Jan Kochanowski "Pieśń świętojańska o Sobótce".

Jan Kochanowski w poemacie "Pieśń świętojańska o Sobótce"przedstawia życie na wsi. Utwór składa się z pieśni dwunastu panien, które sławią uroki życia wiejskiego.

Panna XII przedstawia obraz wsi rozpoczynając od słów "wsi spokojna, wsi wesoła...".Według tego przytoczonego powyżej cytatu wynika, iż człowiek na wsi prowadzi spokojne i uczciwe życie, cieszy sie plonami sewj pracy, sadem , który rodzi soczyste owoce, zagrodą pełną owiec, stawem ryb. Poeta porównuje również życie na wsi do życia na dworze pańskim, gdzie ludzie szukając bogactwa, jednicze śnie narażają życie żeglując przez może, czy też sprzedając rady. W kolejnych strofach autor opisuje pracę rolnika, który zapewni dostojne życie sobie i swojej rodzinie, gdyż natura obdarza ludzi swymi darami. Oprócz plonów z ziemi, zbiera owoce z sadu, miód od pszczół, wełnę , którą dostarczają mu owce, a poza tym posiada zagrodę "jagniąt pełną".

Po zebraniu plonów nadchodzi czas na odpoczynek oraz pora zabaw towarzyskich przy kominku. Gospodarz ma czas na polowania, łowienie ryb w rzece, wokół której latają wesoło ptaki. Gospodarzowi pomaga jak może żona, która sama liczy bydło, kiedy idzie i ryczy z pola.
Na wsi człowiek żyje w zgodzie z naturą, umie "przestawać na male", zachowując skromność i ceniąc cnotę.

Jan Kochanowski w Pieśni panny XII przedstawia pochwałę wsi, wyliczając zalety i korzyści płynące z życia na niej.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Filozofia życiowa zaprezentowana w "Pieśniach" J. Kochanowskiego.

"Pieśni" Kochanowskiego stanowią arcydzieło polskiej poezji. Powstawały one - jak "Fraszki" - w różnych chwilach życia poety. Zaledwie kilka z nich ogłosił autor drukiem, całość ukazała się po jego śmierci. Zebrane...

Język polski

Porównaj dwa sposoby ukazywania eposu arkadii na podstawie lektury "Pieśń świętojańska o Sobótce" J. Kochanowskiego i wiersza "Na wsi" J.Twardowskiego.

Jedną z inspiracji poetów była wieś. Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim życiem ma długą tradycję. Już w starożytności pisano o krainach szczęścia, gdzie człowiek żył bez zmartwień harmonijnie , zgodny z naturą. W czasach ...

Język polski

Motyw wsi i chłopa na podstawie "Pieśni Świętojańskiej o Sobótce" oraz "Chłopów" Reymonta.

Literatura polska to przede wszystkim bogaty zbiór utworów literackich, które zostały stworzone przez wielu wybitnych pisarzy i poetów. Są one wielkim skarbem kulturowym kraju oraz stanowią nieodzowną część naszej tradycji- zawierają opi...

Język polski

Pochwała wsi na podstawie "Pieśni świętojańskiej o sobótce" Jana Kochanowskiego oraz "Na wsi" Jana Twardowskiego

Często w literaturze możemy się spotkać z obecnością motywu rustykalnego, czyli o tematyce związanej z wsią. Utwory poświęcone wsi zawierają różnorodne poglądy na jej temat. Możemy się spotkać z pochwałami życia wiejskiego, porów...

Język polski

Jan Kochanowski "Czego chcesz od nas Panie".

Jan Kochanowski - urodził się 1530 r. w Sycynie. Studia rozpoczął w Krakowie, później wyjechał do Włoch. Po powrocie związany był z dworami magnackimi. Został dworzaninem i sekretarzem Zygmunta II Augusta. Po śmierci króla osiadł w Cza...