Praca pokojówek

Opis pracy służby pieter

Pokojowa i jej zadania oraz czynności robocze – w hotelu zajmuję się utrzymaniem czystości w pokojach hotelowych, jak również sprzątaniem pomieszczeń ogólnie dostępnych, zaplecza, ciągów komunikacyjnych w hotelach ( np. korytarze, windy, toalety publiczne, szatnie pracownicze ), a także kompleksowym sprzątaniem pokoi i domków, nadzorowaniem magazynu pościeli, codzienną zmianą pościeli i ręczników pokojach, może podawać gościom napoje i zamawiać dla nich posiłki.

Do głównych zadań pokojowych należy:
wymiana pościeli oraz ich ewidencja,
wymiana oraz uzupełnianie ręczników,
uzupełnianie artykułów konsumpcyjnych oraz eksploatacyjnych według ustalonych standardów,
uzupełnianie artykułów reklamowych,
informowanie przełożonego o brakach i usterkach w pokojach,
zgłaszanie i odnoszenie rzeczy zaginionych pozostawionych przez gości hotelowych,
przekazywanie do pralni i odbiór z pralni rzeczy gości,
pranie hotelowej pościeli, ręczników, firan, zasłon, kap itp. (w przypadku małych obiektów),
przekazywanie do pralni i odbiór z pralni pościeli hotelowej, ręczników, firan, zasłon, kap itp.( w przypadku dużych obiektów ),
realizowanie życzeń gości hotelowych będących w zakresie obowiązków pokojowej ( prasowanie koszul, dostarczanie dodatkowych artykułów konsumpcyjnych i eksploatacyjnych ),
przekazywanie odpowiednim pracownikom uwag i życzeń klientów niebędących w zakresie obowiązków pokojowej,
przekazywanie informacji innym pracownikom,
kontrola pokoi hotelowych, pomieszczeń,

Zakres obowiązków pokojowej w hotelu zależny jest od:
standardu hotelu ( ilość gwiazdek ),
wewnętrznych procedur obsługi gościa hotelowego, stosowanych w danym hotelu lub sieci hotelarskiej,
struktury organizacji przedsiębiorstwa ( nie wszystkie działy występują we wszystkich hotelach ),
wielkości obiektu hotelowego – liczby pokoi,

Środowisko pracy

Materialne środowisko pracy – pokojowa pracuje w budynkach. O stopniu uciążliwości pracy decyduje rodzaj sprzątanych pomieszczeń i dostęp do czyszczonych powierzchni.
Pokojowa jak każda osoba sprzątająca, narażona jest na zwyrodnienie układu kostno – stawowego, reumatyzm, żylaki i alergie.

Społeczne środowisko pracy – pokojowa w hotelu współpracuję ze strukturami odpowiedzialnymi za obsługę klienta oraz zajmującymi się utrzymaniem w czystości i dobrym stanie technicznym. Pokojowe głównie kontaktują się z pracownikami, służby pięter, recepcji, pralni oraz pracownikami obsługi technicznej. Praca pokojowej ma charakter indywidualny jednak kontakty z ludźmi w większym lub mniejszym stopniu są nieuniknione.

Organizacyjne środowisko pracy – pokojowe pracują zwykle 8 godzin dziennie na trzy zmiany mają też dyżury 12 godzinne, również w niedziele i święta. Godziny pracy są zgodne z ustalonym grafikiem oraz zapisami kodeksu pracy. W niektórych przypadkach godziny pracy podlegają sezonowości. Uzależnione jest to np. od umiejscowienia zakładu pracy ( np. miejscowości nadmorskie, miejscowości położone w górach ), gdzie występują okresy wzmożonego ruchu turystycznego. Praca pokojowych jest stale kontrolowana. Ze względu na specyfikę firmy praca ta podlega stałemu nadzorowi, aby klienci korzystający z usług hoteli i pensjonatów byli zadowoleni, a tym samym panowie korzystali z usług danej placówki. Pokojowa na ogół podlega bezpośrednio kierownikowi piętra.

Wymagania psychologiczne

W tym zawodzie potrzebne są przede wszystkim dokładność, sumienność, obowiązkowość, uczciwość i systematyczność. Pokojowa sama organizuję sobie pracę i ustala kolejność poszczególnych czynności, powinna mieć dobre poczucie czasu i zmysł organizacyjny. Przydatna jest umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość.

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca pokojowej jest zaliczana do prac średnio ciężkich lub lekkich. Do sprawnego wykonywania pracy w zawodzie niezbędna jest ogólna sprawność fizyczna i ruchowa. Przeciwwskazaniem do pracy są choroby układu kostno – stawowego, układy krążenia, układu oddechowego ( rozedma płuc ) oraz uczulenia na detergenty.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Wykształcenie kandydatki do pracy w tym zawodzie nie ma znaczenia. O zatrudnieniu decydują wyniki badań lekarskich, wstępna rozmowa z przełożonym, a utrzymaniu stanowiska ocena pracownika po pierwszym, miesiącu pracy. W niektórych przypadkach godziny pracy podlegają sezonowości. Uzależnione jest to np. od umiejscowienia zakładu pracy ( np. miejscowości nadmorskie, miejscowości położone w górach ), gdzie występują okresy wzmożonego ruchu turystycznego. W zawodzie pokojowa możemy wyróżnić stanowiska pracy:
starsza pokojowa
kierownik służby pięter
inspektor służby pięter
Stanowiska pracy pokojowej uzależnione są od stażu pracy a także od struktury organizacyjnej firmy. Pensja to: 1250,00 – 1700,00 ( stawka godzinowa to 7 zł do 11,00 zł )+ wyżywienie + napiwki w większych hotelach

Dodaj swoją odpowiedź
Turystyka i rekreacja

Biznes plan hotelu

1) CHARAKTERYSTYKA FIRMY
Hotel Opresja- spółka jawna
Siedziba ul. Wąska 56
87- 100 Toruń
Tel. (o- 56) 880 840 44
Adres WWW: www. opresja. torun. pl

Od dziecka marzyłam o tym aby mieć swój własny hotel, muc świad...