Osiągnięcia cywilizacyjne ludów Starożytnego Wschodu

Osiągnięcia Egiptu


- znali system nawadniania pól (system irygacyjny)
- znali pismo (hieroglify)
- obliczali długość roku: na 365 dni i podzielili go na 12 miesięcy
- znali astronomię i matematykę, potrafili obliczyć wylewy Nilu i zaćmienie Słońca

Osiągnięci Mezopotamia (Babilonia)


- cywilizacja licząca około 5000 lat powstała dzięki wylewom Tygrysu i Eufratu
- wynaleźli miarę długości tzw. Łokieć oraz jednostkę wagi tzw. talent (około 30 kg), oraz ustalili podział doby na 24 h, godziny na 60 min, minuty na 60 sek.
- obliczali wielkość kątów w stopniach, minutach i sekundach
- wynaleźli pismo tzw. klinowe (pismo na glinianych tabliczkach)
- spisali pierwszy kodeks prawny tzw. Kodeks Hammurabiego

Osiągnięcia cywilizacyjne Indii


- zapoczątkowali wiarę w wędrówkę dusz oraz reinkarnację (ponowne wcielanie)
- budowanie świątyń wykutych w skale oraz posągów wykutych w skale
-doskonale znali matematykę i ustalili system dziesiętny oraz cyfry arabskie przekazane do Europy przez Arabów

Osiągnięcia Chin


- wynalazek pisma obrazkowego
- odkrycie jedwabiu, szkła, porcelany, papieru, prochu strzelniczego oraz własności igły magnetycznej używanej w kompasach

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego wschodu.

Swoją pracę chciałabym rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia cywilizacja. Otóż cywilizacja jest to rozwój społeczny i kulturalny, jaki i materialny, osiągnięty w etapie społeczno- historycznym. Tak, więc osiągnięciami cywilizacyjnymi lud...

Historia

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego Wschodu.

Starożytny Wschód rozwijał się w bardzo szybkim tempie. Ludność mieszkająca na tamtych terenach wzbogacała swoją kulturę kolejno o pismo, malarstwo, rzeźbę, przydatne wynalazki i ogromne budowle. Ludy starożytne zapoczątkowały tym sam...

Historia

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów Starożytnego Wschodu.

Początek starożytności datuje się na ok. II połowę IV tysiąclecia przed naszą erą. Wtedy to właśnie zostało wynalezione pismo, które dało początek nowej erze w dziejach historii ludzkości. Za koniec tej epoki uważa się upadek cesar...

Historia

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów Starożytnego Wschodu.

Początek starożytności datuje się na ok. II połowę IV tysiąclecia przed naszą erą. Wtedy to właśnie zostało wynalezione pismo, które dało początek nowej erze w dziejach historii ludzkości. Za koniec tej epoki uważa się upadek cesar...

Historia

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów Starożytnego Wschodu

Osiągnięcia Egiptu


- znali system nawadniania pól (system irygacyjny)
- znali pismo (hieroglify)
- obliczali długość roku: na 365 dni i podzielili go na 12 miesięcy
- znali astronomię i matematykę, potrafili obliczy...

Historia

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego wschodu i ich ponadczasowy charakter

Każdy kraj wprowadził do naszej kultury coś niezwykłego, co sprawiło, że posiadamy wielki majątek kulturowy. Podczas kilku tysięcy lat dokonano wielu odkryć i wynalazków.

Jednym z osiągnięć cywilizacji ludu starożytnego było...