Renesans - notatka

Renesans (odrodzenie)

1. Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku. Odrodzenie miało swój początek we Włoszech

2. W renesansie na plan pierwszy zaczęto wysuwać jednostkę ludzką, z jej potrzebami, odczuciami i indywidualnymi dążeniami (humanizm).Charakterystyczną cechą tego okresu był powrót do wartości antycznej Grecji i Rzymu, z ich podziwem dla piękna ludzkiego ciała. W okresie odrodzenia dynamicznie rozwijała się nauka i technika, a wiedza ludzka dotycząca otaczającego świata znacząco się powiększyła. Bujnie rozwijała się sztuka, literatura i muzyka, która zyskiwała coraz więcej możnych mecenasów z kręgów magnaterii, władców, książąt i papiestwa.

3. Głównym pojęciem wiążącym się z renesansem jest „Humanizm” :
Humanizm epoki odrodzenia przeciwstawiał się koncepcjom średniowiecza (szczególnie teocentryzmowi), w związku z czym nawiązywał do idei starożytności. Hasłem humanizmu stała się maksyma Terencjusza: "Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce." Popularne jest też stwierdzenie Protagorasa "Człowiek jest miarą wszechrzeczy". Samo pojęcie Humanizmu używane jest dopiero od nowożytności.

4. Głównymi osiągnięciami odrodzenia było:
- Odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 r.
- Wynalezienie pierwszej przemysłowej metody druku w Europie przez Jana Gutenberga
- Stworzenie teorii heliocentrycznej, w której Mikołaj Kopernik stwierdził, że to Ziemia obraca się wokół Słońca a nie Słońce wokół Ziemi.

5. Główni przedstawiciele w Polsce:
- Mikołaj Rej
- Jan Kochanowski
- Mikołaj Gomółka
- Andrzej Frycz Modrzewski
- Szymon Szymonowic
- Łukasz Górnicki
- Jan (Sacranus) z Oświęcimia
- Piotr Skarga
- Andrzej Krzycki

Główni przedstawiciele w Europie:
- Leonardo da Vinci
- Michał Anioł
- Rafael Santi
- Hans Holbein
- Jan Gutenberg
- Filippo Brunelleschi
- Donato Bramante
- Tomasz Morus
- Erazm z Rotterdamu
- Marcin Luter

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

renesans-notatka 10zdan wykorzystując wyrazy:renesans, bazylika, włochy, tytania odrodzenia, arkady, króżganki, mecenat, freski, Florencia,Monalisa.

renesans-notatka 10zdan wykorzystując wyrazy:renesans, bazylika, włochy, tytania odrodzenia, arkady, króżganki, mecenat, freski, Florencia,Monalisa....

Kulturoznawstwo

Początki nowożytności renesans notatka daje naj.

Początki nowożytności renesans notatka daje naj....

Język polski

Notatka z renesansu

J. polski – renesans
1.Kryzys myśli średniowiecznej. Narodziny renesansu.
-zaczęto interesować się człowiekiem
-odkryli do idei starożytnej
-mieli dość lęków , obaw przed groźnym Bogiem , śmiercią .
-upadek autory...

Język angielski

W jaki sposób trafił do Polski renesans? Krotka notatka (3-4 zdania). Daje naj ;*

W jaki sposób trafił do Polski renesans? Krotka notatka (3-4 zdania). Daje naj ;*...

Język angielski

Notatka "Renesans w Europie i przewrót kopernikański"

Notatka "Renesans w Europie i przewrót kopernikański"...