Skutki dziury ozonowej

Kilka najważniejszych i najgroźniejszych skutków powstawania dziury ozonowej:

Pierwszym i podstawowym skutkiem oddziaływania dziury ozonowej na Ziemię jest globalne ocieplenie, czyli znaczna zmiana warunków klimatycznych w różnych częściach Ziemi, zjawisko zwane efektem cieplarnianym prowadzi do topnienia górskich lodowców oraz do ogólnych zaburzeń klimatu, na przykład przechodzenia z mroźnych zim do upalnego lata bez przejściowych pór roku;

Promieniowanie ultrafioletowe przedostaje się do wody, powodując tym samym niszczenie życia organizmów wchodzących w skład planktonu, czego skutkiem jest brak pożywienia dla wielu gatunków ryb i ssaków, którym zagraża wyginięcie;

Organizmy najbardziej wrażliwe i narażone na promieniowanie ultrafioletowe to rośliny, poprzez szkodliwe działanie promieniowania zostaje uszkodzony chlorofil roślinny, co w następstwie prowadzi do wyginięcia roślin;

Jeżeli wyginą rośliny, zagrożone będą również gatunki zwierząt roślinożernych, co w następstwie łańcucha pokarmowego pociągnie za sobą zwierzęta mięsożerne oraz populację ludzką;

Człowiek jest również narażony na promieniowanie ultrafioletowe, a jego skutki to choroby skóry (rak skóry), szybsze starzenie się, poważne choroby oczu (zaćma) oraz ogólne obniżenie odporności człowieka;

Najważniejszym skutkiem dziury ozonowej może być całkowite zniszczenie warstwy ozonu, co w rezultacie doprowadzi do biologicznej śmierci planety Ziemi.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Wypisz przyczyny i skutki dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, kwasnych opadow i smogu.

Wypisz przyczyny i skutki dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, kwasnych opadow i smogu....

Chemia

Skutki dziury ozonowej

Niszczenie warstwy ozonowej prowadzi do zmniejszania się efektywności pochłaniania promieni UV. W wyniku tego organizmy są narażone na zwiększone promieniowanie ultrafioletowe.
Nadmiar promieni UV może doprowadzić do zakłócenia równo...

Geografia

Opisz dokładnie jaką funkcje spełnia warstwa ozonowa w atmosferze , co ją niszczy i jakie są skutki dziury ozonowej.

Opisz dokładnie jaką funkcje spełnia warstwa ozonowa w atmosferze , co ją niszczy i jakie są skutki dziury ozonowej....

Chemia

Skutki diury ozonowej

Niszczenie warstwy ozonowej prowadzi do zmniejszania się efektywności pochłaniania promieni UV. W wyniku tego organizmy są narażone na zwiększone promieniowanie ultrafioletowe.
Nadmiar promieni UV może doprowadzić do zakłócenia równo...

Przyroda

1.Wyjaśni przyczyny oraz skutki występowania kwaśnych opadów oraz dziury ozonowej 2.przedstaw znaczenie oraz podział substancji biologicznie czynnych

1.Wyjaśni przyczyny oraz skutki występowania kwaśnych opadów oraz dziury ozonowej 2.przedstaw znaczenie oraz podział substancji biologicznie czynnych...