Zamki rycerskie w Polsce

Zamek rycerski w Sobkowie – został wzniesiony w II połowie VIw. przez Stanisława Sobka. W obrębie murów znajduje się obszerny majdan, pośrodku którego ulokowany był pierwotny zamek Sobkowskich. Pierwotny zamek zastąpiony został przez wczesnoklasycystyczny pałac Szaniawskich. Obecnie pałac znajduje się w stanie ruiny. Zachowała się zwrócona w stronę rzeki fasada główna, z czterema jońskimi kolumnami.

Zamek rycerski na Grodzisku – znajduje się w stanie ruiny, wiek powstania bliżej nieokreślony.

Zamek Korzkiew - XIV wieczna warownia rycerska. Zamek dysponuje czterema stylowymi apartamentami oraz salami balowymi i konferencyjnymi. Pod zamkiem znajduje się przepiękny Kulturowy Park Korzkiewski.

Zamek krzyżacki w Malborku - zamek wielkich mistrzów krzyżackich z XIV-XV w. otoczony murami obronnymi z bramami, składający sie z trzech oddzielnych zamków: Zamku Wysokiego, Zamku Średniego oraz Zamku Niskiego zwanego także Przedzamczem.

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu - czteroskrzydłowy konwentualny zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku, wzniesiony na wzgórzu górującym nad miastem, obecnie w granicach miasta Golub-Dobrzyń; zachowany w stylu gotycko-renesansowym.

Zamek Krzyżacki w Bytowie – powstawał na przełomie XIV i XV w. Zamek zlokalizowano na wzgórzu górującym nad miastem. Po powstaniu pełnił głównie rolę siedziby administracji zakonnej, strażnicy granicznej i zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropejskiego, podróżującego do Malborka

Zamek Krzyżacki w Sztumie - wybudowany przez Zakon Krzyżacki w I połowie XIV wieku w miejscu wcześniejszych umocnień pruskich. Powstał na niewielkiej wyniosłości, na wyspie pośrodku dawnego Jeziora Białego. Zamek pełnił rolę przyczółka osłaniającego od południa warownię malborską, był także letnią rezydencją Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego.

Zamek Krzyżacki w Ostródzie - należy do najstarszych i najciekawszych zabytków budownictwa gotyckiego znajdujących się na terenie miasta. Powstanie pierwszej warowni, położonej w widłach Drwęcy wypadającej wówczas dwoma nurtami do Jeziora Drwęckiego, datuje się na połowę XIII wieku.

Zamek w Barwałdzie – wniesiony ok. połowy XIV wieku. Z zamku do dziś zachowały się nikłe resztki fundamentów i murów przyziemia oraz ślady wałów.

Zamek w Świdwinie - powstał pod koniec XIII wieku. Po 1945 roku zamek został zdewastowany, a następnie spłonął. Został odbudowany w II połowie XX w.

•Zamek w Pińczowie –powstał w I p. IV wieku. Zamek został rozebrany w drugiej połowie XVIII wieku i współcześnie na wzgórzu znajdują się jedynie fragmenty murów.

Zamek w Zabrzeży – nieistniejący obecnie średniowieczny zamek. Okoliczności zniszczenia zamku nie są znane; w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych na szczycie góry odkryto ślady pożaru drewnianych konstrukcji.

Zamek w Morawicy – nieistniejący obecnie średniowieczny zamek.

Zamek w Gródku nad Dunajcem - nieistniejący współcześnie średniowieczny zamek. Został zbudowany prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku; uległ on zniszczeniu zapewne na przełomie XIV wielu i XV wieku.

Zamek w Ratnie Dolnym - zbudowany na początku XVI wieku. Obecnie jest własnością prywatną.

Zamek rycerski Podewils –zbudowany w XV w. Obecnie Hotel Podewils.

Zamek rycerski w Zimnicach Małych-powstał w XV w. Obecnie obiekt można zwiedzać.

Zamek rycerski w Dębnie –został zbudowany w II p. XV wieku. Obecnie mieści się w nim oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Szlak Orlich Gniazd


Zamek "Bąkowiec" w Morsku -zamek rycerski z przełomu XIV i XVII wieku. W czasie najazdu szwedzkiego podzielił los większości zamków na Jurze i opuszczony stopniowo zaczął popadać w ruinę.

Zamek w Rabsztynie -pierwotny zamek, o którym wzmianki pochodzą z XIII w., był drewniany. Murowany wybudowany został za Kazimierza Wielkiego, po którego śmierci przeszedł w ręce prywatne w ramach spłaty długów. Obecnie w stanie ruiny.

Zamek Ogrodzieniec- wzniesiony w XIV- XV wieku. Obecnie znajduje się w stanie ruiny. Ze względu na swoją nazwę, większość turystów błędnie twierdzi, iż jest on położony w miejscowości Ogrodzieniec. Naprawdę znajduje się w Podzamczu, około 2 km na wschód od Ogrodzieńca.

Zamek w Smoleniu – wzniesiony w połowie XIV wieku. Zamek pozostawiony zaczął niszczeć, zaś jego los przypieczętowali Szwedzi, dewastując go w 1655 roku.

Zamek w Mirowie-został zbudowany w XIV w. Zniszczony przez Szwedów w czasie potopu, został odbudowany i był użytkowany do 1787 roku. Gdy zaś ostatni właściciele opuścili go, zaczął popadać w ruinę, którą jest do dziś.

Dodaj swoją odpowiedź
Architektura

Architektura gotyku w Polsce

Osobne miejsce w architekturze gotyckiej miał nurt ceglany dominujący w północnej części Europy z wielobarwną dekoracją ceglaną i ażurowymi szczytami - katedra w Lubece 1261-1263, kościół św. Mikołaja w Stralsundzie.
W Polsce pocz...

Historia

Przemiany społeczne, gospodarcze i kulturowe w Polsce w XII i XIII wieku.


Wiek XII i XIII to dwóchsetlecie rozbicia dzielnicowego w Polsce, które przyniosło ważne przeobrażenia gospodarczo – społeczne i kulturowe. Chociaż okres rozbicia spowodował osłabienie polityczne państwa polskiego i upadku jego zna...

Język polski

Renesans w Polsce

Pochodzenie terminu „Renesans”

Renesans (odrodzenie) jest to epoka w dziejach kultury europejskiej. Pierwszy raz termin ten został użyty w XVI w. Przez G. Vasariego w celu scharakteryzowania tendencji w malarstwie włoskim. Termin ten...

Historia

Scharakteryzuj na wybranych przykładach kulturę średniowiecza w PolsceŚREDNIOWIECZE - ogólna charakterystyka epoki

1. Ramy czasowe:
Terminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 r. ...

Język polski

Służyć temu, cóż Ci jest w niebie (legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej

SŁUŻYĆ TEMU, CÓŻ CI JEST W NIEBIE (LEGENDA O ŚW. ALEKSYM) JAKO DEWIZA SZTUKI I LITERATURY ŚREDNIOWIECZNEJ.

W bardzo słownikowy sposób średniowieczem możemy nazwać epokę rozciągającą się między starożytnością, a czasami ...