Plan zdarzeń do książki "Ten obcy".

Plan Zdarzeń do książki "Ten obcy"

Plan Zdarzeń:

1).Przybycie obcego na wyspę.
2).Rozmowa Uli z Zenkiem.
3).Wizyta u lekarza.
4).Ucieczka i powrót Zenka.
5).Postanowienie odnalezienia wujka Zenka Antoniego Janicy.
6).Wyprawa rowerowa.
7).Smutna wiadomość
8).Niezadowolenie nowo poznanego chłopca.
9).Ratunek Dunaja-Zenek bohaterem.
10).Brak pieniędzy.
11).Kradzież jabłek.
12)Smutek Uli.
13).Odejście Zenka.
14).Kłótnia braci.
15).Powrót chłopca.
16).Ratunek dziecka.
17).Zachwyt mieszkańców wsi.
18).Praca Uli-uratowanie przyjaciela.
19).Wyjawienie tajemnicy rodzicom.
20).Pomoc doktora Zalewskiego.
21).Odnalezienie wujka Zenka przez policję.
22).Wyznanie miłości.
23).Odprowadzenie przyjaciela na kolejową stację.
24).Pożegnanie.
25).Oświadczenie pisania korespondencji.
26).Odjazd Zenka do wuja Antoniego

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan zdarzeń do książki "Ten obcy".

Plan Zdarzeń do książki "Ten obcy"

Plan Zdarzeń:

1).Przybycie obcego na wyspę.
2).Rozmowa Uli z Zenkiem.
3).Wizyta u lekarza.
4).Ucieczka i powrót Zenka.
5).Postanowienie odnalezienia wujka Zenka A...

Język polski

Plan wydarzeń książki "Ten obcy" Ireny Jurgielewiczowej.

PLAN ZDARZEŃ

1. Przybycie ,,Obcego" na wyspę.
2.Rozmowa Uli z Zenkiem.
3.Wizyta u lekarza.
4.Ucieczka Zenka.
5.Powrót Zenka.
6.Postanowienie odnalezienia wujka Zenka przez Mariana i Julka.
7.Wyprawa na rower...

Język polski

Na podstawie analizy fragmentu "Dżumy" Camusa i "Tanga" Mrożka porównanie pojmowania wolności przez bohaterów.

Wolność – obok sprawiedliwości i piękna, jedno z najbardziej subiektywnych doznań człowieka. Jest to pojęcie bardzo abstrakcyjne i posiadające ogromny potencjał interpretacyjny. Każdy z nas inaczej ją odczuwa, dla każdego znaczy zupeł...