W którym wieku odbyła się pierwsza wyprawa Krzysztofa Kolumba>?

W którym wieku odbyła się pierwsza wyprawa Krzysztofa Kolumba>?
Odpowiedź

W 15 wieku , proszę o naj                                         

w XV (15) w. łatwo jest policzyć :)

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Andragogika turystyki

Andragogika turystyki jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową. Przedmiotem jej badań jest wpływ uczestnictwa turystycznego na rozwój osobowości i wychowania dorosłych. Zajmuje się również badaniem wpływu uprawiania turystyki na intelek...

Historia

Historia nowożytna.

Historia nowożytna - część historii obejmująca okres w dziejach świata od XV do początku XIX wieku. Zasadniczo nowożytność dzieli się na następujące okresy:
•Renesans - od XV do XVI wieku
•Barok - od końca XVI wieku do pocz...