Cechy stylu biblijnego.

Cechy stylu biblijnego
- paralelizm składniowy,
- patos - wzniosłość wypowiedzi,
- obecność zdań oceniających,
- inicjacja zdań od spójników,
- przejrzysta konstrukcja fabuły,
- rezygnacja ze szczegółowych detali dotyczących opisów na rzecz wprowadzenia ogólnej problematyki zwłaszcza moralnej,
- nieokreśloność czasu i miejsca zdarzenia (charakter uniwersalny opowieści),

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

wymień dwie cechy stylu biblijnego

wymień dwie cechy stylu biblijnego...

Język polski

Jaki wpływ na twój odbiór tekstu mają cechy stylu biblijnego? Zad 8 strona 12 język polski klasa 1 gimnazjum ‚‚myśli i słowa'. Daje najj . Proszę na szybko odpowiedź

Jaki wpływ na twój odbiór tekstu mają cechy stylu biblijnego? Zad 8 strona 12 język polski klasa 1 gimnazjum ‚‚myśli i słowa'. Daje najj . Proszę na szybko odpowiedź...

Język polski

Wypracowanie na temat : Omów najważniejsze cechy stylu biblijnego. Odwołaj się do przykładów z pisma świętego . Proszę o szybką odpowiedź

Wypracowanie na temat : Omów najważniejsze cechy stylu biblijnego. Odwołaj się do przykładów z pisma świętego . Proszę o szybką odpowiedź...

Język polski

Jaki wpływ na twój odbiór tekstu mają cechy stylu biblijnego? PROSZĘ o dłuższą odpowiedź MAM TO NA JUTRO myśli i słowa-biblia stary testament księga rodzaju

Jaki wpływ na twój odbiór tekstu mają cechy stylu biblijnego? PROSZĘ o dłuższą odpowiedź MAM TO NA JUTRO myśli i słowa-biblia stary testament księga rodzaju...

Język polski

wybierz fragment z Biblii i wskaż cechy stylu biblijnego

wybierz fragment z Biblii i wskaż cechy stylu biblijnego...