Podmiot

PODMIOT GRAMATYCZNY (w mianowniku) - jest wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym w mianowniku.

PODMIOT LOGICZNY (w dopełniaczu) - to podmiot wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczowym w dopełniaczu. Występuje on wraz z rzeczownikami oznaczającymi nadmiar lub brak czegoś.

PODMIOT SZEREGOWY- jest wyrażony co najmniej dwoma wyrazami równoważnymi lub wyrazem w mianowniku z wyrażeniem przyimkowym.

PODMIOT DOMYŚLNY - to podmiot, który nie jest wyrażony w zdaniu, możemy się go domyślić na podstawie formy osobowej orzeczenia.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Podmiot

Rodzaje podmiotów

Podmiot jest to nadrzędna część zdania, tworząca z orzeczeniem związek główny. Wskazuje on element, o którym orzeka się w danym zdaniu. Podmiot najczęściej wyrażony jest rzeczownikiem w mianowniku, ale nie je...

Język polski

Prosze o pomoc wytrwale to podmiot czy orzeczenie grę to podmiot czy orzeczenie codziennie to podmiot czy orzeczenie na skrzypcach to podmiot czy orzeczenie artur to podmiot czy orzeczenie mój brat to podmiot czy orzeczenie składa to podmiot czy o

Prosze o pomoc wytrwale to podmiot czy orzeczenie grę to podmiot czy orzeczenie codziennie to podmiot czy orzeczenie na skrzypcach to podmiot czy orzeczenie artur to podmiot czy orzeczenie mój brat to podmiot czy orzeczenie składa to podm...

Język polski

Musze ułożyć 5 zdań z polskiego z Podmiotu Gramatycznego podmiot logiczny podmiot domyślny podmiot szeregowy podmiot zbiorowy Daje naj :D

Musze ułożyć 5 zdań z polskiego z Podmiotu Gramatycznego podmiot logiczny podmiot domyślny podmiot szeregowy podmiot zbiorowy Daje naj :D...

Język polski

Hej, pomożecie ? 1. Jaka część zdania określa podmiot ? 2. Jakimi częściami zdania są podmiot i orzeczenie ? 3. Jaki podmiot domyślny występuję w zdaniu Jutro jadę na Mazury ? 4. Co oprócz okolicznika jest w zdaniu okresleniem orzeczenia ? 5. Podm

Hej, pomożecie ? 1. Jaka część zdania określa podmiot ? 2. Jakimi częściami zdania są podmiot i orzeczenie ? 3. Jaki podmiot domyślny występuję w zdaniu Jutro jadę na Mazury ? 4. Co oprócz okolicznika jest w zdaniu okresleniem or...

Język polski

Podmiot liryczny wobec Boga, człowieka i ojczyzny w utworach Karpińskiego.

W europejskim oświeceniu pojawia się nowy prąd literacki – sentymentalizm. Za jego twórcę i wybitnego przedstawiciela uważa się J.J. Rousseau. W Polsce tak jak w Europie pojawia się sentymentalizm. Kolebką sentymentalizmu w Polsce są Pu...

Język polski

PILNE! ŁATWE DO ZROBIENIA! DAM DUŻO PKT Gdzie tu jest podmiot??? W tych zdaniach? I tam gdzie nawias tam nazwij podmiot 1. Czternaścioro dzieci wbiegło na boisko 2. Kasia i Ania podróżowały przez morze 3. Wojsko polskie wygrało bitwę pod Wiedniem 4.

PILNE! ŁATWE DO ZROBIENIA! DAM DUŻO PKT Gdzie tu jest podmiot??? W tych zdaniach? I tam gdzie nawias tam nazwij podmiot 1. Czternaścioro dzieci wbiegło na boisko 2. Kasia i Ania podróżowały przez morze 3. Wojsko polskie wygrało bitwę po...