Pierwsze Cywilizacje - wielkich rzek, państwa-miasta, osiągnięcia ludów Mezopotamii

CYWILIZACJE WIELKICH RZEK


Pierwsze cywilizacje narodziły się w czwartym tysiącleciu p.n.e. nad wielkimi rzekami - w Mezopotamii między Eufratem i Tygrysem oraz w Egipcie nad Nilem. Rzeki te każdego roku zalewały rozległe tereny i pozostawiały na nich żyzny muł. Coroczne wylewy oraz gorący klimat sprawiły, że tamtejsze ziemie uprawne były bardzo urodzajne. Osiedlało się na nich coraz więcej ludzi. Ponadto bardzo szybko rozwijało się rolnictwo, które dało początek pierwszym cywilizacjom. Wysokie temperatury panujące na tych terenach powodowały, że do uprawy nadawała się tylko ziemia leżąca w pobliżu rzeki. Aby doprowadzić wodę do dalej położonych pól, rolnicy zaczęli budować kanały nawadniające. Przy kopaniu i oczyszczaniu równo pracowało wielu ludzi. Ich praca było skuteczniejsza, gdy nadzorowało ją jeden człowiek. Z czasem władza osoby pełniącej tę funkcję obejmowała coraz większy obszar, a robotnicy stali się poddanymi zarządcy. Doprowadziło to do powstanie pierwszych państw.

PIERWSZE PAŃSTWA-MIASTA


Pierwsze państwa w Mezopotamii stworzyli około 3500 lat p.n.e. Sumerowie. Każde z nich składało się z miast oraz otaczających je mniejszych osad. Na czele takich miast-państw stał się król będący także kapłanem. Podlegli mu urzędnicy pobierali podatki i nadzorowali pracę poddanych. W drugim tysiącleciu p.n.e. w Mezopotamii powstało państwo zwane Babilonią. Stolicą nowo utworzonego państwa stał się Babilon- jedno z najwspanialszych miast starożytnych. Słynęło ono z pięknych pałaców, świątyń i potężnych murów obronnych. Było także miejscem, w którym rozwijały się handel i rzemiosło. Przyjeżdżali tutaj kupcy z całej Mezopotamii i z innych terenów.

OSIĄGNIĘCIA LUDÓW MEZOPOTAMII


Sumerowie jako pierwsi zaczęli wznosić budynki z cegły. Wymyślili także żagiel oraz koło. Ten ostatni wynalazek wykorzystali do budowy wozów, które umożliwiały przewożenie dużych i ciężkich ładunków. Sumerowie umieli również wykonywać naczynia z gliny wypalanej w piecach. Dzięki wynalezieniu koła garncarskiego mogli im nadawać idealne kształty.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Początki starożytności

Początek starożytności datuje się na ok. II połowę IV tysiąclecia przed naszą erą. Wtedy to właśnie zostało wynalezione pismo, które dało początek nowej erze w dziejach historii ludzkości. Za koniec tej epoki uważa się upadek cesar...

Historia

Czynniki cywilizacyjne Starożytnego Wschodu, które wpłynęły na cywylizację współczesną.

Cywilizacja określa poziom rozwoju społeczeństw i stanowi najwyższy poziom ich organizacji. To nie tylko dorobek kulturowy i materialny, lecz także ustrój polityczny, handel i religia.

Pierwsze cywilizacje powstały na obszarze staro�...