Opis koncertu Jankiela.

RCENZJA Z KONCERTU JANKIELA

Koncert Jankielu odbył się w dniu zaręczyn Zosi. Był to występ, który wywarł ogromne wrażenie zarówno na mnie jak i na gościach.
Jankiel to mistrz cymbałów, grał tak jakby grała cała kapela. Nikt nie mógł mu w tym dorównać. Grając tak mistrz puszczał czasami fałszywe akordy, które zaintrygowały słuchaczy. Klucznik zorientował się, że było to celowe. Cymbalista grał wszystkim różne tony. Każdy ze słuchaczy słysząc tę muzykę, wspominał różne wydarzenia.
Muzyk uderzenia miał mocne i brzmiące, które porywały do tańca mężczyzn jaki i kobiety.
Jednym słowem koncert Jankiela to wielkie wydarzenie, które poruszyło wszystkich do głębi. Wszyscy dobrze się bawili do próżnego wieczora.wlasnosc Pawel Rys (Rysio)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Opis koncertu Jankiela.

RCENZJA Z KONCERTU JANKIELA

Koncert Jankielu odbył się w dniu zaręczyn Zosi. Był to występ, który wywarł ogromne wrażenie zarówno na mnie jak i na gościach.
Jankiel to mistrz cymbałów, grał tak jakby grała cała kapela. Ni...

Język polski

Wydarzenia historyczne zawarte w koncercie Jankiela, "Pan Tadeusz".

Naród żydowski od wieków mieszka w Polsce, gdzie jego przedstawicieli było znacznie więcej niż w innych krajach europejskich. Losy Żydów splatały się nierozerwalnie z losami Polaków, co zaowocowało ich licznymi wizerunkami zawartymi w ut...

Język polski

„Słuchałem koncertu Jankiela – opis przeżyć wewnętrznych”

Rozbrzmiała piękna muzyka z cymbałów Jankiela. Jak ten stary człowiek potrafi pięknie grać na tym instrumencie. Dobrze, że Zosia potrafiła przekonać go do gry bo naprawdę było warto usłyszeć dźwięki historii, które przemawiały do n...

Język polski

Historia w „Panu Tadeuszu”.

Akcja i jej tło historyczne.
1.Akcja „Pana Tadeusza” toczy się w roku 1811 i 1812 (na co wskazuje sam tytuł), czyli w istotnym dla dziejów naszej ojczyzny okresie historycznym. Jest nim wyprawa Napoleona na Rosję i nadzieje Polaków zwi...

Język polski

"Pan Tadeusz" - opracowanie.

Ważniejsze terminy

Pojęcie mesjanizm sięga do judaizmu i wzięło się od imienia Mesjasza, na którego przyjście oczekiwali Izraeli-ci. Mesjasz miał przynieść im wolność. Według historyka filozofii Stanisława Pieroga mesjanizm j...

Język polski

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" opracowanie

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz)


Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Go...