Podmiot

PODMIOT GRAMATYCZNY (w mianowniku) - jest wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym w mianowniku.

PODMIOT LOGICZNY (w dopełniaczu) - to podmiot wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczowym w dopełniaczu. Występuje on wraz z rzeczownikami oznaczającymi nadmiar lub brak czegoś.

PODMIOT SZEREGOWY- jest wyrażony co najmniej dwoma wyrazami równoważnymi lub wyrazem w mianowniku z wyrażeniem przyimkowym.

PODMIOT DOMYŚLNY - to podmiot, który nie jest wyrażony w zdaniu, możemy się go domyślić na podstawie formy osobowej orzeczenia.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Podmiot

Rodzaje podmiotów

Podmiot jest to nadrzędna część zdania, tworząca z orzeczeniem związek główny. Wskazuje on element, o którym orzeka się w danym zdaniu. Podmiot najczęściej wyrażony jest rzeczownikiem w mianowniku, ale nie je...

Język polski

Prosze o pomoc wytrwale to podmiot czy orzeczenie grę to podmiot czy orzeczenie codziennie to podmiot czy orzeczenie na skrzypcach to podmiot czy orzeczenie artur to podmiot czy orzeczenie mój brat to podmiot czy orzeczenie składa to podmiot czy o

Prosze o pomoc wytrwale to podmiot czy orzeczenie grę to podmiot czy orzeczenie codziennie to podmiot czy orzeczenie na skrzypcach to podmiot czy orzeczenie artur to podmiot czy orzeczenie mój brat to podmiot czy orzeczenie składa to podm...

Język polski

1. Podmiot w mianowniku (kto?co?) 2. Podmiot w dopełniaczu (kogo?czego?) 3. Podmiot szeregowy 4. Podmiot domyślny Do każdego pytania ułóż po 2 zdania podkreślając podmiot i orzeczenie Dam naj Proszę pomóżcie potrzebuje to na teraz !!!

1. Podmiot w mianowniku (kto?co?) 2. Podmiot w dopełniaczu (kogo?czego?) 3. Podmiot szeregowy 4. Podmiot domyślny Do każdego pytania ułóż po 2 zdania podkreślając podmiot i orzeczenie Dam naj Proszę pomóżcie potrzebuje to na teraz !!...

Język polski

W poniższych zdaniach podkreśl podmiot (jedną linią), orzeczenie (podwójną linią). Określ rodzaj orzeczenia (czasownikowe lub imienne) i zapisz, jaką częścią mowy wyrażony jest podmiot. W pracowni panuje wzorowy porządek. PODMIOT ORZECZENIE Wspani

W poniższych zdaniach podkreśl podmiot (jedną linią), orzeczenie (podwójną linią). Określ rodzaj orzeczenia (czasownikowe lub imienne) i zapisz, jaką częścią mowy wyrażony jest podmiot. W pracowni panuje wzorowy porządek. PODMIOT ...

Język polski

Na jakie pytania odpowiada : - Podmiot logiczny -Podmiot szeregowy -Podmiot gramatyczny -Podmiot domyślny

Na jakie pytania odpowiada : - Podmiot logiczny -Podmiot szeregowy -Podmiot gramatyczny -Podmiot domyślny...

Język polski

Napisz P lub F XD Podmiot jest główną częścią zdania - Podmiot zawsze stoi na początku zdania - Podmiot wyrażony dwoma lub trzema wyrazami to podmiot domyślny - Podmiot nazywa wykonawcę czynności - Bez Podmiotu nie ma zdania -

Napisz P lub F XD Podmiot jest główną częścią zdania - Podmiot zawsze stoi na początku zdania - Podmiot wyrażony dwoma lub trzema wyrazami to podmiot domyślny - Podmiot nazywa wykonawcę czynności - Bez Podmiotu nie ma zdania -...