Kręgosłup

Kręgosłup – składa się z 33 lub 34 kręgów. Pomiędzy trzonami kręgów znajdują się krążki międzykręgowe – dyski, zbudowane z tkanki chrzęstnej włóknistej.
- Odcinek szyjny – składa się z 7 kręgów ––– pierwszy to atlas – dźwigacz, drugi axis – obrotnik.
- Odcinek piersiowy – 12 kręgów.
- Odcinek lędźwiowy – 5 kręgów.
- Odcinek krzyżowy – 5 kręgów zrośniętych w kość krzyżową.
- Odcinek guziczny (ogonowy) – 4 lub 5 drobnych zrośniętych kręgów.
Wygięcia kręgosłupa amortyzują wstrząsy do jakich dochodzi podczas biegania, skakania itp. Chorobowe są boczne skrzywienia zwane skoliozami.

Budowa kręgu:
- Otwór krępowy.
- Wyrostek kolczysty.
- Wyrostki poprzeczne.
- Trzon kręgu.
- 2 wyrostki stawowe dolne.
- 2 wyrostki stawowe górne.
Klatka piersiowa – składa się z odcinka piersiowego kręgosłupa z przodu tworzy się mostek, zaś po bokach powstają żebra. Pojedyncze żebro składa się z kości i chrząstki żebrowej w której żebro łączy się z mostkiem.

Rodzaje żeber:
- żebra prawdziwe – łączą się z mostkiem swoimi chrząstkami (jest ich 7)
- żebra rzekome – chrząstki zrastają się z chrząstką żebra 7 i w ten sposób łączą się z mostkiem.
- Żebra wolne – nie łączą się z mostkiem.

Budowa mostku:
- Rękojeść mostka.
- Trzon nadgarstka.
- Wyrostek mieczykowaty.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Kręgosłup

BUDOWA ISTOTY ZBITEJ Układ szkieletowy.Kościec jest rusztowaniem całego ustroju, tworzy dla niego oparcie, wymiary ciała ludzkiego i jego kształt. Niektóre kości łączą się ze sobą tworząc osłony ochraniające zawarte w nim narządy, np...

Biologia

Kręgosłup

Kręgosłup

Kręgosłup (łac. collumna vertebralis) ? część szkieletu, stanowiąca jego główną oś i podporę. Kręgosłup u ludzi i u zwierząt nie posiadających ogona zbudowany jest z 33-34 kręgów, rozciągających się od głow...

Biologia

Kręgosłup i jego choroby.

Kręgosłup to klucz do zdrowia. Dzięki niemu chodzimy i trzymamy się w pionie. Chroni rdzeń kręgowy, któ-rym biegną wszystkie drogi nerwowe zasilające narządy. Jego przerwanie grozi paraliżem, a nawet śmiercią

Kręgosłup nazywa...

Biologia

Podkreśla punkt który zawiera tylko nazwy elementów szkieletu osiowego. A).klatka piersiowa,kręgosłup,kończyny. B).klatka piersiowa,kręgosłup,kończyny. C).czaszka,kończyny,kręgosłup. D).miednica,kończyny,czaszka.

Podkreśla punkt który zawiera tylko nazwy elementów szkieletu osiowego. A).klatka piersiowa,kręgosłup,kończyny. B).klatka piersiowa,kręgosłup,kończyny. C).czaszka,kończyny,kręgosłup. D).miednica,kończyny,czaszka....

Biologia

Kręgosłup i klatka piersiowa.

Kręgosłup, główna kolumna konstrukcyjna szkieletu ludzkiego, zbudowana z 24 kręgów: 7 kręgów szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, kości krzyżowej (5 zrośniętych ze sobą kręgów krzyżowych) i 4 szczątkowych kręgów ogonowych. K...

Biologia

proszę o dobre odpowiedzi 1. który punkt zawiera tylko nazwy elementów szkieletu osiowego ? Wybierz odpowiedź spośród podanych a. KLATKA PIERSIOWA, KRĘGOSŁUP, KOŃCZYNY b. KLATKA PIERSIOWA, KREGOSŁUP, CZASZKA c. CZASZKA, KOŃCZYNY, KRĘGOSŁUP d. MIEDNI

proszę o dobre odpowiedzi 1. który punkt zawiera tylko nazwy elementów szkieletu osiowego ? Wybierz odpowiedź spośród podanych a. KLATKA PIERSIOWA, KRĘGOSŁUP, KOŃCZYNY b. KLATKA PIERSIOWA, KREGOSŁUP, CZASZKA c. CZASZKA, KOŃCZYNY, KR�...