Części mowy.

Części mowy
Rzeczownik:
Kto? Co?

- rzeczowniki oznaczają:
• nazwy ludzi, zwierząt, roślin, przedmiotów.
(np. mama, pies, drzewo, róża, tablica)
• nazwy geograficzne, planet i gwiazd
(np. Bałtyk, Tatry, Wisła, Kraków, Jowisz, Słońce)
• nazwy zjawisk
(np. burza, grzmot, deszcz, tęcza)
• nazwy pojęć
(np. przyjaźń, złość, miłość, zaleta, plotka)
• rzeczowniki utworzone od czasowników, oznaczające czynności

co robi? czasownik kto? co? rzeczownik

biegać bieganie, bieg
czytać czytanie
śpiewać śpiewanie

• rzeczowniki utworzone od przymiotników, oznaczające cechy

jaki? przymiotnik kto? co? rzeczownik

czerwony czerwień
pracowity pracowitość
śmieszny śmieszność


Odmiana rzeczownika

-rzeczownik odmienia się przez:

• liczby
(np. lp.- ławka, lm.- ławki)
• przypadki .np.

liczba pojedyncza liczba mnoga
Mianownik (M) kto? co? (jest, są) chłopiec, chłopcy
Dopełniacz (D) kogo? czego? (nie ma) chłopca, chłopców
Celownik (C) komu? czemu? (się przyglądam) chłopcu, chłopcom
Biernik (B) kogo? co? (widzę) chłopca, chłopców
Narzędnik (N) z kim? z czym? (stoję) z chłopcem z chłopcami
Miejscownik (Ms) o kim? o czym? (mówię) o chłopcu o chłopcach
Wołacz (W) O! (chodź tu) chłopcze chłopcy

• występują w rodzajach
(jeden rzeczownik ma tylko jeden rodzaj)

liczba pojedyncza

przymiotnik rzeczownik

czerwony długopis (ten) – r. męski
czerwona bluzka (ta) – r. żeński
czerwone jabłko (to) – r. nijaki

liczba mnoga

czerwoni klauni (ci) – r. męskoosobowy
czerwone koszule (te) – r. niemęskoosobowy


2.Przymiotnik:
Jaki? Który? Czyj?
- oznacza cechy
- odmienia się przez
• liczby
• przypadki
• rodzaje

liczba pojedyncza liczba mnoga

M. pracowity uczeń, pracowici uczniowie
D. pracowitego ucznia, pracowitych uczniów
C. pracowitemu uczniowi, pracowitym uczniom
B. pracowitego ucznia, pracowitych uczniów
N. (z) pracowitym uczniem, (z) pracowitych uczniach
Ms. (o) pracowitym uczniu, (o) pracowitych uczniach
W. pracowity uczniu, pracowici uczniowie


Stopniowanie przymiotników

najwyższy


wyższy

równy

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Trzy odmienne części mowy i ich charakterystyka

I Wstęp
Właściwością polszczyzny, między innymi jest to, że liczne polskie wyrazy odmieniają się przez przypadki, liczby, osoby, czasy. Właściwość ta pozwala ustalić powiązania między wyrazami w zdaniu oraz łączyć sło...

Język polski

Części mowy

Czasownik
Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spotykamy jednak osobowe f...

Język polski

PLEES !! Jutro mam sprawdzian z części mowy . Co to części mowy ? Jakie sa części mowy ? Jak można je używać

PLEES !! Jutro mam sprawdzian z części mowy . Co to części mowy ? Jakie sa części mowy ? Jak można je używać...

Język niemiecki

Odmienne i Nieodmienne części mowy

Odmienne i Nieodmienne części mowy
ODMIENNE CZĘŚCI MOWY

Część mowy : Rzeczownik
Opis :
Odpowiada na pytania kto ? co ?
Ma rodzaj odmienia się przez przypadki

Część mowy : Przymiotnik
Opis :
O...

Język polski

Części mowy i części zdania

CZĘŚCI MOWY ODMIENNE:

1. Rzeczownik - oznacza przedmioty, osoby, rośliny, zwierzęta, zjawiska przyrody, pojęcia, czynności i cechy. Odmienia się przez przypadki (tzw. deklinacja), liczby (liczba pojedyncza i mnoga) i ro...

Język polski

Dopasuj nazwy części mowy do wszystkich właściwych informacji. Uwaga! Niektóre części mowy mogą się odnosić do kilku części mowy . Rzeczownik : Czasownik : Przymiotnik : Przysłówek : -------------------------------------------- Ma /odm

Dopasuj nazwy części mowy do wszystkich właściwych informacji. Uwaga! Niektóre części mowy mogą się odnosić do kilku części mowy . Rzeczownik : Czasownik : Przymiotnik : Przysłówek : -----------------------------------------...