Charakterystyka Romea

Romeo to główny bohater tragedii Williama Szekspira pt.: ?Romeo i Julia?. Jest synem pana Montekiego ? głowy jednego ze skłóconych rodów Werony. Nastoletni młodzieniec z bogatej rodziny.
Przez przyjaciół jest odbierany pozytywnie, lubią go, ponieważ jest zabawny, pełen werwy, lubi się bawić, ma poczucie humoru, o czym świadczą m.in. rozmowy z Merkucjem. Romeo jest jednak lekkomyślny i w złości, bez zastanowienia, mści się na Tybalcie za śmierć przyjaciela. Jego oddanie doprowadziło go do wygania z Werony. Romeo jest wrażliwym młodzieńcem, chce przeżyć wielką miłość, ale jest niestały w uczuciach. Rozmowa z ojcem Laurentym świadczy o tym, że Romeo jest lekkoduchem. Jednak dla miłości jest w stanie poświęcić wszystko. Jego uczucie do Julii to miłość ogromna, szalona, wielka, gwałtowna. Rozumie Parisa, który też jest zakochany, dlatego go nie zabija. Romeo sam popełnia samobójstwo, ponieważ jego miłość do Julii jest tak silna, że nie może bez niej żyć.
Romeo to postać pozytywna; wspaniały przyjaciel, oddany Julii.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Romea WIDZIANY OCZAMI JULII ( czyli że tak jak ona go widziała... Charakterystyka w 3 osobie !! ) Błagam na jutro ! Szybko ! Daje najj za dobrą i w miarę rozwinięta wypowiedź ! Szybkooo

Charakterystyka Romea WIDZIANY OCZAMI JULII ( czyli że tak jak ona go widziała... Charakterystyka w 3 osobie !! ) Błagam na jutro ! Szybko ! Daje najj za dobrą i w miarę rozwinięta wypowiedź ! Szybkooo...

Język polski

Charakterystyka Romea

Charakterystyka Romea...

Język polski

charakterystyka romea

charakterystyka romea...

Język polski

Charakterystyka Romea Monteki

Romeo to główny bohater dramatu Williama Szekspira pt. "Romeo i Julia". Pochodzi z bogatego rodu Montekich, w obronie którego jest gotów walczyć na śmierć i życie.

Niewiele wiemy o wyglądzie zewnętrznym młodzieńca. Możemy si...

Język polski

Charakterystyka Romea

Chciałbym scharakteryzować Romea Montekiego, który pojawił się w książce „Romeo i Julia” napisanej przez Wiliama Szekspira. Żył on pod koniec XVI wieku. W książce jest przedstawiony jako młodzieniec, mający około 20 lat. Zamieszkiw...

Język polski

Charakterystyka Romea Monteki.

Romeo Montekio był głównym bohaterem książki Williama Szekspira pt. ?Romeo i Julia?. Romeo był młodym, przystojnym oraz kochliwym romantykiem, a zarazem mieszkańcem Verony. Był dobrze zbudowany tak więc pojedynki nie sprawiały mu większy...