Zastosowanie komputerów w życiu codziennym

Teraz komputer ma prawie każdy, jeden w domu jeden w pracy. Ludzie bez komputera nie mogą żyć, te maszyny okropnie uzależniły ludzkość. Możemy nie wychodząc z domu zrobić zakupy, znaleźć potrzebne nam informacje, grać w gry, słuchać muzyki, korespondować. Komputery nie tylko rozwijają ludzi, ale także dają nowe możliwości rozwoju.

Polska jest doskonałym przykładem państwa udoskonalonego przez komputery i internet. Dzięki komputerom mamy wiele możliwości. Możemy przesyłać szybko informacje między urzędami czy znajomymi, a z kolei szybkie przekazywanie danych zwiększa efektywność pracy i daje możliwości szybkiego rozwoju. Jednak bliższym mi przykładem wykorzystania komputera jest wykorzystanie go do nauki. Obecnie na rynku jest ich bardzo dużo i są wielotematyczne, potrafią umilić nam czas, ale czasem i czegoś nauczyć (tzw. gry edukacyjne).

Dzięki komputerom powstało wiele wspaniałych dzieł projektantów, jakimi są współczesne megabudowle, których zaprojektowanie bez komputera byłoby by bardzo trudne i czasochłonne lub wręcz niemożliwe.

Uważam, że komputer jest niezbędny w życiu codziennym. Spotykamy go wszędzie. Ma on swoje dobre i złe strony. Zagrożeń z nim związanych jest mało za to korzyści niezliczona ilość. Uważam, że przy tak szybkim i sprawnym rozwoju komputerów wszystkie zagrożenia zostaną wyeliminowane i już niedługo będziemy mogli bezpiecznie korzystać z dóbr tego mechanizmu.

Współcześni ludzie nie wyobrażają sobie pracy w biurze, sekretariacie czy w księgowości bez użycia komputera. To tam zapisują wszystkie swoje dane. W sklepach komputer wykorzystywany jest w kasach fiskalnych. Pozwala on na kontrolowanie finansów. Korzystne zastosowanie komputery znalazły również w medycynie. To tam rozwinęły się wszelakiego rodzaju badania komputerowe na przykład słuchu czy wzroku. Pozwala to na dokładniejsze zbadanie przyczyn choroby i szybsze leczenie, dzięki czemu więcej osób zostaje wyleczonych.

Dziś niewielu ludzi wyobraża sobie życie bez komputerów i udogodnień z nimi związanych. Nie tylko służą one rozrywce ludzkiej, ale przede wszystkim udoskonalają nasze życie, czyniąc je bezpieczniejszym i łatwiejszym. Maszyny zastępują ludzi w niebezpiecznych pracach, maszyny leczą i wykonują operacje, w końcu to maszyny zwykle latają w kosmos i odkrywają nowe zakątki Wszechświata.

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Zastosowanie komputerów w życiu codziennym. z góry dzia :D

Zastosowanie komputerów w życiu codziennym. z góry dzia :D...

Systemy i sieci

Zastosowanie komputerów w życiu codziennym

Komputer został wynaleziony przez Edwarda Robertsa ,który został nazwany

'ALTAIR 8800', był on sprzedawany w całości lub w częściach do samodzielnego

składania. Kosztował około jedną dziesiątą najtańszych komputer�...

Język polski

Temat: Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem zastosowań komputerów.

Bardzo szybki rozwój komputerów ma swoje korzystne i niekorzystne strony. Raz dobrze a raz źle wpływa na życie człowieka. Nie potrafię wymienić dziedziny życia, w której nie stosuje się komputerów. Od pierwszych "maszyn matematyczny...

Fizyka

Zastosowanie różnych materiałów w urządzeniach codziennego użytku

Gdy patrzymy na historię nauk przyrodniczych to widzimy jak z jednego pnia wiedzy najpierw wyrosły odrębne gałęzie, takie jak fizyka, chemia, biologia, a z nich mniejsze gałązki specjalizacji w obrębie jednej dziedziny. Ta tendencja do róż...

Język polski

Komputer - wróg czy przyjaciel

Pierwszy komputer powstał w latach czterdziestych dwudziestego wieku i zajmował powierzchnię przeciętnego mieszkania. Później ludzie dążyli do tego, by stawał się on coraz mniejszy, poręczniejszy i użyteczniejszy. Dziś komputery są tak...