Budowa i działanie alternatora

Całość w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź
Mechanika samochodowa

Budowa i działanie alternatora

Całość w załączniku...

Maszynoznawstwo

Silnik o zapłonie iskrowym

Zadaniem silnika spalinowego jest zmiana energii chemicznej zgromadzonej w paliwie na energię cieplną powstającą podczas spalania paliwa i energię mechaniczną. Część energii cieplnej wykorzystywana jest do ogrzewania pojazdu a część zost...

Chemia

Zastosowanie promieniotwórczości i izotopów

Promieniotwórczość to zdolność pewnych substancji (zwanych promieniotwórczymi) do wysyłania promieniowania korpuskulamego i promieniowania elektromagnetycznego o bardzo małej długości fali, powstającego w wyniku samorzutnych przemian (roz...