Żydzi

Żydzi początkowa nazwa człowieka plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego ( 12 plemion izraelskich ), stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu. Trzynasty wiek p.n.e. do Pierwszy wiek n.e. zamieszkiwali na terenie Palestyny, następnie ulegli rozproszeniu, W diasporze rozpadli się na wiele grup o różnych językach i dialektach, lecz wspólnej religii ( judaizmu ), tradycji i obyczaju. W miejscu zamieszkania lub przeciwnie -do odrodzenia więzi narodowej i utworzenia własnego państwa ( syjonizm ). W niektórych krajach okresowo szykanowani i prześladowani ( antysemityzm ). Podczas drugiej wojny światowej Niemcy wymordowali ogółem ok. 6mln żydów. W Niemczech i na terenach okupowanych. Obecnie żyje na świecie ok. 14 mln. żydów w tym 4,2 mln w państwie Izrael posługującym się językiem hebrajskim.

Dodaj swoją odpowiedź
Politologia

Żydzi w Europie

Historia Żydów, chodź etnicznie należących do kultury bliskiego wschodu, znacznie bardziej powiązana jest z dziejami Europy. Mimo znacznego wkładu w dzieje Starego Kontynentu, nigdy do końca się nie zasymilowali ani nie zostali zaakceptowan...

Pedagogika

Dwa najsmutniejsze narody świata, czyli Polacy a Żydzi. Surdykowski

Dwa najsmutniejsze narody świata, czyli Polacy a Żydzi.

Naród żydowski od wieków stara się znaleźć swoje miejsce na ziemi. Rozproszenie Żydów po całym świecie, wielka diaspora trwająca prawie dwa tysiące lat po wygnaniu z ich ...

Historia

Żydzi w II RP

W żadnym z państw europejskich nie mieszkała tak liczna społeczność żydowska jak w Polsce. Podobnie nigdzie nie stanowiła tak wysokiego procentu całej ludności w państwie. Według spisu ludności z 1921 roku na ziemiach polskich mieszkał...

Historia

Żydzi w II Rzeczpospolitej

W żadnym z państw europejskich nie mieszkała tak liczna społeczność żydowska jak w Polsce. Podobnie nigdzie nie stanowiła tak wysokiego procentu całej ludności w państwie. Według spisu ludności z 1921 roku na ziemiach polskich mieszkał...

Wiedza o społeczeństwie

Polacy - Żydzi

POLACY - ŻYDZI
Antysemityzm nasz powszedni
 
Znikoma obecność fizyczna Żydów pozostaje w rażącej dysproporcji do ich przemożnej obecności symbolicznej. Znacznie tłumniej niż ulice polskich miast zaludniają dziś Żydzi zb...

Język polski

Żydzi i stosunki polsko - żydowskie od oświecenia do współczesności.

Żydzi jako bohaterowie powieści są obecni w literaturze polskiej od dość dawna. Różnie prezentował się ich wizerunek na przestrzeni wieków. Różnorodne też były stosunki polsko - żydowskie.

Po raz pierwszy postać Żyda może...