Antygona

Antygona była córką Edypa – byłego władcy Teb oraz jego matki i żony Jokasty. Z tego związku narodziła się również Ismena, Eteokles i Polinejkes. Następnym władcą po Edypie został Kreon – brat Jokasty - ,który miał syna Hajmona, narzeczonego naszej bohaterki.

Antygona jako siostra była bardzo oddana. Zbuntowała się przeciwko królowi i złamała rozkaz Kreona, który zakazał pogrzebania jej brata. Zrobiła to z miłości. Ten czyn wskazuje również na to, iż należała ona do osób wrażliwych, czułych i opiekuńczych, a zarazem odważnych i energicznych. To osoba honorowa i uparta, gdyż od początku do końca wytrwała przy swoim zdaniu mówiąc: „Jam to spełniła, zaprzeczać nie myślę”, chociaż wiedziała, że czeka ją śmierć. Bohaterkę bardzo obchodziło dobro ludzi, była życzliwa w stosunku do otoczenia. Charakteryzuje ją uczciwość i szlachetność. Nie chciała przeciwstawiać się bogom, lecz nie do koca jej się to udało, ponieważ odrzuciła dar życia. Popełniła samobójstwo, ale przed tym strasznym czynem lękała się: „Bez łez, przyjaciół, weselnego pienia ; Kroczę już, biedna, ku śmiertelnej toni”.

Bardzo podobają mi się takie osoby jak Antygona. Jest ona postacią jak najbardziej godną podziwu i naśladowania. Rzadko w tych czasach, spotyka się na swej drodze ludzi takich jak ona, o wielkim sercu i odwadze. Postępowała zgodnie ze swoim sumieniem i za to ja m. in. cenię. W swoich słynnym cytacie mówi: „Współkochać przyszłam, a nie współnienawidzić”.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Antygona

Tytuł : Antygona
Podtytuł: Przełożył Kazimierz Morawski
Autor : SofoklesProlog


Osoby dramatu:
ANTYGONA: córka Edypa
ISMENA: jej siostra
CHÓR: tebańskich starców
KREON: król Teb
...

Język polski

"Antygona" Sofoklesa - tragizm, ponadczasowość, konwencje dramatu starożytnego.

Tragedia, najstarszy gatunek dramatyczny, podobnie jak jej nazwa (tragos-kozioł, ode-pieśń) wywodzi się z obchodów ku czci Dionizosa, boga wina i odradzającej się natury. Uroczystości te były połączone z ludowymi zabawami, procesjami, prz...

Język polski

Antygona czy Kreon?

Na ostatniej lekcji języka polskiego rozpoczęliśmy omawianie tragedii Sofoklesa pt. " Antygona". Już podczas czytania tej fascynującej lektury zacząłem zastanawiać się nad postawami dwójki bohaterów : Antygo...

Język polski

"Antygona" Sofokles

Antyczna tragedia.
Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowano, ale pomiędz...

Język polski

Lektura "Antygona" - Streszczenie szczegółowe

Akcja rozgrywa się przed pałacem królewskim w Tebach.

Prologos
Antygona, przed świtem, spotyka się ze swoją młodszą siostrą Ismeną i informuje ją o rozkazie, który wydał władca. Kreon zakazał grzebania zwłok Polin...

Język polski

Antygona Sofoklesa tragedią o ludzkich losach i postawach

„Antygona” Sofoklesa tragedią o ludzkich losach i postawach.Akcja dramatu „Antygona” rozgrywa się w Tebach, tuż po śmierci synów Edypa – Polinejkesa i Eteoklesa, którzy giną w bratobójczej walce o władzę. W w...