Wojna polsko-rosyjska 1830-31 - ważne osoby

w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Wyżyna Lubelska - informacje ogólne

1. Położenie regionu

Lubelszczyzna, jako kraina geograficzna, obejmuje obszar między środkową Wisłą a Bugiem. W jej skład wchodzą dawne historyczne ziemie – lubelska z łukowską, zaliczane w Polsce przedrozbiorowej do Małopolsk...

Historia

Histioria Polski XX.

1 orientacje niepodległościowe w społeczeństwie polskim przed wybuchem I wojny światowej.
Przyczyną powstania różnych kółek socjalistycznych było rozwinięcie się kapitalizmu i co się z tym wiąże - przemysłu. Nastąpił wzrost li...