Opis obrazu Rembrandta "Powrót syna marnotrawnego"

Obraz autorstwa Rembrandta van Rijn nosi tytuł ,,Powrót syna marnotrawnego". Dzieło zostało namalowane w drugiej połowie XVII wieku. Przedstawia ono scenę z Biblii, pokazującą powrót skruszonego syna do domu ojca, który przebacza mu popełnione winy.

Artysta zastosował w tej kompozycji światłocień - mocno oświetla główne postacie, czyli ojca i syna, a słabiej postacie na dalszym planie. Na pierwszym planie dostrzegamy elegancko ubranego ojca oraz klęczącego przed nim syna. Twarz ojca wskazuje na to, że jest on szczęśliwy z powrotu swojego potomka do domu rodzinnego. Syn tuli się do ojca, chowa głowę w jego ramionach, aby czuć się bezpiecznie. Widać po jego ubiorze- podartych szatach i dziurawych butach, że żył w biedzie i niedostatku. Obok głównych bohaterów obrazu Rembrandta stoją prawdopodobnie jego dwaj słudzy. W głębi obrazu widzimy starszego syna starca. Po wyrazie twarzy możemy wywnioskować, że jest zaskoczony, niezadowolony z powrotu swojego brata do domu, można by nawet rzec- jest tym faktem rozgoryczony.

Obraz ma charakter refleksyjny. Pokazuje nam, że rodzicielska miłość jest w stanie przebaczyć nam wszystko. Obraz wywarł na mnie bardzo duże wrażenie, ponieważ doskonale ilustruje przypowieść o synu marnotrawnym.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

krótki opis::: Opis obrazu rembrandta "Powrót syna marnotrawnego" . 1) Na pierwszym planie 2) Opis głównych bohaterów postać Ojca 3) ręce ojca postać syna 4) nogi syna 5) Na drugim planie 6) Słownictwo opisujące kolory:: Różnobarwny, wielokolor

krótki opis::: Opis obrazu rembrandta "Powrót syna marnotrawnego" . 1) Na pierwszym planie 2) Opis głównych bohaterów postać Ojca 3) ręce ojca postać syna 4) nogi syna 5) Na drugim planie 6) Słownictwo opisujące kolory:: Różno...

Język polski

Opis obrazu Rembrandta "Powrót syna marnotrawnego"

Obraz autorstwa Rembrandta van Rijn nosi tytuł ,,Powrót syna marnotrawnego". Dzieło zostało namalowane w drugiej połowie XVII wieku. Przedstawia ono scenę z Biblii, pokazującą powrót skruszonego syna do domu ojca, który przebacza mu popeł...

Język polski

Opis obrazu Rembrandta "Powrót syna marnotrawnego"

"Powrót syna marnotrawnego" jest obrazem namalowanym w latach 60. XVII wieku przez Rembrandta - najwybitniejszego europejskiego malarza.

Wyróżniony jasnym światłem jest ojciec i jego młodszy syn. Scena ta ukazuje pojednanie rodzica i ...

Język polski

Opis obrazu "Powrót syna marnotrawnego".

"Powrót syna marnotrawnego" jest ostatnim obrazem Rembrandta Harmeszoona Van Rijn. Malarz ten urodził się 15 lipca 1606 roku, a zmarł 4 października 1669 roku. Ów obraz jest namalowany na płótnie olejnymi farbami. Rembrandt użył ...

Język polski

Opis obrazu "Powrót syna marnotrawnego".

Obraz "Powrót syna marnotrawnego" namalowany został przez największego siedemnastowiecznego malarza holenderskiego Rembrandta. Dzieło pochodzi z 1662 r. i przedstawia scenę z Pisma Świętego. Ukazuje ona powrót skruszonego syna do r...

Język polski

Opis obrazu pt. "Powrót syna marnotrawnego"

Obraz pt. "Powrót syna marnotrawnego" namalowany został przez holenderskiego malarza Rembrandta ok.1668 r. w Amsterdamie. Powstanie obrazu wiąże się ze śmiercią Tytusa - syna malarza. Dzieło obecnie znajduje się w Państwowym Muzeum Ermita...