Renesans - notatka

Renesans (odrodzenie)

1. Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku. Odrodzenie miało swój początek we Włoszech

2. W renesansie na plan pierwszy zaczęto wysuwać jednostkę ludzką, z jej potrzebami, odczuciami i indywidualnymi dążeniami (humanizm).Charakterystyczną cechą tego okresu był powrót do wartości antycznej Grecji i Rzymu, z ich podziwem dla piękna ludzkiego ciała. W okresie odrodzenia dynamicznie rozwijała się nauka i technika, a wiedza ludzka dotycząca otaczającego świata znacząco się powiększyła. Bujnie rozwijała się sztuka, literatura i muzyka, która zyskiwała coraz więcej możnych mecenasów z kręgów magnaterii, władców, książąt i papiestwa.

3. Głównym pojęciem wiążącym się z renesansem jest „Humanizm” :
Humanizm epoki odrodzenia przeciwstawiał się koncepcjom średniowiecza (szczególnie teocentryzmowi), w związku z czym nawiązywał do idei starożytności. Hasłem humanizmu stała się maksyma Terencjusza: "Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce." Popularne jest też stwierdzenie Protagorasa "Człowiek jest miarą wszechrzeczy". Samo pojęcie Humanizmu używane jest dopiero od nowożytności.

4. Głównymi osiągnięciami odrodzenia było:
- Odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 r.
- Wynalezienie pierwszej przemysłowej metody druku w Europie przez Jana Gutenberga
- Stworzenie teorii heliocentrycznej, w której Mikołaj Kopernik stwierdził, że to Ziemia obraca się wokół Słońca a nie Słońce wokół Ziemi.

5. Główni przedstawiciele w Polsce:
- Mikołaj Rej
- Jan Kochanowski
- Mikołaj Gomółka
- Andrzej Frycz Modrzewski
- Szymon Szymonowic
- Łukasz Górnicki
- Jan (Sacranus) z Oświęcimia
- Piotr Skarga
- Andrzej Krzycki

Główni przedstawiciele w Europie:
- Leonardo da Vinci
- Michał Anioł
- Rafael Santi
- Hans Holbein
- Jan Gutenberg
- Filippo Brunelleschi
- Donato Bramante
- Tomasz Morus
- Erazm z Rotterdamu
- Marcin Luter

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Renesans - notatka

Renesans (odrodzenie)

1. Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku. Odrodzenie miało swój początek we Włoszech

2. W renesansie na plan pierwszy zaczęto ...

Język polski

Notatka z renesansu

J. polski – renesans
1.Kryzys myśli średniowiecznej. Narodziny renesansu.
-zaczęto interesować się człowiekiem
-odkryli do idei starożytnej
-mieli dość lęków , obaw przed groźnym Bogiem , śmiercią .
-upadek autory...

Język polski

Renesans - skrypt

Renesans
Renesans - fr. renaissance (odrodzenie).
Epoka olbrzymich zmian, zburzenia starego światopoglądu. Wzoruje się na antyku. Dominuje przekonanie, że do kontaktu z Bogiem nie potrzeba Kościoła. Najważniejszy staje się człowiek...

Historia

Imperium Karola Wielkiego i jego rozpad - notatka

1.) Dynastia Karolingów panowała w państwie Franków od 751 r. (Pepin Mały)
2.) Największym władcą z tej dynastii był Karol Wielki (syn Pepina)
- w ciągu 30 lat(772-804) zbudował imperium od Hiszpanii po Łabę i środkową Italię...

Język polski

Wpływ historii naszego narodu na tematykę utworów literackich.

WPŁYW HISTORII NASZEGO NARODU NA TEMATYKĘ UTWORÓW LITERACKICH

Tragiczne dzieje naszego narodu sprawiły, że tematykę literatury polskie cechowała troska o naszą egzystencję. Dramatyczne losy i przeżycia Polaków zawsze inspirowały...