Cechy stylu biblijnego.

Cechy stylu biblijnego
- paralelizm składniowy,
- patos - wzniosłość wypowiedzi,
- obecność zdań oceniających,
- inicjacja zdań od spójników,
- przejrzysta konstrukcja fabuły,
- rezygnacja ze szczegółowych detali dotyczących opisów na rzecz wprowadzenia ogólnej problematyki zwłaszcza moralnej,
- nieokreśloność czasu i miejsca zdarzenia (charakter uniwersalny opowieści),

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Cechy stylu biblijnego.

Cechy stylu biblijnego
- paralelizm składniowy,
- patos - wzniosłość wypowiedzi,
- obecność zdań oceniających,
- inicjacja zdań od spójników,
- przejrzysta konstrukcja fabuły,
- rezygnacja ze szczegółowyc...

Język polski

wymień dwie cechy stylu biblijnego

wymień dwie cechy stylu biblijnego...

Język polski

Jaki wpływ na twój odbiór tekstu mają cechy stylu biblijnego? Zad 8 strona 12 język polski klasa 1 gimnazjum ‚‚myśli i słowa'. Daje najj . Proszę na szybko odpowiedź

Jaki wpływ na twój odbiór tekstu mają cechy stylu biblijnego? Zad 8 strona 12 język polski klasa 1 gimnazjum ‚‚myśli i słowa'. Daje najj . Proszę na szybko odpowiedź...

Religia

cechy stylu biblijnego

cechy stylu biblijnego...

Język polski

1 cechy stylu biblijnego

1 cechy stylu biblijnego...

Język polski

Zestaw pytań i odpowiedzi na maturę ustną z polskiego

STAROŻYTNOŚĆ
1.Obecność tradycji antycznej i biblijnej w języku i literaturze.
Epoka Starożytności (Antyk i Biblia) choć skończyła się XV wieków temu (upadek Konstantynopola) wciąż jest żywa i trwa z ludźmi przez te wszystki...