Tajemnice różańca

Tajemnice światła (w czwartki)
I-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II-Wesele w Kanie Galilejskiej
III-Głoszenie Królestwa Bożego
IV-Przemienienie na górze Tabor
V-Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice radosne (w poniedziałki i soboty)
I - Zwiastowanie NMP
II - Nawiedzenie św. Elżbiety
III - Narodzenie Jezusa
IV - Ofiarowanie w świątyni
V - Znalezienie w świątyni

Tajemnice bolesne (we wtorki i piątki)
I - Modlitwa w Ogrójcu
II - Biczowanie
III - Cierniem ukoronowanie
IV - Droga Krzyżowa
V - Śmierć na Krzyżu

Tajemnice chwalebne (w środy i niedziele)
I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa
II - Wniebowstąpienie
III - Zesłanie Ducha Świętego
IV - Wniebowzięcie Maryi
V - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

W załączniku znajduje się dokument na ten sam temat,ale wykonany jest bardziej estetycznie (przydatna np.do wklejenie jako notatka do zeszytu)

Dodaj swoją odpowiedź
Etyka

Tajemnice różańca

Tajemice światła w czwartki
I-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II-Wesele w Kanie Galilejskiej
III-Głoszenie Królestwa Bożego
IV-Przemienienie na górze Tabor
V-Ustanowienie Eucharystii

Tajemice radosne w po...

Religia

tajemnice różańca świetego tajemnice radosne, tajemnice światła, tajemnice bolesne, tajemnice chwalebne

tajemnice różańca świetego tajemnice radosne, tajemnice światła, tajemnice bolesne, tajemnice chwalebne...

Religia

wypisz wszystkie tajemnice różańca , napisz w jakie dni się je odmawia , i napisz jedno rozważanie do wybranej tajemnicy różańca

wypisz wszystkie tajemnice różańca , napisz w jakie dni się je odmawia , i napisz jedno rozważanie do wybranej tajemnicy różańca...

Religia

Wypisz do zeszytu części różańca św (4) i napisz wszystkie tajemnice różańca po 5 do 1 części

Wypisz do zeszytu części różańca św (4) i napisz wszystkie tajemnice różańca po 5 do 1 części...

Religia

Tajemnice różańca na jutro!!!!!!!!!!!!   tajemniece różańca na jutro! Bułagam pomóżcie!

Tajemnice różańca na jutro!!!!!!!!!!!!   tajemniece różańca na jutro! Bułagam pomóżcie!...

Religia

Kiedy jakie tajemnice różańca się odmawia np w poniedzialki i soboty tajemnice radosne czwartki tajemnice swiatla a w pozostalych bo nieznalazlam

Kiedy jakie tajemnice różańca się odmawia np w poniedzialki i soboty tajemnice radosne czwartki tajemnice swiatla a w pozostalych bo nieznalazlam...