinie, zaczyna powodować wyraźne szkody. Pierwszą z nich jest postępująca izolacja. Uzależniony od komputera nawet nie szuka związków z innymi ludźmi - szybko zastępuje mu je maszyna. W końcu zaczyna mieć do niej stosunek emocjonalny. Nie potrafi już normalnie komunikować się z innymi ludźmi. Traci z nimi wszelkie związki emocjonalne, całe jego życie rozgrywa się z dala od zwykłego świata. Może np. przesuwać się po ścieżce gier - giełda komputerowa, na której gry kupuje, potem wymienia, w domu bawi się nimi, a przez Internet o nich rozmawia. Osoby uzależnione od komputera okazują duży lęk przed kontaktami z innymi ludźmi, czasami maskując go okazują im swoją wyższość. Jednak problemy z izolacją nasilają się na ogół przy przekraczaniu progu dorosłości. Drugie poważne niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą uzależnienie się od komputera, to rozładowywanie wszystkich napięć poprzez maszynę. Prawdziwie głęboko uzależnieni znajdują poczucie bezpieczeństwa już tylko przy komputerze.

Ad 3) Moralne
Łatwy i niekontrolowany dostęp do informacji może zagrozić moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Głośna stała się np. sprawa z opublikowaniem na jednej ze stron internetowych instrukcji budowy bomby. Problemem też jest łatwy dostęp do pornografii poprzez sieć Internet. W niektórych krajach podejmowano próby zastosowania pewnych ograniczeń i kontroli serwerów internetowych, ale nie powiodło to się nigdzie, gdyż istnieje duża opozycja względem stosowania jakiejkolwiek cenzury w Internecie. Dlatego z tym problemem muszą sobie poradzić sami rodzice i nauczyciele. Tu też jest niezbędna bliskość i zainteresowanie tym co robią podopieczni, aby można było we właściwym momencie interweniować. Jest to trudne zadanie dla nauczyciela, który ma pod opieką grupę uczniów, ale który powinien tak zorganizować lekcję i tak skierować zainteresowania uczniów, aby oni czuli się zafascynowani tematem i próbowali go dalej zgłębiać, nawet w chwili, kiedy nauczyciel na nich nie patrzy.

Ad 4) Społeczne
Zachowania nieetyczne, anonimowość, brak hamulców,

Anonimowość i brak hamulców przy komputerze i w sieci często powodują zachowania nieetyczne. Dzieje się tak jak z wieloma kierowcami na szosie. Wyzwala się w nich demon drzemiący w podświadomości i na szosie we własnym samochodzie zachowują się niezgodnie z całym swoim dotychczasowym postępowaniem. Np. grzeczna i dobra uczennica rozmawiająca z kimś poprzez sieć wypluwa z siebie stek okropnych przekleństw, których nigdy nie odważyłaby się powiedzieć na głos nawet sama przed sobą.
Trzeba o tym z uczniami rozmawiać, czasem nawet zawstydzać i uświadamiać, że kultura i dobre wychowanie jest wartością samą w sobie, nawet wobec anonimowego rozmówcy.
Lęki i obawy, którymi obrasta żywiołowo rozwijająca się komunikacja internetowo-webowa, płyną jednak dwoma szerokimi strumieniami. Najczęściej słyszy się głosy krytyków przestrzegających przed niekorzystnymi skutkami społecznymi, jakie nieść może informacyjna supersieć, która osaczając jednostkę odbierze jej prywatność, wolność, a może nawet świadomość. Drugi nurt przestróg przed internetowymi zagrożeniami płynie ze strony ludzi - inżynierów oprogramowania. Wielki rozgłos zdobyły sobie ostatnio wątpliwości wokół języka Java, przeznaczonego specjalnie do pisania aplikacji dla WWW - znakomity przegląd tej problematyki publikował Andrzej Górbiel w “Gazecie Wyborczej”. Jak się okazuje, język ten, który najwięksi producenci oprogramowania uznali już za standard, zawiera cały szereg luk dających niemałe pole do popisu dla hackerów. Można odnieść wrażenie, że problematyka ochrony danych w Javie wykracza poza ramy informatyki. To jest problem bezpieczeństwa w ogóle, po prostu nowy jego aspekt, który pojawił się wraz z nowym medium komunikacyjnym. Prawda jest taka, że idealny system zabezpieczeń nie istnieje. Nie ma wyjścia, musimy nauczyć się żyć ze świadomością, że sieć niesie ze sobą niebezpieczeństwa. Trzeba będzie przekroczyć pewną barierę mentalną, przestając w końcu uważać, że sieciowy przestępca to miły chłoptaś - zdolniacha, którego zamiast wsadzać do ciupy należy ogłosić bohaterem i zatrudnić jako eksperta. Nikt przy zdrowych zmysłach nie angażuje przecież chuliganów do policji czy nie zatrudnia włamywaczy w banku.

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Gry komputerowe w opinii dzieci w wieku adolescencji

Wstęp
Media takie, jak telewizja, czy Internet stały się ważnym elementem współczesnego życia. Są wspaniałym wynalazkiem XX wieku. Dzieci poświęcają im coraz więcej czasu. Telewizję oglądają średnio około 30h tygodniowo, a dos...

Język polski

1 Jakie korzyści dają gry komputerowe                                                             2 Jakie zagrożenia niosą gry komputerowe

1 Jakie korzyści dają gry komputerowe                                                             2 Jakie zagrożenia niosą gry komputerowe...

Informatyka

1 . Prawa i obowiązki użytkownika w internecie - prawa autorskie, licencja, piractwo komputerowe, netykieta 2. Podaj trzy rodzaje licencji oprogramowania. Krótko opisz jedną z nich. 3. Korzyści i zagrożenia wynikające z dostępu do komputera i Internet

1 . Prawa i obowiązki użytkownika w internecie - prawa autorskie, licencja, piractwo komputerowe, netykieta 2. Podaj trzy rodzaje licencji oprogramowania. Krótko opisz jedną z nich. 3. Korzyści i zagrożenia wynikające z dostępu do komput...

Informatyka

Wirusy komputerowe. RODZAJE , ZAGROŻENIA , SPOSOBY ZWALCZENIA. : D

Wirusy komputerowe. RODZAJE , ZAGROŻENIA , SPOSOBY ZWALCZENIA. : D...

Język polski

korzyści i zagrożenia po przez grę w gry komputerowe?

korzyści i zagrożenia po przez grę w gry komputerowe?...