Złote myśli Kartezjusza

„Myślę, więc jestem.”
„Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść."
„Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności."
„Człowiek jest to substancja, której istotę stanowi myślenie."
„Doświadczenie uczy, że ci, którymi najbardziej miotają ich namiętności, najmniej je znają."
„Ilekroć niezgodne są ze sobą sądy dwóch ludzi o tym samym przedmiocie, jest rzeczą pewną, iż przynajmniej jeden z nich jest w błędzie."
„Każdy człowiek jest zobowiązany przyczyniać się, ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu nie jest użyteczny."
„Mnogość praw dostarcza często usprawiedliwienia występkom: państwo o wiele lepiej urządzone jest wówczas, gdy ma ich bardzo niewiele, ale w zamian bardzo ściśle przestrzeganych."
„Największe dusze zdolne są do największych występków jak i do największych cnót."
„Należy wierzyć jedynie temu, cośmy doskonale poznali i w co nie można wątpić."
„Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba go jeszcze sprawnie używać."
„Pogardza się mężczyzną zazdrosnym o swą żonę, ponieważ jest to dowodem, że ma złe mniemanie o sobie lub o niej."
„Trudno jest, pracując jeno na dziełach cudzych, dokonać rzeczy bardzo doskonałych."
„Świadectwem przeciętności jest niezdolność do ulegania entuzjazmowi."
„Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą."

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Złote myśli Kartezjusza

„Myślę, więc jestem.”
„Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść."
„Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności....

Język polski

Jak rozumie współczesny świat Pan Cogito?

Cogito to imię wyimaginowanego bohatera poezji Zbigniewa Herberta. Cykl wierszy o tej postaci rozpoczął się tomikiem pt. "Pan Cogito" wydanym w 1974 r. Samo imię "Cogito" nawiązuje do słynnej sentencji twórcy racjonalizmu- Kartezjusza.
...

Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta pt: "Przesłanie Pana Cogito"

Swoją analizę i interpretację wiersza chciałabym rozpocząć od zaprezentowania pokrótce sylwetki Zbigniewa Herberta.
Zbigniew Herbert, wybitny poeta, eseista, autor utworów dramatycznych i słuchowisk urodził się 29 października 1924 r...