Cechy stylu biblijnego.

Cechy stylu biblijnego
- paralelizm składniowy,
- patos - wzniosłość wypowiedzi,
- obecność zdań oceniających,
- inicjacja zdań od spójników,
- przejrzysta konstrukcja fabuły,
- rezygnacja ze szczegółowych detali dotyczących opisów na rzecz wprowadzenia ogólnej problematyki zwłaszcza moralnej,
- nieokreśloność czasu i miejsca zdarzenia (charakter uniwersalny opowieści),

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

wymień dwie cechy stylu biblijnego

wymień dwie cechy stylu biblijnego...

Język polski

Jaki wpływ na twój odbiór tekstu mają cechy stylu biblijnego? Zad 8 strona 12 język polski klasa 1 gimnazjum ‚‚myśli i słowa'. Daje najj . Proszę na szybko odpowiedź

Jaki wpływ na twój odbiór tekstu mają cechy stylu biblijnego? Zad 8 strona 12 język polski klasa 1 gimnazjum ‚‚myśli i słowa'. Daje najj . Proszę na szybko odpowiedź...

Religia

cechy stylu biblijnego

cechy stylu biblijnego...

Język polski

1 cechy stylu biblijnego

1 cechy stylu biblijnego...

Język polski

Zestaw pytań i odpowiedzi na maturę ustną z polskiego

STAROŻYTNOŚĆ
1.Obecność tradycji antycznej i biblijnej w języku i literaturze.
Epoka Starożytności (Antyk i Biblia) choć skończyła się XV wieków temu (upadek Konstantynopola) wciąż jest żywa i trwa z ludźmi przez te wszystki...