Krwioobieg kręgowców

RYBY: -posiadają jeden obieg, - serce żylne u ryb zawiera zawsze krew bez O2, -krew przechodzi raz przez serce, dwa razy przez naczynia włosowate,- Serce= 1 przedsionek + 1 komora, -krew żylna (odtelniona) płynie z serca ku przodowi aortą brzuszną i rozdziela się na kilka par tętnic skrzelowych, po jednej na każdy łuk skrzelowy. Stąd kre dostaje się do naczyń włosowatych skrzeli, gdzie się natlenia i już jako krew tętnicza (natleniona) płynie żyłami srzelowymi do głównego naczynia zwanego aortą grzbietową. Aorta grzbietowa rozdziela się na tętnice, które zaopatrują w krew tętniczą wszystkie narządy ciała. W naczyniach włosowatych poszczególnych narządów krew oddaje tlen i znów jako krew żylna płynie do żył głównych i do serca, -istnieją naczynia wiodące krew (natlenioną) do naczyń włosowatych skrzeli do naczyń włosowatych narządów ciała. Krew musi przejść dwa razy przez naczynia włosowate po wyjściu z serca, - nie uzyskuje w ten sposób wysokiego ciśnienia a prędkość obiegu krwi jest wolna. Ryby chrzęstnoszkieletowe—krew z CO2-zaroka-przedsionek-komora-stożek tętniczy(jest częścią serca)......Ryby kostnoszkieletowe—krew z CO2-zatoka-przedsionek-komora-opuszka tętnicza(część naczynia krwionośnego)--------------------do skrzel(do obu) PŁAZY: - serce składa się z dwóch przedsionków i 1 komory, - występuje obieg skórny, -ma 2 obiegi: duży i mały zwany płucnym, -aorta brzuszna i grzbietowa połączona za pomocą łuków aorty, -łuki aorty mają rozgałęzienia prawe i lewe, -zwiększone ciśnienie i prędkość obiegu krwi, -krew wracająca z płuc jest natleniona słabo gdyż płuca płaza mają prymitywną budowę i prymitywny jest ich sposób wentylacji, - krew wracająca z ciała jest słabo odtleniona, gdyż jest mieszaniną krwi, która zostawiła tlen w różnych narządach wewnętrznych ciała oraz krwi, która płynęła przez naczynia skórne i tam pobrała znaczną ilość tlenu, - krew z CO2 do prawego przedsionka do komory do płuc z )2 do lewego do komory do organizmu,- MAŁY: komora, płuca, przedsionek lewy, DUŻY: organizm, przedsionek prawy ( do prawego przedsionka krew z CO2), -do płuc wpływa krew żylna, do reszty ciała tętnicza, - krew przechodzi tylko raz przez serce i przez naczynia włosowate. GADY: - posiadają dwa obiegi: płucny i duży, - aorta rozgałęziona (zaczyna obieg duży), -tylko krokodyle mają oddzieloną komorę całkowicie (reszta nie do końca), - 2 przedsionki i dwie komory (częściowo podzielone), - serce: część tętnicza i część żylna. PTAKI: -2 obiegi-płucny i duży, -dwa przedsionki, dwie komory oddzielone całkowicie, - tylko jeden łuk aorty skierowany w prawo, - wysokie ciśnienie i prędkość.
SSAKI: -2obiegi, -2przedsionki i 2 komory całkowicie oddzielone, -tętnica płucna i żyła płucna, -aorta i żyła główna, - jeden łuk aorty skierowany w lewo, - tętnica płucna i żyła główna- krew odtleniona, -aorta i żyła płucna (krew natleniona), - wysokie ciśnienie i duża prędkość.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Krwioobieg bezkręgowców

PIERWOTNIAKI: Rozprowadzenie właściwe różnych substancji po ciele zapewnia ruch cytoplazm, krążenie wodniczek pokarmowych i systemy kanałów retikulum. JAMOCHŁONY: Funkcję układu krążenia spełnia jama gastralna, w której krąży woda p...

Pedagogika

Układ krwionośny

TEMAT:UKŁAD KRWIONOŚNY


Układ krwionośny kręgowców (począwszy od ryb skończywszy na człowieku) składa się z tych samych elementów: serca, naczyń krwionośnych, krwi, limfy, naczyń limfatycznych oraz narządów limfatycznyc...

Biologia

Człowiek

Rozwój człowieka

1. Klasyfikacja systematyczna człowieka:
a) gatunek:
- człowiek rozumny
Homo sapiens
b) rodzaj:
- człowiek
Homo
c) rodzina:
- człowiekowate
Hominidae
d) rząd:
- naczelne

Biologia

Praca serca

PRACA SERCA

Temat: Praca serca

1) Wstęp
2) Budowa serca
3) Praca serca
a) Cykle pracy serca
b) Ciśnienie
c) Tętno
4) Rola serca w obiegu dużym i małym
5) Choroby serca
6) Wpływ różnych czynni...

Biologia

Bezczaszkowce - przegląd układów

Budowa zewnętrzna.


Są to niewielkie przezroczyste zwierzęta, przypominające małe rybki.

Wydłużone, bocznie spłaszczone ciało z charakterystycznym rombowatym rozszerzeniem na tylnym końcu, pełniącym funkcję płetwy ...