Powstanie Listopadowe

Powstanie listopadowe 1830-1831- walka o niepodległość w Królestwie Polskim spowodowana uciskiem rosyjskim i ogólnoeuropejskimi ruchami rewolucji; rozpoczęte 29 XI 1830 w Warszawie przez sprzysiężenie podchorążych (P. Wysoki) i studentów, doprowadziło do opanowania miasta; powstanie listopadowe rozszerzyło się na prowincje; 21 I 1831sejm zdetronizował Mikołaja I Romanowa i powołał Rząd Narodowy; w kierownictwie powstania listopadowego ścierały się tendencje konserwatywne i demokratyczne ( Towarzystwo Patriotyczne) ofensywa rosyjska (I. Dybicz) została powstrzymana przez J. Chłopickiego pod Grochowem; polska ofensywa marcowa J. Skrzyneckiego odnosiła tylko częściowy sukces( Dębe wielkie , Iganie), majowa zakończyła się zaś klęską pod Ostrołęką; próby działań na Litwie i Wołyniu skończyły się niepowodzeniem; 8 XI Warszawa została zdobyta przez wojska rosyjskie pod dowództwem J. Paskiewicza, mimo bohaterskiej obrony (śmierć generała J. Sowińskiego na Woli). Po upadku powstania ROsja zniosłą odrębność państwa królestwa Polskiego.


Nocą 29 listopada 1830 roku w Warszawie kilkunastu podchorążych, należących do tajnego związku Piotra Wysockiego zaatakowało Rosjan. Spiskowców poparli mieszkańcy stolicy i rankiem miasto było wolne. Naród żądał pełnej niepodległości, lecz politycy liczyli na porozumienie z Rosją. Generał Chłopicki, dyktator powstania, nie zdecydował się uderzyć na rozproszone oddziały wroga. Pierwsze walki stoczono dopiero w lutym 1831 roku- pod Stoczkiem, Wawrem i Grochowem, gdzie zmuszono do odwrotu maszerującą na Warszawę armię carską. Chłopicki zrezygnował ze stanowiska, ale jego następcy okazali się jeszcze bardziej nieudolni i nie wykorzystali zwycięstw pod Wawrem czy Iganiami. Prowadzili rozmowy z carem. Bali się też zwolnić chłopów z pańszczyzny, by przyciągnąć ich do powstania. Po krwawych bojach wojska rosyjskie zajęły Warszawę. Upadek stolicy przesądził o zaprzestaniu walk. Na wieść o nadciągającym nieprzyjacielu mieszkańcy Warszawy zgodnie przystąpili do obrony miasta. Atak Rosjan spowodował jednak, że już po dwóch dniach stolica skapitulowała.

Józef Chłopicki (1771-1854), dowódca i polityk. Przez całe życie walczył o wolność Polski, ale jako dyktator powstania wolał układy z carem. Dowodził w bitwie pod Grochowem.

Piotr Wysocki(1797-1875), zwolennik walk o niepodległość, instruktor w Warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty. Zorganizował tajny związek patriotyczny i planował zamach na cara. W 1834 został skazany na 20 lat zsyłki.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Powstanie Listopadowe

Powstanie listopadowe

Rok 1830 zapowiadał się źle dla gospodarki Królestwa Polskiego. Słabe zbiory spowodowały wzrost cen artykułów rolnych, drastycznie spadł eksport sukna oraz wydobycie górnicze, a co za tym idzie produkcja hut...

Historia

Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło 29 listopada 1830 roku, a zakończyło się w październiku 1831 roku. Jak wynika z ostatnio odkrytych dokumentów, rosyjskie służby specjalne od początku wiedzi...

Historia

Powstanie listopadowe i jego znaczenie

Rok 1830 zapowiadał się źle dla gospodarki Królestwa Polskiego. Zły stan zbiorów spowodował drożyznę, znacznie skurczył się eksport, spadła produkcja hutniczo-górnicza. Bezrobocie i postępujące podwyżki cen spowodowały zamęt wśró...

Historia

Powstanie listopadowe

Sytuacja przed powstaniem

Królestwo Polskie utworzone w 1815 roku było połączone unią personalną z panującą w Cesarstwie Rosyjskim dynastią Romanowów. Car był równocześnie koronowany w Warszawie na króla polskiego, a nadana pr...

Historia

Powstanie Listopadowe

POWSTANIE LISTOPADOWE 1830–31, powstanie nar. przeciw Rosji, rozpoczęte 29 XI 1830, zakończone X 1831. objęło tereny zaboru rosyjskiego, uzyskało pomoc z pozostałych zaborów. Powstanie listopadowe wybuchło na fali europejskich ruchów rewo...

Historia

Powstanie listopadowe 1830 - 1831

Sytuacja przed powstaniem

Królestwo Polskie utworzone w 1815 roku było połączone unią personalną z panującą w Cesarstwie Rosyjskim dynastią Romanowów. Car był równocześnie koronowany w Warszawie na króla polskiego, a nadana pr...