Żydowscy żołnierze II wojny światowej

Przed wybuchem wojny 1939 r. w Polsce Żydzi zaangażowali się w działalność antyfaszystowską, ofiarowali pieniądze na uzbrojenie armii, zajmowali się budowaniem umocnień fortyfikacyjnych, uczestniczyli w walce przeciwko niemieckim najeźdźcom w Wojsku Polskim. We wrześniu 1939 roku w armii polskiej służyło mniej więcej 130 tys. mężczyzn pochodzenia żydowskiego. 32 tys. poległo albo zostało rannych w walkach z nazistami; do niewoli trafiło 34-64 tys.

W 1940 r. faszystowskie Włochy zaatakowały Grecję. Do obrony stanęli też Żydzi. 13 tys. służyło ich w wojsku, w tym 343 oficerów; poległo 631 żołnierzy, a 3743 zostało rannych. We Francji 40 tys. Żydów w wieku poborowym dobrowolnie wstąpiło do wojska. W wojsku brytyjskim walczyło 62 tys. Żydów. 1,5 tys. poległo na polach bitew. W latach 1940-45 w lotnictwie brytyjskim służyło 2650 Żydów z Palestyny. W sumie podczas II wojny światowej do armii brytyjskiej wstąpiło 26 620 Żydów z Palestyny. 3 tys. Żydów australijskich zaciągnęło się do wojska podczas wojny. Nie ma dokładnych danych o liczbie Żydów w Armii Czerwonej. Według różnych źródeł, w jej szeregach było więcej niż pół miliona Żydów. 200 tys. z nich nie wróciło do domów.

Podjęto również próby zorganizowania tak zwanego legionu żydowskiego w armii Andersa. Według umowy z Sowietami, z armią Andersa opuściło Rosję 3,5-4 tys. żołnierzy żydowskich. Nie ma dokładnych informacji o liczbie Żydów w armii USA. Szacuje się, że 10,5 tys. Żydów poległo, a 24 tys. zostało rannych.

Szczególną grupę wśród żydowskich żołnierzy II wojny światowej stanowią “żydowscy żołnierze Hitlera”, jak ich nazwał amerykański historyk Bryan Mark Rigg. Jego zdaniem około 130 tys. żołnierzy i oficerów w Wehrmachcie było pochodzenia żydowskiego. Na szczególną uwagę zasługuje Helmut Wilberg, generał Luftwaffe. Podczas I wojny światowej Wilberg był dowódcą sierżanta Hermanna Gringa. Gring szanował go i podziwiał, a kiedy zwrócono uwagę Gringowi, że Wilberg jest Żydem, odpowiedział: “Ja decyduję, kto jest Żydem”.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Żydowscy żołnierze II wojny światowej

Przed wybuchem wojny 1939 r. w Polsce Żydzi zaangażowali się w działalność antyfaszystowską, ofiarowali pieniądze na uzbrojenie armii, zajmowali się budowaniem umocnień fortyfikacyjnych, uczestniczyli w walce przeciwko niemieckim najeźdź...

Język polski

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że wojenna pożoga niszczy nie tylko ludzkie życie i mienie, ale przede wszystkim dusze?

Każda wojna niesie ze sobą ogromne straty materialne. Ludzie tracą domy, majątki, dobytek całego życia. Należy jednak pamiętać, że oprócz strat materialnych, wojna prowadzi do zniszczenia duchowego. W zależności od sytuacji, zmienia si...

Język polski

Różne spojrzenia na II wojnę światową w literaturze i filmie - omów na wybranych przykładach.

II wojna światowa - CZAS APOKALIPSY SPEŁNIONEJ?
Wojna - klęska ludzkości, katastrofa, zagłada cywilizacji. Zmierzch wartości.
Druga wojna światowa „kosztowała” świat ok. 50mln istnień ludzkich. Fizycznych. Olbrzymie straty, ch...

Język polski

Obowiązki poety i poezji we współczesnym świecie. Omów problem na podstawie wybranych utworów.

Większość utworów literackich wszystkich epok jest ściśle związana z aktualnymi wydarzeniami. W założeniach miały one pełnić różne funkcje, jedne z nich posiadały charakter poznawczy, inne uczyły jak żyć. Wielu pisarzy starało si...

Język polski

Czy literatura ma obowiązki? Twoje refleksje o funkcjach literatury XX w.

Większość utworów literackich wszystkich epok jest ściśle związana z aktualnymi wydarzeniami. W założeniach miały one pełnić różne funkcje, jedne z nich posiadały charakter poznawczy, inne uczyły jak żyć. Wielu pisarzy starało si...

Wiedza o społeczeństwie

Zagrożenia współczesnego świata

Na przelomie lat można wyliczyc wiele groźnych zagrożeń swiata. Zagrożeniami współczesnego swiata sa choroby, wojny terroryzm, środowisko naturalne i wiele innych..

Świat końca XX w. umownie dziś dzielony jest na tzw. bogatą "...