Kwasy

Kwas węglowy:

*Budowa cząsteczki:
H2CO3(z dwóch atomów wodowu,jednego
Węgla i trzech tlenów)
*Otrzymywanie:
CIVOII2+H2O->H2CO3
(cząsteczka tlenku(IV)węgla łaczy się z
Cząsteczką wody dając cząsteczkę kwasu węlowego)
*Właściwości:
*ciecz* bezbarwna* łatwo ulega rozkładowi
*Reakcja rozkładu
H2CO3->CO2+H2O
*Zastosowanie:
*napoje orzeźwiające

Kwas azotowy(V)
*Budowa cząsteczki:
H’NVOII3 (1 at.wodoru,1 azot i 3 tleny)
*Otrzymywanie:
NV2OII5+H2O->2HNO3 (cząsteczka tlenu azotu(V)
Reaguje z cząsteczką wody dając 2
cząsteczki kwasu Azotowego (V)
*Właściwości:
*ciecz*bezbarwna*o nieprzyjemnym zapachy
*1,5cięzszy od wody*dobrze rozpuszcza się w wodzie

Kwas chlorowodorowy-kwas solny
H’Cl’
1 cząsteczka chloru reaguje z jedna cząsteczką chloru, dając 2 cząsteczki chlorowodoru

Kwas siarkowy(IV)
H2’SIVOII3
2 wodory jedna siarka i 3 tleny

Kwas Siarkowy(VI)
H2’SIVO”4
2 wodory,jeden atom siarki,4 atomy)

Kwas Siarkowowodorowy
H’2S”
2 wodory i jedna siarka

Kwas węglowy
H2CIVOII3
Z dwóch atomów wodoru,jednego węla i z 3 tlenów

Kwas azotowy(V)
H’NVOII3
1 atom wodoru,1 azot i 3 tleny

Kwas fosforowy(V)
H3PO4
6 cząsteczek wody reaguje z 1 cząsteczką tlenku fosforu(V), dając 4 cząsteczki kwasu fosforowego(V).

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Kwasy

KWASY
Kwasy są to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomu(ów) wodoru oraz reszty kwasowej, i podczas rozpuszczania się w wodzie dysocjują na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej.
Kwasy można podzielić na:

Chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – kwasy, alkohole i estry

Pochodne węglowodorów są produktami, które uzyskuje się na skutek przeprowadzanej reakcji węglowodorów. Jednofunkcyjnymi pochodnymi są pochodne węglowodorów zawierające jeden rodzaj grup funkcyjnych w cząsteczce, ale nie wyklucza to, syt...

Chemia

Kwasy karboksylowe

Kwasy karboksylowe (rysunki w pliku .doc)


BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI:
Kwasami karboksylowymi nazywamy grupę związków organicznych, pochodnych węglowodorów, zawierających w cząsteczce jedną lub więcej grup karboksylowych
...

Chemia

Kwasy tłuszczowe

KWASY TŁUSZCZOWE - JEDNOKARBOKSYLOWE

Kwasy organiczne , zwane również kwasami karboksylowymi , możemy uważać za pochodne węglowodorów w których jeden lub więcej atomów wodoru zostało zastąpionych grupami karboksylowymi – COOH...

Chemia

Referat - kwasy elektrolty i nielelktrolity, wodorotlenki

Elektrolity i nieelektrolity.
Elektrolity są to kwasy, zasady i sole, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny. Analiza elektrochemiczna, zespół metod analizy chemicznej, w których wyzyskuje się reakcje elektrodowe lub przepły...

Chemia

Kwasy karboksylowe

WSTĘP
Kwasy karboksylowe to związki organiczne o wzorze ogólnym R-COOH, przy czym –COOH to grupa karboksylowa, a R-COO to reszta kwasowa. Dysocjują w wodzie, w reakcji z wodorotlenkami tworzą sole, z alkoholami i fenolami – estry. Szero...