Udowodnij że człowieka można zniszczyć ale nie pokonać

Będę starać się bronić tezy zawartej w temacie, która zawiera słowa znanego pisarza Ernesta Hemingwaya "człowieka można zniszczyć ale nie pokonać". Uważam, że ten cytat zawiera prawdę którą postaram się udowodnić poniższymi argumentami. Wydaje się, że człowieka niszczą inni ludzie, którzy widzą w swej ofierze słabości lub inne wady ludzkie np. nieśmiałość lub ubóstwo. Agresja słowna, przemoc fizyczna lub psychiczna to główne narzędzia stosowane przez niszczycieli w stosunku do innych. Jestem pewna, że postępują tak ludzie którzy przegrali sami z sobą tzn. z swoimi własnymi wadami z którymi nie potrafią sobie poradzić. Warto również zwrócić uwagę że nigdy nie pozbawimy u człowieka takich uczuć jak: miłość przyjaźń patriotyzm. Jako przykładem posłużę się germanizacją i rusyfikacją w zaborach między którymi podzielona była Polska. Wówczas zaborcy wprowadzając surowe prawo, obce języki urzędowe, różne kontrole i inne przepisy które utrudniał naszym rodakom życie. Kolejnym argumentem może być fakt, iż przyroda nie zawsze jest przyjaźnie nastawiona na otoczenie. Liczne katastrofy ekologiczne i kataklizmy sprawiają że człowiek staje się bezsilny wobec praw natury. Jako przykładem posłużę się powodzią która nawiedziła nasz kraj w 1997r. wówczas wiele rodzin straciło swój dobytek w kilka dni. Ta informacja przytacza kolejny argument; Rzeczy materialne mimo że dają komfort i wygodę nigdy nie zastąpią prawdziwych uczuć . Kochająca się rodzina , prawdziwy przyjaciel są cenniejszym skarbem niż najnowsza komórka lub komputer. Nie wolno też pominąć bohaterów literackich takich jak Santiago, który podczas morskiej wyprawy łowi ogromnego marlina. Później pojawiają się rekiny które w kilka chwil pożerają ogromnego marlina. Starzec przegrał z silniejszymi od siebie rybami, ale jednocześnie wygrał podziw i odzyskał wiarę w siebie. Kolejną równie ciekawą postacią jest Józef Skawiński. Był latarnikiem który pewnego dnia otrzymał zupełnie niespodziewanie paczkę z książkami. Wśród nich był "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza. Skawiński tak się zaczytał, że zapomniał o zapaleniu latarni. Następnego dnia został zwolniony, lecz opuszczał wyspę z cząstką ojczyzny- "Panem Tadeuszem" W świetle przytoczonych argumentów wynika, że człowiek jest niepokonany , nawet wtedy gdy traci coś ważnego. Nie można chyba wątpić w siłę i moc ludzkiego serca, które zawsze podsuwa wskazówki dotyczące postępowania w trudnych sytuacjach.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Udowodnij że człowieka można zniszczyć ale nie pokonać

Będę starać się bronić tezy zawartej w temacie, która zawiera słowa znanego pisarza Ernesta Hemingwaya "człowieka można zniszczyć ale nie pokonać". Uważam, że ten cytat zawiera prawdę którą postaram się udowodnić poniższymi argume...