Przykłady gatunków epickich.

EPOS
A. Mickiewicz "Pan Tadeusz"
Homer "Iliada"
Homer "Odyseja"
POWIEŚĆ
L. M. Montgomery "Dolina tęczy"
L. M. Montgomery "Ania z Avonlea"
L. M. Montgomery "Miłość Pat"
NOWELA
H. Sienkiewicz "Latarnik"
B. Prus "Katarynka"
B. Prus "Kamizelka"
OPOWIADANIE
D. Nosowska "W lasie"
M. Wieko "Wieczór"
M. Grzyb "Joaśka"
BAŚŃ
H. Ch. Andersen "Mała syrenka"
H. Ch. Andersen "Brzydkie kaczątko"
H. Ch. Andersen "Stokrotka"
LEGENDA
autor nieznany "Wiano św. Kingi"
autor nieznany "Biała dama w Chojniku"
autor nieznany "O sołtysie w Mojeszu"
MIT
autor nieznany "Dedal i Ikar"
autor nieznany "Narodziny Afrodyty"
autor nieznany "Dedal i Talos"
PAMIĘTNIK
E. de Amicis "Serce"
J. Fabicka "Seks i inne przykrości"
M. Moore "Michael Moore. Pamiętnik"
POWIEŚĆ POETYCKA
A. Mickiewicz "Świteź"
A. Mickiewicz "Już się z pogodnych niebios"
A. Mickiewicz "O morze zjawisk"
REPORTAŻ
L. Poncyliusz "Byle do przerwy"
E. Nowak "Przyjacielski pamiętnik"
P. Kasiński "Technoludzie"
GAWĘDA
J. Słowacki "Sierotka"
K. Gaszyński "Kontuszowe pogadanki"
J. Chodźki "Pan Wojski"

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Przykłady gatunków epickich.

EPOS
A. Mickiewicz "Pan Tadeusz"
Homer "Iliada"
Homer "Odyseja"
POWIEŚĆ
L. M. Montgomery "Dolina tęczy"
L. M. Montgomery "Ania z Avonlea"
L. M. Montgomery "Miłoś...

Język polski

Matura ustna - opracowania 6 tematów z Antyku i Biblii.

Polski - pytania maturalne

1. Tragizm i tragedia - objaśnij pojęcia w oparciu o "Antygonę"
Sofoklesa

Tragizm - cecha dzieła literackiego, charakterystyczna dla tragedii, lecz pojawiająca się także w innych gat...

Język polski

Powtórka z epok – Pozytywizm (wersja poprawiona)

Niżej załączam to w dokumencie Word (lepsza jest ta w wordzie bo w niektórych pyt. są tabelki, a strona internetowa likwiduje te tabelki)

1. Co rozumiesz pod pojęciem Pozytywizm?
- jako nazwa epoki
- jako system filozoficzny

Język polski

Cechy gatunkowe powieści poetyckiej

Powstanie powieści poetyckiej wiąże się z nazwiskami Waltera Scotta i Bayrona, którzy tworzyli epickie poematy wierszowane odmienne od znanych dotychczas gatunków epickich i częstokroć określane, zwłaszcza przez Bayrona, jako powieści (Na...

Pedagogika

Bajki i baśnie jako metody wychowawcze oraz ich stosowanie na przykładzie dzieci uczęszczających do przedszkola w warce

Jednym z kluczowych elementów tworzących ramy dla właściwego wychowania jest zbudowanie systemu wartości stanowiącego fundament życia człowieka. Podstawowym miejscem przekazywania tych wartości jest w pierwszej kolejności rodzina, a dalej ...

Język polski

Antyk, Biblia - zagadnienia do ustnej matury

1. Wymień i omów cechy eposu homeryckiego na podstawie treści „Iliady”.

Epos jest to gatunek epiki. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, który ukazuje dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowyc...